Ročník 2019

Dne 1.7.2020 proběhlo v areálu ZOO Ostrava první předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

Byla předána třetí cena za Odchov roku v kategorii Ostatní. Tříčlennému kolektivu chovatelů ve složení – Michal Ventruba, Markéta Rejlková a Libor Balnar, se podařil odchov mořského klauna, konkrétně druhu Klaun černotělý ( Amphiprion melanopus), za což udělila nezávislá porota dostatek bodů na třetí místo v kategorii.

Předání ceny proběhlo v sále výukového střediska ZOO Ostrava za přítomnosti několika členů Sdružení Česká ZOO, porotců soutěže „BÍLÝ SLON“ a zástupců vedení ZOO Ostrava.

Vítězům gratulujeme a jsme si jisti, že se s touto trojicí potkáme i v dalších ročnících „BÍLÉHO SLONA“, neboť ani toto není jejich první úspěch v soutěži.

Celý popis odchovu je publikován na stránkách Sdružení Česká ZOO – www.ceskazoo.eu v sekci Bílý slon – přihlášky 2019. https://ceskazoo.eu/zoo-ostrava-2019/

Za skvělou práci v oboru ještě jednou děkujeme.

Za Sdružení Česká ZOO

Jaroslav Svoboda

Zleva doprava: Michal Ventruba, Markéta Rejlková a Libor Balnar.

Dne 14.7.2020 proběhlo v areálu ZOO Zlín – Lešná předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

Byly předány 3 ocenění za Odchov roku. V kategorii ostatní se podařilo, tříčlennému kolektivu chovatelů ve složení – Vladimír Vaněk, Andrea Válková a Andrea Řezáčová, odchovat mláďata velmi zajímavého mořského rejnoka, konkrétně druhu Siba Ománská ( Rhinoptera jayakari), za což udělila nezávislá porota první místo a sošku  „BÍLÉHO SLONA“. K tomuto zajímavému a, z pohledu státu který nemá ani metr mořského pobřeží, unikátnímu odchovu Gratulujeme.

V kategorii ptáci sekolektivchovatelů ve složení – Veronika Hrubá, Václav Šraub, Bc. Veronika Daňková a Petr Kasálek umístil na druhém místě s velmi významným odchovem Čápa sedlatého         ( Ephippiorhynchus senegalensis).

A v kategorii Savci se kolektiv chovatelůve složení — Mgr Markéta Horská, Milan Dlabaja ,Zdeněk Čech a Michaela Nováková, postaral o úspěch s odchovem druhu Medvěd Pyskatý ( Melursus ursinus ursinus ). Body od nezávislé poroty stačily na druhé místo v této kategorii.

Předání cen proběhlo v prostorách bývalé expozice mloků v ZOO Zlín Lešná, za přítomnosti několika členů Sdružení Česká ZOO, porotců soutěže „BÍLÝ SLON“ a zástupců vedení ZOO Lešná.

Vítězům gratulujeme a jsme si jisti, že toto nejsou poslední odchovy přihlášené do soutěže „BÍLÝ SLON“.

Celý popis odchovu je publikován na stránkách Sdružení Česká ZOO – www.ceskazoo.eu v sekci Bílý slon – přihlášky 2019.

Dne 15.7.2020 dopoledne proběhlo u Rákosova pavilonu v ZOO Praha další  předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

ZOO Praha získala jedno ocenění za Odchov roku. V kategorii ptáci se kolektivu chovatelů pod vedením Antonína Vaidla ve složení – Pavlína Štěpanovská, Vendula Budková, Iva Babováková a Martina Řeháková, odchovat mláďata velmi vzácného ibise, endemita s Madagaskaru, konkrétně druhu Ibis Madagaskarský ( Lophotibis cristata), za což udělila nezávislá porota první místo a sošku  „BÍLÉHO SLONA“. Jsme rádi, že v naší republice máme tak výborné chovatele. Kteří každoročně překvapí posunutím laťky o něco výš, Gratulujeme k odchovu a doufáme že ti člunozobci taky jednou zabodují.

Celý popis odchovu je publikován na stránkách Sdružení Česká ZOO – www.ceskazoo.eu v sekci Bílý slon – přihlášky 2019.

předávání Bílého slona za rok 2019 za vítězství v kategorii ptáci v Zoo Praha dne 15.7.2020 (u Rákosova pavilonu)

Dne 15.7.2020 ve 14hodin proběhlo v ředitelně ZOO Plzeň předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

ZOO Plzeň tentokrát získala jedno z nejvyšších ocenění a sošku „BÍLÉHO SLONA“ za Odchov roku. V kategorii savci se kolektivu chovatelů pod vedením Tomáše Peše, ve složení – Divišová Petra, Rothová Kristýna a Hiková Eliška, podařil opravdu mistrovský kousek, odchovat mláďata ježur z oblasti NEW GUINEA, konkrétně druhu Ježura novoguinejská ( Tachyglossus aculeatus lawesi), za což udělila nezávislá porota jedno z nejvyšších bodových ocenění v historii  „BÍLÉHO SLONA“. Vlastně je to jednoduché – naši chovatelé jsou nejlepší. GRATULUJEME K ODCHOVU.

Dále bodovala ZOO Plzeň díky rodinnému klanu Dohnalů – jmenovitě Jan Dohnal a Miroslav Dohnal. V kategorii ostatní získal odchov druhu Křovinář němý ( Lachesis muta ). Chov jedovatých hadů je opravdu speciální disciplína, které se věnuje jen omezené množství chovatelů a jsme rádi že i v tomto oboru máme tak vynikající chovatele – GRATULUJEME.

Celý popis odchovu je publikován na stránkách Sdružení Česká ZOO – www.ceskazoo.eu v sekci Bílý slon – přihlášky 2019.

Dne 16.7.2020 ve 14hodin proběhlo u pavilonu tučňáků v ZOO Ústí nad Labem předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

ZOO Ústí nad Labem tentokrát zabodovala v kategorii přestavba roku s přestavbou pavilonu lachtanů na ubikaci pro tučňáky brýlové. S vývojem technologií , stavebních postupů a také postupů při samotném chovu zvířat, se stávají mnohá dříve postavená chovatelská zařízení stále více nevyhovující k chovu daných druhů a je ke cti Zoologických zahrad, že přistoupí k jejich revitalizaci. Proto máme za to, že tato někdy opomíjená kategorie v naší soutěži, je vlastně ta téměř nejdůležitější. Ani ten nejlepší chovatel nemá šanci, bez dobrého chovatelského zázemí, nic odchovat, a ani ta nejbohatší ZOO není schopna vše zbořit a znovu postavit dle nejnovějších standardů. Přestavba pavilonu na chov tučňáků se dle názoru poroty velmi zdařila což potvrzují i první odchovaná mláďata v tomto zařízení. Navíc je expozice atraktivní i pro návštěvníky, což je jistě jedno ze základních kritérií.

Za první místo v kategorii „ Přestavba Roku“ GRATULUJEME.

Dne 17.7.2020 proběhlo u expozice medvědů pyskatých v ZOO Chleby předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

ZOO Chleby zabodovala v kategorii stavba roku se stavbou expozice – chovatelského zařízení pro medvědy pyskaté. ZOO chleby je jedinou soukromou zahradou která je členem dle našeho názoru zásadní organizace pro propojení činnosti Zoologických Zahrad v České a Slovenské Republice UCSZ – Unie Českých a Slovenských Zoologických zahrad  http://www.zoo.cz/ .

Protože je ZOO Chleby soukromá, není finančně podporována žádným městem ani jiným Územním celkem v České republice. I proto je vlastně téměř zázrakem, že byl zakladatel této ZOO – pan ing. René Franěk schopen vybudovat chovatelské zařízení, které je schopno konkurovat chovatelským zařízením v ostatních Zoologických zahradách. Dle názoru poroty stavba splňuje všechny kritéria pro úspěšný chov medvědů pyskatých.

Za první místo v kategorii „ Stavba Roku“ GRATULUJEME.

Chovatelé v ZOO Chleby také zabodovali opakovaným, již čtvrtým, odchovem velmi náročného druhu pro chov v zajetí a to asijského primáta druhu – Langur Duk ( Pygathrix nemaeus ).

Ke třetímu místu, v kategorii Savci, chovatelům ZOO Chleby GRATULUJEME.

Za skvělou práci v oboru  děkujeme.

ZOO Košice taky bodovaly

Dne 3.9.2020 proběhlo v areálu ZOO Košice poslední předání cen „BÍLÝ SLON“ 2019.

Byla předána třetí cena za Odchov roku v kategorii Ptáci. Tříčlennému kolektivu chovatelů pod vedením Bc Josefa Lenarda, se podařil odchov Zoborožce , konkrétně druhu Zoborožec šedolící (Bycanistes brevis), za což udělila nezávislá porota dostatek bodů na třetí místo v kategorii.

Předání ceny proběhlo v sále výukového střediska ZOO Košice za přítomnosti několika členů Sdružení Česká ZOO, porotců soutěže „BÍLÝ SLON“ a zástupců vedení ZOO Košice.

Vítězům gratulujeme a jsme si jisti, že se s touto trojicí potkáme i v dalších ročnících „BÍLÉHO SLONA“, neboť ani toto není jejich první úspěch v soutěži, a navíc mají na další úspěch zaděláno.

Celý popis odchovu je publikován na stránkách Sdružení Česká ZOO – www.ceskazoo.eu v sekci Bílý slon – přihlášky 2019. https://ceskazoo.eu/zoo-ostrava-2019/

 

 

Závěrečná zpráva Sdružení Česká ZOO

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o „Odchovek roku“ a „Expozici roku“ za rok 2019

Do 26. ročníku soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách České a Slovenské republiky, kterých je celkem 20, se přihlásilo 14 institucí se 44 významnými odchovy a 5 stavbami.

Pro tento 26. ročník, s ohledem na situaci nejen u nás, ale i ve světě, jsme byli nuceni, pro zachování této tradice, upravit vyhlášení vítězů. Vyhlášení mělo také letos probíhat v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku a po vyhlášení měl probíhat další program ve spolupráci se zoologickou zahradou Ostrava. Výbor Sdružení Česká ZOO se rozhodl, po dohodě s presidentem UCSZOO, Mgr. Erichem KOČNEREM a ředitelem Zoo Ostrava, která měla předání spo­luorganizovat, Ing. Petrem ČOLASEM, že slavnostní vyhlášení ve Fulneku a Zoo Ostrava dne 15. dubna 2020 neproběhne.

Předání cen bude nahrazeno dílčím předáním cen přímo ve vítězných zoologických zahradách.

Všechny přihlášky zaslané do 26 ročníku soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Tyto potřebné údaje jsou podkladem pro zpracování brožury, kde je odchov publikován. Některé přihlášky obsahovaly pouze nezbytné údaje o zařazení do soutěže, ale krátká informace o chovu nebyla přiložena. Přitom není třeba obsáhle popisovat průběh samotného odchovu, stejně se všechny informace, s ohledem na strukturu brožurky, nevejdou, ale jsou zde „vypíchnuty“ ty nejzajímavější informace o chovu. Tyto informace o průběhu chovu doplňují přítomnost chovatelů, kteří jsou důležitou součástí této soutěže, u jednotlivých odchovů.

Také letos sdružení Česká ZOO spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad se snaží ohodnotit práci chovatelů, na základě podaných přihlášek. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Nejobjektivnější pořadí odchovů přesto určuje komise složená z jednoho člena výboru Sdružení a osmi nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad. V každém ročníku, a letošní ročník není výjimkou, se v přihlášených odchovech naleznou rarity, které jsou svým způsobem jedinečné. Chovatelé v Českých
a Slovenských zoologických zahradách se dávno zařadili mezi světovou špičku, a každý nominovaný odchov by si zasloužil bezesporu „BÍLÉHO SLONA“.

Do 26. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 44 odchovů ze čtrnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 22 odchovů, do kategorie ptáci 12 a do kategorie ostatní 10 odchovů.

 

Konečné pořadí:

 

Kategorie savci

pořadí

Ježura novoguinejská

(Tachyglossus aculeatus lawesi)

ZOO Plzeň

1

 Medvěd pyskatý

(Melursus ursinus ursinus

ZOO Zlín-Lešná                     

2

Langur duk

(Pygathrix nemaeus)                       

ZOO Chleby

3

           Kategorie ptáci

pořadí

Ibis madagaskarský

(Lophotibis cristata) 

ZOO Praha

1

Čáp sedlatý

(Ephippiorhynchus senegalensis)

ZOO Zlín-Lešná

2

Zoborožec šedolící

(Bycanistes brevis)            

ZOO Košice                        

3

          Kategorie ostatní

pořadí

Siba ománská

(Rhinoptera jayakari)

ZOO Zlín-Lešná

1

Křovinář němý

(Lachesis muta)

ZOO Plzeň

2

Klaun černotělý

(Amphiprion melanopus)

ZOO Ostrava

3

         

Kategorie přestavba

Expozice tučňáků

ZOO Ústí nad Labem

Kategorie stavba

Expozice medvědinec

ZOO Chleby

 

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení Česká ZOO a sponzorů ceny podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ceny spolu se symbolikou této soutěže budou, jak už bylo řečeno v úvodu, předány přímo ve vítězných zoologických zahradách.

Gratulujeme vítězům a přejeme i do budoucna co největší úspěchy v tom co dělají.

 

Jaroslav Svoboda                                                            Dušan Bílek

Předseda Sdružení Česká ZOO                                      Sekretář Sdružení Česká ZOO

 

V Ostravě 14. dubna 2020

Vážené Dámy, Vážení Pánové.

Tímto dopisem si Vás dovolujeme upozornit na další postup v akci „BÍLÝ SLON“, neboť akce jako taková se neruší. Ruší se pouze slavnostní vyhlášení, což je dáno momentální situací, ale veškeré přípravy a veškerá agenda, včetně předání cen již probíhá podle plánu.

Akce jako taková byla vyhlášena již 1. října 2019. Přihlášení Zoologických zahrad, zpracování přihlášek a vytvoření tabulky odchovů, včetně následného hlasování oslovených odborníků z celé republiky, které právě probíhá. Jsou vytvořeny veškeré návrhy propagačních materiálů a výroční brožury jsou již v tisku. Stejně tak jsou vytvořeny sošky, plakety a jiné ceny předávané na slavnostním předání, které bez přestávky probíhá již 25 let.

Na stránkách sdružení Česká ZOO se můžete přesvědčit o množství podaných přihlášek ze všech ZOO sdružených v organizaci UCSZ.  https://ceskazoo.eu/category/bily-slon/prihlasky-2019/

Pořadí v soutěži bude vyhlášeno 15.4.2020, přesně podle harmonogramu, a ceny budou rozvezeny přímo oceněným chovatelům do jejich domovských ZOO ve chvíli, kdy to umožní situace v naší a Slovenské republice.

Soutěž o stavbu a přestavbu roku bude také vyhlášena v termínu, neboť výbor Sdružení Česká ZOO tyto stavby navštívil již v minulém roce, a tak je schopen rozhodnout o vítězi jak ve stavbách, tak přestavbách.

Vlastně z celého kolotoče vypadne pouze slavnostní předání cen ve Fulneku, které bude nahrazeno dílčími předáními cen přímo ve vítězných ZOO.

Výbor Sdružení Česká ZOO se rozhodl, na základě skutečnosti, že neproběhne slavnostní vyhlášení ve Fulneku a ZOO Ostrava, nebude žádat od UCSZ každoroční dotaci. Vše bude uhrazeno z darů sponzorů a financí členů výboru Sdružení Česká ZOO.

Veškerá tato rozhodnutí byla konzultována jak s Presidentem UCSZ, Mgr. Erichem Kočnerem, tak s ředitelem ZOO Ostrava, která měla předání spoluorganizovat, Ing. Petrem Čolasem.

 

Podpořte „BÍLÉHO SLONA“ i v této nemilé situaci.

S pozdravem

Jaroslav Svoboda                                                            Dušan Bílek

Předseda Sdružení Česká ZOO                                      Sekretář Sdružení Česká ZOO