ZOO Jihlava 2018

Babirusa sulaweská (Babyrousa celebensis)
Outloň malý (
Nycticebus pygmaeus)

Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Pavel Hájek, Bohumír Chytal, Petr Kříž a Richard Viduna
Přihlašovaný odchov taxonu: Babirusa sulaweská (Babyrousa celebensis)
0, 1, 0 mládě narozeno dne: 14. dubna 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 1 mládě.
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 100 % ze živě narozených.
Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči
Jedná se o: první mládě otce a první mládě matky
V naší zoo je to již celkově: první odchované mládě
Když poslední úspěšně odchované mladé se narodilo: xxx
Rodiče pocházejí:       otec z odchovu ZOO Antverpy, narozený 28. března 2009
matka z odchovu ZOO Saint Louis, narozená 27. září 2010
Oba rodiče jsou příbuzní: nejsou
K odpáření došlo v naší zoo: 4. listopadu 2017

Stručný popis odchovu: Otec Kendari se narodil v chovu antverpské zoo a k nám přijel jako roční. V našem chovu se postupně setkal se třemi samičkami, první Johanka, už byla starší a nikdy neměla mládě, druhá Ndari byla příliš mladá a poslední, matka Rose přiletěla z USA v dubnu 2017. Po proběhlé karanténě jsme ji přesunuli k ostatním babirusám do stáje. Měla svůj box a byla ze začátku sama. Ukázala se jako velmi plaché, nejisté zvíře. Bála se chovatelů, po prvním spojení se samcem se vůbec nechtěla vrátit domů, zůstala ve výběhu, museli jsme ji dlouho trpělivě přemlouvat, aby se vrátila. Přestala přijímat potravu, a protože začala hubnout, museli jsme přidávat energeticky bohatší pamlsky – banány, piškoty, oříšky, hrozny, ale také vejce a různé druhy masa. Po čase si začala trochu zvykat na určité chovatele, zůstávala ale ve svém boxu a už jsme ji k samci nepouštěli. Na rozdíl od mladší samice neměla tak výrazné projevy říje. Po pár měsících se stala trochu sebevědomější a na podzim 2017 jsme ji spojili s Kendarim. Jaké to bylo překvapení, už žádný strach a naopak byl vidět její zájem, samec se jí zalíbil. Další měsíc s ním byla v době říje spojena znovu, ale úspěšné páření jsme nepozorovali, jen oba dva o sebe jevili velký zájem. Zůstali spolu přes den a pak jsme je opět rozdělili. Další měsíc jsme je spojili opět a následně zájem opadl. Dále už zůstávala oddělena. Po pěti měsících na ní byly vidět určité změny, zakulacení břišní partie a naběhnutí struků. Jak se porod blížil, nastali jsme jí více slámy. Před porodem si postavila hnízdo, přesně tak, jak to dělají babirusy v přírodě. Po 162 dnech se narodilo mládě: 14. dubna 2018. Najednou pod Rose běhalo trochu větší morče. Od začátku bylo velmi aktivní a bez problémů pilo. Nutno říci, že matka začala být po porodu velmi agresivní a tak jsme k ní týden vůbec nevstupovali a dávali jí pouze krmení. První úklid byl možný až po týdnu, kdy byla matka s mládětem vypuštěna do malého dvorečku před ubikací a zavřena tam. Vše proběhlo velmi rychle, aby nebyla moc nervózní. Koncem měsíce už dovolila, aby se k ní chodilo. Mládě prosperovalo a rostlo velmi dobře, vypadalo jako samička, což se po bližším kontaktu potvrdilo. Po půlroce života byla slavnostně pokřtěna Anny Rose. Pravděpodobně zůstane v našem chovu, protože její otec Kendari byl v prosinci 2018 vyměněn za nepříbuzného samce Salema ze stuttgartské zoo.

Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Kolektiv 4 pracovníků a vedoucí: Michaela Havlová, Marta Hudcová, Lubomíra Ševčíková, Petra Škárková a Richard Viduna
Přihlašovaný odchov taxonu: Outloň malý (Nycticebus pygmaeus)
1, 1, 0 mláďata narozena dne: 28. ledna 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 2 mláďata – tedy 100 % ze živě narozených
Mláďata byla odchována takto: vlastními rodiči
Jedná se o: druhá (třetí a čtvrté) mláďata otce a druhá (třetí a čtvrté) mláďata matky
V naší zoo je to již celkově: první odchovaná mláďata
Když poslední úspěšně odchované mladé se narodilo: xxx
Rodiče pocházejí: otec z odchovu ZOO Poznaň, narozený 15. února, 2012
matka z odchovu ZOO Riga, narozená 24. února 2013
Oba rodiče jsou příbuzní: nejsou
K odpáření došlo v naší zoo: neznámo kdy, páření nebylo pozorováno

Stručný popis odchovu:

28. 1. 2018 se narodila dvě živá mláďata. Ihned po zjištění proběhlého porodu, pár rozdělujeme. Může totiž dojít k agresivnímu chování mezi rodiči. Vzhledem ke skutečnosti, že samice je prvorodička, zbytečně ji nevyrušujeme a dopřáváme jí maximální klid. Mláďata velice rychle rostou a brzy začínají ochutnávat pevnou stravu. Odstavujeme je v 6 měsících, aby se samice mohla vrátit zpět do reprodukce.  Během odstavu zároveň mláďata označujeme čipem a zjišťujeme jejich pohlaví. Jde o samce a samici. Po 16 letech jsme se tak dočkaly úspěšného odchovu outloně malého. Podrobnější popis s veškerými okolnostmi a zajímavostmi odchovu, včetně další fotodokumentace je přiložen.

OUTLOŇ MALÝ

(Nycticebuspygmaeus)

Outloň malý je nejmenším zástupcem outloňovitých rodu Nycticebus. Jde o velmi zajímavé poloopice s nočním způsobem života. Tento druh obývá tropické lesy Vietnamu, Laosu a Kambodži. Outloni se vyznačují velmi pomalým pohybem po větvích stromů a neumí skákat. Jejich končetiny jsou uzpůsobeny k velice silnému úchopu a mají potřebu se neustále něčeho přidržovat. Přes den spí ve větvích nebo dutinách stromů s hlavou schoulenou mezi stehny.

Outloni jsou charakterističtí velmi hustou plyšovou srstí a velkými kulatými oči. Jejich oči umožňují vynikající noční vidění díky speciální vrstvě v oku, tzv. tapetum lucidum. Další zvláštností outloňů je zubní hřebínek, který je tvořen spodními řezáky a špičáky. Ten využívají jak k získávání potravy, tak k údržbě srsti. Zubní hřebínek outloni čistí specifickým podjazykovým orgánem, nazývaným druhý jazyk. K péči o jejich velmi hustou srst používají ještě pročesávací drápek, který je na 2. prstě zadní končetiny. Outloni jsou zajímaví také tím, že jsou to jediní jedovatí primáti na světě. Toxin vylučovaný loketní žlázou se aktivuje spojením se slinami. Samice tímto jedovatým sekretem potírají svá mláďata, aby je ochránila během své nepřítomnosti.

Bohužel v přírodě jsou tyto pozoruhodná zvířata ohrožena. Nejenže jejich přirozené prostředí je neustále decimováno rozšiřujícím se zemědělstvím, a outloni tak mají k dispozici stále menší životní prostor. Ohrožení jsou také lovem. Outloni odchycení v přírodě jsou drženi ve velmi špatných podmínkách a velká část zvířat umírá důsledkem stresu. V zajetí ještě podstupují bolestivý zákrok. Outloňům jsou uštípnuty nebo dokonce vytrhnuty zuby, a to bez umrtvení. Ti co přežijí, jsou následně prodávání jako domácí mazlíčci nebo slouží jako atrakce pro turisty. Proto jsou outloni chráněni mezinárodní smlouvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin). V rámci této úmluvy jsou řazeni do přílohy č. 1, kam spadají nejvíce ohrožené druhy a obchodování s nimi je zakázáno.

S chovem outloňů malých začala ZOO Jihlava v roce 2002. Historicky první chovný pár pocházel z přírody. Samice porodila zhruba dva měsíce po příjezdu k nám. Vzhledem k délce březosti outloňů, která trvá zhruba 6 měsíců, samice musela zabřeznout ještě ve volné přírodě. Dvojčata druhý den po narození zemřela. Od tohoto páru jsme se již dalších mláďat nedočkaly. V průběhu dalších let bylo sestaveno ještě několik párů, ovšem žádný z nich se nerozmnožil. A to i přes mnohé úsilí zajistit jim optimální podmínky.

Snahu o úspěšný odchov outloňů jsme nevzdaly a v roce 2014 dáváme dohromady další pár. Tvoří ho samice narozená 24. 1. 2013 v Riga ZOO a samec narozen 15. 1. 2012 v Ogrod Zoologiczny v Poznani. Pár spolu vychází dobře. Outloni spí společně v jedné budce, i když každé zvíře má k dispozici vlastní budku. V roce 2016 zkoušíme podpořit rozmnožení outloňů injekční aplikací hormonů na podporu reprodukce samice. V březnu 2017 samice poprvé porodila. Dvojčata ale zemřela v průběhu porodu. Dobrou zprávou pro nás bylo, že samice je schopna zabřeznout, donosit mláďata a porodit. Proceduru na podporu reprodukce samice jsme znovu zopakovaly. A dne 28. 1. 2018 se narodila dvě živá mláďata. Ihned po zjištění proběhlého porodu, pár rozdělujeme. Může totiž dojít k agresivnímu chování mezi rodiči. Vzhledem ke skutečnosti, že samice je prvorodička, zbytečně ji nevyrušujeme a dopřáváme jí maximální klid. Mláďata velice rychle rostou a brzy začínají ochutnávat pevnou stravu. Odstavujeme je v 6 měsících, aby se samice mohla vrátit zpět do reprodukce.  Během odstavu zároveň mláďata označujeme čipem a zjišťujeme jejich pohlaví. Jde o samce a samici. Po 16 letech jsme se tak dočkaly úspěšného odchovu outloně malého. V  rámci Unie českých a slovenských zahrad jsme nyní jako jediní odchovaly mláďata tohoto ohroženého druhu.

Outloně chováme v zázemí zoo při teplotě 24 °C a s přirozeným osvětlením. Můžou tak vnímat změny délky světelného dne, což má také vliv na jejich reprodukci. V chovu outloňů je mimo jiné důležité zachovávat pach jejich teritoria, a to proto, že jejich významným komunikačním prostředkem jsou právě pachové značky. Z tohoto důvodu se při úklidu snažíme část jejich pachových značek zachovat a neuklízíme chemickými prostředky. Krmnou dávku jsme v průběhu let dotvořily do následující podoby. Základem je směs ovoce a zeleniny. Dále je každodenní složkou krmení živočišná bílkovina ve formě hmyzu, vařeného vajíčka či vařeného kuřecího masa. To vše je samozřejmě doplněné o vitaminy a minerály. Krmení podáváme odpoledne, vzhledem k noční aktivitě zvířat. Další nezbytnou složkou jejich potravy je pryskyřice. Outloňům podáváme pryskyřici získanou z akácií, tzv. arabská guma. Tu mají k dispozici téměř denně. Arabskou gumu outloňům předkládáme ve vydlabaných kmínkách, a tím tak podporujeme jejich přirozené chování. To podporujeme i podáváním živého hmyzu, který si musí ulovit.