ZOO Košice 2018

Priamorožec šabľorohý (Oryx dammah)
Agama kočinčínska  (Physignathus cocincinus)
Turako bielolící (
Tauraco leucotis)

Kombinovaný odchov Priamorožca šabľorohého (Oryx dammah)  v ZOO Košice

Text: Ing. Patrik Pastorek

Zoologická záhrada Košice chová priamorožce šabľorohé (Oryx dammah) od roku 1989. Počas celého obdobia chovu sme na niekoľko rokov chov prerušili. Chov sme obnovili v roku 2013, keď sme doviezli prvú samicu zo ZOO Hodonín. O niekoľko mesiacov neskôr sme zo ZOO Lodž doviezli samca. V roku 2015 sme doviezli druhú samicu, tiež zo ZOO Hodonín.

Dňa 24. marca porodila mladšia samica mláďa. O mesiac neskôr porodila aj staršia samica. Táto staršia samica (Ainka – Baška) mala zdravotné problémy, a tak sme ani nepočítali, že by mohla byť gravidná. Avšak 20. apríla porodila mláďa – samičku. Matka mláďa kojila, a to prosperovalo. Po mesiaci a pol sme obe samice aj s mláďatami spojili dohromady bez samca.

V expozičnom výbehu tak boli dve samice spolu s mláďatami. Matku mladšieho mláďaťa sme však ani napriek akejkoľvek podpornej liečbe nevedeli dostať do kondície. Obávali sme sa, že matka má málo mlieka, pretože mláďa už v ranom veku začalo prižierať pevnú potravu. Vo veku necelých 4 mesiacov mláďaťa, jeho matka uhynula. Dôvodom bolo, že na sliznici duodena a jejuna boli degeneračné zmeny, ktoré viedli k malabsorbcii výživy z prijatej potravy. Mláďa tak ostalo bez matky.

Venovali sme mu preto zvýšenú pozornosť. Veľmi dobrým signálom bolo, že sme druhú samicu (tetu mláďaťa) pozorovali ako nechala cicať mlieko aj cudzie mláďa. Dospelá samica si adoptovala osirelé mláďa a odchovávala ho spolu so svojim mláďaťom. V závere sezóny, keď sa africké antilopy zatvárali na zimovisko sme obe mláďatá ponechali spolu, pretože v malom priestore na zimovisku už dospelá samica osirelú samičku neakceptovala. Časom sme museli oddeliť aj obe mladé samičky, pretože staršie mláďa si chcelo vybojovať vyššie miesto v hierarchii.

Odchov Agamy kočinčínskej (Physignathus cocincinus) v ZOO Košice

S chovom agamy kočinčínskej sme v ZOO Košice začali v novembri 2003. Získané mladé jedince neboli vhodné do chovu a preto sme nedosiahli žiadne pozitívne výsledky. V roku 2007 bol chov týchto agám ukončený.

Opätovne sme s chovom agám začali v novembri 2012, keď sme darom dostali sedem mláďat. Do dospelosti ostali u nás dva samce  jedna samica. Jedného samca máme umiestneného v expozícii s vodnými korytnačkami a chovný pár má samostatné chovné zariadenie taktiež vo verejnej expozícii. Obe teráriá  sú si podobné. Terárium chovného páru má dĺžku 135cm, šírku 120 cm a výšku 130 cm. Je vybavené bazénom, ktorý zaberá viac ako tretinu plochy dna terária a hĺbka vody je asi 30 cm. Súš je pokrytá mulčovacou kôrou, ktorá je vlhčená. Vo vzdialenom rohu terária je umiestnené kladisko. Kladisko je plastová nádoba s rozmermi 25 x 40 x 20 cm. Ako substrát je použitá asi 19 cm hrubá vrstva vlhkého lignocelu.  V teráriu sú umiestnené vetvy na šplhanie a umelé rastliny. Spočiatku sme skúšali umiestniť aj nejaké odolné druhy rastlín, ale časom agamy všetky zničili. Skúšali sme robustné bromélie a z lianovitých rastlín monsteru. V teráriu je umiestnená jedna lampa, ktorá zabezpečuje lokálny ohrev a jedna lampa s UV-B žiarovkou ako náhradu za slnečné žiarenie. V chovnom zariadení je zavedený dvanásť hodinový svetelný režim. Teplota v teráriu sa pohybuje v rozmedzí 24 – 26 °C, lokálne 30 – 35 °C. Voda v bazéne je vyhrievaná akvarijným ohrievačom na teplotu 24 °C.

Spočiatku boli oba samce aj samica spoločne v jednom teráriu. Keď dospeli, samce začali byť voči sebe agresívne a jedného sme oddelili. K tomu došlo koncom roka 2014.

Prvá znáška bola zaznamenaná 7. 4. 2015. boli znesené štyri vajíčka, ktoré boli umiestnené do liahne. Po troch týždňoch boli vajíčka vyradené, pretože plesniveli.kontrolou sme zistili, že neboli oplodnené. Neskôr bolo zaznamenaných ešte niekoľko znášok do vody alebo na súši mimo kladiska. Vajíčka boli poškodené mechanicky alebo vyschnuté, takže sme ich neumiestňovali do liahne. Následne sme zmenili umiestnenie kladiska a dôkladne zamaskovali, aby samica mala väčší kľud pri kladení vajec. V roku 2016 nebola zaznamenaná žiadna znáška. Ešte v tom roku sme  ku samici dali druhého samca. Ďalšia znáška bola zistená až 3.4.2017, keď bolo v kladisku nájdených osem vajec. Po dvoch týždňoch inkubácie v liahni začali plesnivieť a po otvorení sa zistilo, že nie sú oplodnené. 23.4.2017 boli všetky vajíčka vyradené, pretože splesneli. Po otvorení sme zistili, že v jednom bol mŕtvy zárodok a zvyšné tri neboli oplodnené. Ďalšia znáška bola 31.5.2017. Sedem vajec bolo vložených do liahne, ale 20.6.2017 boli vyradené. Ani jedno nebolo oplodnené. Koncom septembra bola samica pozorovaná pri kladisku. Rozhodli sme sa vajcia ponechať v teráriu v substráte, kde boli nakladené. 2.12.2017 ošetrovateľka našla mláďa agamy utopené v bazéne. Pravdepodobne sa mu nepodarilo dostať z bazéna a vyčerpalo sa. Vetvy sú umiestnené tak, aby pohodlne mohli agamy vychádzať z vody, preto nás to trochu prekvapilo.

Nasledovala približne päť mesačná prestávka až do začiatku marca. Dňa 8.3.2018 chovateľky videli samicu klásť vajcia. Po ukončení kladenia sme našli sedem vajec, ktoré sme umiestnili do liahne pre plazy. Použili sme novú liaheň určenú pre plazy značky  Exo Terra. Substrát na vajíčka do liahne sme použili jemnejší navlhčený vermikulit. Nádobku s navlhčeným substrátom a vajíčkami sme odvážili a hmotnosť zapísali na veko nádobky. Tri krát v týždni sa vykonávalo kontrolné váženie nádob s vajíčkami. Je to preto, že pri odparení vody z vermikulitu klesne hmotnosť a obsluha liahne tak vie koľko vody treba doplniť. Dosiahneme tým stabilnú vlhkosť počas celého obdobia inkubácie a nedôjde k premočeniu alebo vysušeniu vajíčok. Inkubačná teplota bola nastavená na 28 °C.

18.4.2018 prebehlo párenie agám a následne 25.4.2018 bola nájdených osem vajec. Keďže samica nezniesla vajíčka do substrátu v kladisku , ale vedľa kladiska, boli dehydrované. 14.5.2018 samica nakládla tri vajíčka a na druhý deň pri kontrole substrátu sme našli ďalších šesť, ale dve z nich boli poškodené. Z tejto znášky bolo sedem vajec umiestnených do inkubátora. Po dvoch týždňoch boli tri z nich vyradené, keďže začali plesnivieť. Po otvorení sme zistili, že neboli oplodnené.

Prvé tri mláďatá sa vyliahli 23.5.2018 a nasledujúci deň štyri mláďatá z vajec vložených 8.3.2018. Inkubácia trvala 76 resp. 77 dní. Malé agamky od vyliahnutia boli aktívne, dobre prijímali potravu. Kŕmili sme ich denne malými svrčkami veľkosti zhruba 0,5 cm. Každý druhý deň boli svrčky posypané vitamínovým a minerálnym preparátom. Striedavo sme aplikovali plastin a Nutri Mix REP.

13.6.2018 prebehla ďalšia znáška a do liahne bolo vložených desať vajíčok. Z týchto štyri neboli oplodnené.

20.7.2018 sa vyliahla jedna agama a na druhý deň ešte jedna. Obe z vajíčok znesených 14.5. Ďalšia agamka sa vyliahla 3.8. a jedna 4.8.2018. Obe zo znášky z dňa 15.5. Zvyčajne sa agamy z jednej znášky liahli viac menej naraz v priebehu 1 – 3 dní, ale v tomto prípade bol dva týždne rozdiel.

21.8. 2018 bolo nájdených sedem vajec, ktoré sme následne umiestnili do liahne..

28.8. sa vyliahla agama zo znášky z dňa 13.6. a nasledujúci deň ďalších päť mláďat. Všetky doteraz vyliahnuté agamy kočinčínske boli zdravé, životaschopné a bez viditeľných defektov. Potravu prijímali bez problémov.

V súčastnosti je v inkubátori umiestnených ešte niekoľko vajíčok a naďalej prebieha znáškové obdobie. Predpokladáme, že úspešný chov a odchov bude naďalej pokračovať.

Umelý odchov Turaka bielolíceho (Tauraco leucotis) v ZOO Košice

Text: Alena Čičmancová

Zoologická záhrada Košice vystavuje jeden chovný pár turaka bielolíceho. Samca sme získali z Vogel Park Avifauna v roku 2013 a samicu v roku 2014 z Tierparku Chemnitz.

Pár je vo všeobecnosti harmonický. Sezóna roku 2018 začala ako po iné roky, tok prebiehal a samica zniesla ale len jedno vajce, ktoré následne opustila. Vajce bolo nasadené do liahne. Po 26 dňoch inkubácie sa vyliahlo malé turako v liahni, kde boli nasadené bažantie vajcia.  Teplota v liahni bola 37,2 °C a vlhkosť 45 %. Turaká sú veľmi samostatné a liahnu sa ľahko, bez problémov. Dňa 21.06. v popoludňajších hodinách bolo turako vo vzduchovej bubline a nasledujúce ráno o 7,30 hod. bolo vyliahnuté. Vážilo 19 g. Vaječný žĺtok bol vstrebaný a mláďa už bolo suché. V liahni bolo ešte ponechané pri teplote 37,2 °C a vlhkosti 45 % až do 11,00 hod., keď bolo premiestnené pod vyhrievaciu lampu do košíka, ktorý imitoval hniezdo s konárikmi, aby  sa mu nerozchádzali nohy. Potom ako sa prvýkrát vyprázdnilo, bolo nakŕmené. To prebiehalo nasledovne:

11,15 hod,. po prvýkrát nakŕmené kašou Handmix – Orlux, pomer 1:9 – 2 ml – striekačkou, následne kŕmené každé  2 – 3 hod.; posledné kŕmenie bolo o 23,25 hod. – denná dávka 20 ml v prvý deň po vyliahnutí.

2 deň ráno bolo nakŕmené o 5,15 hod., váha 22 g

3 deň bola váha 35 g

4 deň bola váha 28 g, nastal problém keď sa mláďa dožadovalo stále potravy do večerných hodín až odmietalo potravu. KD zostúpila zo 7 ml na 3 ml, pomer riedenia kaše 1:8,5

5 deň ráno sa vyprázdnilo, prijalo len pár kvapiek kaše, oči malo zakalené. Začala som kŕmiť každú hodinu množstvom 0,5 ml v pomere 1:10 po 6 hodinách som zvýšila kŕmenie každú hodinu 1 – 2  ml

O 15,40 hod. sa mláďa vyprázdnilo – zjedlo 2 ml, postupne sa podiel kaše zvyšoval z 3 ml až na 5 ml, stále bolo dôležité sledovať vyprázdňovanie – masírované bruško, čiže na 5 deň vznikol problém s dehydratáciou.

6. deň mláďa znova začalo priberať – hmotnosť 31 g a denná dávka kaše už bola 30 ml ale hustota stále v pomere 1:10

7 deň pri každom kŕmení sa vyprázdni, začína vnímať okolie a dožaduje sa potravy, teplota v hniezde je 30 °C

8 deň pridaný kúsok banána do kaše (1 x za deň), váha 46 g

10 deň banán pridávaný do kŕmenia 2 x denne – mláďa už mimo košíka, do košíka sa však vrátilo samé

11 deň váha 44 g, pridaný banán do každej 2 dávky kŕmenia a 1 x detská výživa

12 deň priebežne pridávaná detská výživa a banán 2 až 3 kŕmenia za deň, pridávaná kocka banánu mimo kašu, ktorú si mláďa zobralo samo a zjedlo ju

13 deň teplota cez deň 24 °C v noci 26 °C, mláďa vykladané na slnko ale v miestnosti, cez deň bez lampy

15 deň KD pozostáva z 50% kaša a 50 % banán a výživa – teplota 24 °C, 1 x denne kaša nahradená len pokrájaným banánom plus voda zo striekačky

17 deň mláďa sa ozýva tlmeným hlasom rodičov – váha 91 g – pomer riedenie 1:8, nakrájané ovocie na misku a malé množstvo kaše striedame s kašou a banánom s vodou. Dôležitá voda – hrozí stále dehydratácia

18 deň kŕmenie sa strieda – kaša, pozostáva z výživy a banánu, ovocia + voda, posýpané Handmix Orlux

20 deň pridaná T 16, ovocné guličky rozmočené vo vode, hniezdo je od začiatku v zeleninovej bedničke, mláďa začína skúmať okolie, samé vylezie von a vracia sa do hniezda, sleduje okolie, váha 107g

23 deň mláďa si začína ovocie brať samé z misky, uprednostňuje ovocie oranžovej farby (nie všetko chce) melón, kiwi, banán, hrozno

30 deň zase komplikácie – odmieta prijímať ovocie

31 deň pridávanie ovocia po kúskoch, T 16 ale uprednostňuje len kašu, váha 142 g , lezie skáče, veľmi aktívny

32 deň ovocie odmieta, prijíma kašu, aktívny

33 deň podaná hustejšia kaša a málo ovocia

36 deň ostáva nocovať v ZOO, kŕmenie zabezpečuje služba

37 deň ráno nakŕmenie kašou, cez deň ovocie do misky

55 deň prestala sa podávať kaša, iba ovocie, prestalo sa večer kŕmiť, prechod je zložitý, váha zišla zo 163g na 157g, mláďa sa ráno dožaduje kŕmenia z ruky, cez deň je samé v klietke v spoločnosti kačíc, pri čistení klietky sa zabáva pri naháňaní, mláďa sa úplne osamostatňuje

DNA profil na určenie pohlavia poukázal, že mláďa je samčieho pohlavia. Tento umelý odchov bol veľmi dobrým príkladom, kedy sme sa mohli naučiť nové zručností, ktoré budú možno potrebné pri odchove iných druhov.