K zamyšlení

Kukang

Série fotografií o ochraně outloňů váhavých v rámci záchranného programu Kukang vyhrála v nové „ochranářské“ kategorii soutěže Czech Nature Photo 2020!

  1. května 2020 – Koordinátorka veterinární péče a welfare organizace The Kukang Rescue Program, terénní zooložka Zoo Olomouc a zároveň fotografka Lucie Čižmářová získala 1. místo v prestižní české fotografické soutěži Czech Nature Photo 2020. Se svou sérií snímků dokumentujících práci záchranného programu Kukang v ochraně ohrožených a chráněných poloopic outloňů váhavých na Sumatře uspěla ve zcela nové speciální kategorii „Ohrožené druhy a jejich ochrana“, kterou v rámci soutěže vypsala Zoo Praha.

Číst dál

Zoozahradologie 2

Zoozahradologie 2

Zmíněná nová podoba zvířetnic, nyní nazývaných menažériemi (podle francouzského slova le ménage = selský dvůr) se začíná šířit zejména ve Francii a z Francie. Vzorem je přitom menažérie ve Versailles, kam nyní přesídlil královský dvůr i se svými zvířaty. Versailles nechal postavit král Ludvík XIV. v letech 1668/89, ale již od r. 1661 (nástup Ludvíka na trůn) zde probíhají prvé přestavby (původního loveckého zámečku z r. 1624) a úpravy, umožňující zde panstvu pobývat. Stavba samotné menažérie začíná v r.1663 a již v r. 1664 sem přicházejí prvá zvířata (především ptáci). Teprve od r. 1668 je celá menažérie obsazena zvířaty a schopna přijímat první návštěvníky (díky i vnitřnímu zařízení). Od r. 1699 je pak vstup i s prohlídkou umožněn i širší veřejnosti.

Číst dál

Úvod do zoozahradologie (aneb) Zoo je když….

Úvod do zoozahradologie (aneb) Zoo je když….

Omlouvám se za ten novotvar, ale pro to, co má být mým úkolem – totiž jakýsi obecný průvodce po zoologických zahradách Evropy – mne žádný jiný, vhodnější termín nenapadl. Budeme si totiž povídat o zoologických zahradách a jak bývalo dobrým zvykem v dobách ještě ne až tak vzdálených, sluší se nejprve představit hlavní subjekt, tedy zoologickou zahradu.
Číst dál

Rozpravy zoologické 3

Téma 3 – Utrácení zdravých zvířat – likvidace nebo záchrana?

Našim dalším tématem do pranice budiž nyní otázka zabíjení zdravých zvířat v zoologických zahradách. Původně jsem chtěl slovo „zabíjení“ použít i v titulku. Dost těžko totiž snáším dnes velmi oblíbené balení nepříliš příjemných skutečností do příjemných, nebo alespoň cizích slov s jediným cílem: zamlžit zjevnou nepříjemnost těchto skutečností a učinit je tak stravitelnějšími a přijatelnějšími pro přecitlivělé, ale nepříliš pozorné posluchače či čtenáře. Jsem přesvědčen, že čím přímější a otevřenější jsou formulace (byť i nepříjemné), tím kratší a průhlednější je celé jednání a tím menší je i hrozba nedorozumění a následných revokací a nekonečných dalších diskusí. Oblíbenost tohoto falešného přikrašlování je ale v naší současnosti natolik rozšířena, že jsem nakonec i já volil do titulku smířlivější tón, i když ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o skutečné a zdánlivě i bezdůvodné zabíjení.

Číst dál

Rozpravy 2

Téma 2 : Inbreeding – hrozba nebo pomoc?

Snad žádné jiné téma dnes nevyvolává mezi pracovníky zoo tak bouřlivé a rozporuplné reakce, jako právě inbreeding. A není divu. Vždyť tak, jak se stále zmenšuje přirozené prostředí pro zvířata, a jak jejich stavy ve volné přírodě neustále klesají, tak se zvyšuje i důležitost role, kterou při záchraně přírody a živočišných druhů může inbreeding sehrávat.

Číst dál

Rozpravy 1

Když mne před drahnou dobou můj kamarád, a tehdy novopečený president Unie českých a slovenských zoo, ing Jiroušek, upozornil na možnost přispívat do výročního tisku Unie, bral jsem to spíše jako zdvořilost, než jako skutečnou možnost a výzvu.

Číst dál