Ročník 2013

Konečné pořadí 20tého ročníku

Kategorie Přestavba roku

ZOO Praha:           Ptačí Mokřady

Kategorie Stavba roku

ZOO Vyškov:         Hanácký statek

Odchov roku

Kategorie ostatní

třetí místo
Dvojjazyčník haitský (Celestus warreni) ZOO Brno

druhé místo
Želva ostnitá (Heosemys spinosa) ZOO Praha

první místo – „BÍLÝ SLON“
Tvrdý korál (Acropora tenuis) ZOO Olomouc

Kategorie ptáci

třetí místo
Jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus) ZOO Zlín – Lešná

druhé místo
Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus) ZOO Zlín – Lešná

první místo – „BÍLÝ SLON“
Flétnak australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca) ZOO Praha

Kategorie savci

třetí místo
Medvěd lední (Ursus maritimus) ZOO Brno

druhé místo
Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis) ZOO Olomouc

první místo – „BÍLÝ SLON“
Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) ZOO Dvůr Králové nad Labem

20. ročník soutěže „BÍLÝ SLON“

Tak už jsme tady Dvacet let.

Tak už jsme tady 20 let a 20 let se snažíme pomocí soutěže „BÍLÝ SLON“ upozornit na nesmírně potřebnou a záslužnou práci všech chovatelů pracujících v Českých a Slovenských Zoologických zahradách.

Uteklo to velmi rychle, a za toto časové období, jsme byli svědky, opravdu velkých úspěchů. Za všechny alespoň jeden odchov, v zajetí odchovaného jediného mláděte Nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum cottoni) na světě, který se podařil chovatelům v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Mohl bych samozřejmě jmenovat další velké úspěchy našich zoologických zahrad, ale nebudu opakovat to, co si můžete přečíst v tabulkách z předchozích ročníků soutěže.

Za dvacet let ušly Zoologické zahrady v Česku a na Slovensku opravdu úctyhodný kus cesty a vybudovali jak striktně chovná zařízení, tak návštěvnické expozice rovnající se nejvyššímu standardu chovu zvířat jak v Evropě, tak na celém světě. Ukázali jsme, že máme odborníky, kteří dokáží radit v oblasti chovu zvířat i jinde na světě. Za všechny alespoň jedno jméno a myslím, že tím ty ostatní neurazím, ing. Vladislav Jiroušek.

Jsem rád, že i tak významní lidé v oboru podporují naši činnost a dokonce se jí i účastní jako členové výboru Sdružení Česká ZOO nebo odborní volitelé v soutěži o odchov roku „BÍLÝ SLON“.

V tomto roce, stejně jako při předchozích ročnících soutěže, cítíme podporu stále většího počtu sponzorů a také lidí účastnících se jak společenského dění v České republice, tak řízení státu na kterékoliv úrovni státní správy. Za všechny bych chtěl jmenovitě poděkovat hejtmanovi Moravskoslezského kraje panu Miroslavu Novákovi a starostovi města Štramberk panu ing. Janu Sochovi, bez kterého by se Soutěž nikdy nedostala tam, kde dnes je.

O našich sponzorech by ch mohl mluvit velmi dlouho, neboť s mnohými udržujeme přátelské vztahy, a snažíme se jim v rámci možností zprostředkovat zajímavé zážitky přímo v Zoologických zahradách. Za všechny se zmíním alespoň o majiteli Firmy JANČA – velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, panu Stanislavu Jančovi, který zcela nezištně podporuje naše úsilí již od roku 1999, za což si ho nesmírně Vážíme.

Protože se sponzoři shánějí stále hůře, což vyplývá z dnešních možností jak podniků, tak jednotlivců, a navíc akce „BÍLÝ SLON“ nikdy neosloví tolik příznivců jako sport či krásné ženy, nebudeme nikdy bohatým sdružením, což nás limituje v možnostech dalšího rozvoje. Také si nemyslíme, že bude ceremoniál někdy snímat televize jako zásadní společenskou událost. Přesto je stále více ve společnosti znát uvědomění si faktu, že příroda kolem nás vymírá, a mnohé druhy budou v nedaleké budoucnosti vidět jen v Zoologických zahradách jako relikvie ze starých lepších časů. Proto jsem přesvědčen, že naše činnost není zbytečná, a činnost těch, které se snažíme podpořit, je pro budoucnost přímo nezbytná.

Nyní zpracováváme podklady k dalšímu ročníku soutěže a do konce měsíce Února zveřejníme všechny nominace na stránkách našeho sdružení. Ještě jednou děkuji všem za jejich podporu.

2.2. 2014 za Sdružení Česká ZOO Jaroslav Svoboda

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí s 59 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Komise složená ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad určuje, co nejobjektivnější pořadí odchovů. V tomto roce se soutěže zúčastnilo nejvíc Zoologických Zahrad za její devatenáctiletou historii, což považuje Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO za velký posun ve vnímání soutěže.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 20 ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 59 odchovů z šestnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 27 odchovů, do kategorie ptáci 23 a do kategorie ostatní 9 odchovů.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila osmičlenná komise složená ze tří členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2013, konajícím se pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 14. 5. 2014 v 15:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera ve Fulneku.

Nominace na konečné pořadí

Kategorie savci

Osel Poitouský (Equus asinus-Poitou Donkey)                       ZOO Vyškov

Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis)                                     ZOO Dvůr Králové nad Labem

Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)                     ZOO Olomouc

Tayra (Eira barbara)                                                                ZOO Praha

Medvěd lední (Ursus maritimus)                                               ZOO Brno

Kategorie ptáci

Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus)               ZOO Zlín – Lešná

Jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)                                ZOO Zlín – Lešná

Sup kapucín (Necrosyrtes monachus)                                       ZOO Ostrava

Výreček malý (Otus scops)                                                        ZOO Hodonín

Flétnak australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca)                  ZOO Praha

Kategorie Ostatní

Želva ostnitá (Heosemys spinosa)                                               ZOO Praha

Želva korunkatá (Hardella thurjii)                                                ZOO Praha

Želva pavoučí (Pyxis arachnoides)                                               ZOO Plzeň

Tvrdý korál (Acropora tenuis)                                                       ZOO Olomouc

Dvojjazyčník haitský (Celestus warreni)                                        ZOO Brno

STAVBA ROKU 2013

Přestavba (rekonstrukce)

ZOO Plzeň:       PŘÍRODA KŘIVOKLÁTSKA A ŠUMAVY-ŽIVOT V PODZEMÍ.

ZOO Praha:      Ptačí Mokřady

ZOO Zlín:          Výběh vyder

Nová expozice

ZOO Hluboká:        Malá Afrika

ZOO Olomouc:       Centrum pro chov lemurů a vstup do ZOO

ZOO Vyškov:         Hanácký statek

ZOO Zlín:                Etiopie II

Na předání cen v ve Fulneku bude dále vyhlášena anketa veřejnosti s názvem

„ BabyZOOm“

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2013 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran a subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci ve Fulneku.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 10. května 2014