Ročník 2019

Závěrečná zpráva Sdružení Česká ZOO

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o “Odchovek roku” a “Expozici roku” za rok 2019

Do 26. ročníku soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách České a Slovenské republiky, kterých je celkem 20, se přihlásilo 14 institucí se 44 významnými odchovy a 5 stavbami.

Pro tento 26. ročník, s ohledem na situaci nejen u nás, ale i ve světě, jsme byli nuceni, pro zachování této tradice, upravit vyhlášení vítězů. Vyhlášení mělo také letos probíhat v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku a po vyhlášení měl probíhat další program ve spolupráci se zoologickou zahradou Ostrava. Výbor Sdružení Česká ZOO se rozhodl, po dohodě s presidentem UCSZOO, Mgr. Erichem KOČNEREM a ředitelem Zoo Ostrava, která měla předání spo­luorganizovat, Ing. Petrem ČOLASEM, že slavnostní vyhlášení ve Fulneku a Zoo Ostrava dne 15. dubna 2020 neproběhne.

Předání cen bude nahrazeno dílčím předáním cen přímo ve vítězných zoologických zahradách.

Všechny přihlášky zaslané do 26 ročníku soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Tyto potřebné údaje jsou podkladem pro zpracování brožury, kde je odchov publikován. Některé přihlášky obsahovaly pouze nezbytné údaje o zařazení do soutěže, ale krátká informace o chovu nebyla přiložena. Přitom není třeba obsáhle popisovat průběh samotného odchovu, stejně se všechny informace, s ohledem na strukturu brožurky, nevejdou, ale jsou zde „vypíchnuty“ ty nejzajímavější informace o chovu. Tyto informace o průběhu chovu doplňují přítomnost chovatelů, kteří jsou důležitou součástí této soutěže, u jednotlivých odchovů.

Také letos sdružení Česká ZOO spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad se snaží ohodnotit práci chovatelů, na základě podaných přihlášek. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Nejobjektivnější pořadí odchovů přesto určuje komise složená z jednoho člena výboru Sdružení a osmi nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad. V každém ročníku, a letošní ročník není výjimkou, se v přihlášených odchovech naleznou rarity, které jsou svým způsobem jedinečné. Chovatelé v Českých
a Slovenských zoologických zahradách se dávno zařadili mezi světovou špičku, a každý nominovaný odchov by si zasloužil bezesporu „BÍLÉHO SLONA“.

Do 26. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 44 odchovů ze čtrnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 22 odchovů, do kategorie ptáci 12 a do kategorie ostatní 10 odchovů.

 

Konečné pořadí:

 

Kategorie savci

pořadí

Ježura novoguinejská

(Tachyglossus aculeatus lawesi)

ZOO Plzeň

1

 Medvěd pyskatý

(Melursus ursinus ursinus

ZOO Zlín-Lešná                     

2

Langur duk

(Pygathrix nemaeus)                       

ZOO Chleby

3

           Kategorie ptáci

pořadí

Ibis madagaskarský

(Lophotibis cristata) 

ZOO Praha

1

Čáp sedlatý

(Ephippiorhynchus senegalensis)

ZOO Zlín-Lešná

2

Zoborožec šedolící

(Bycanistes brevis)            

ZOO Košice                        

3

          Kategorie ostatní

pořadí

Siba ománská

(Rhinoptera jayakari)

ZOO Zlín-Lešná

1

Křovinář němý

(Lachesis muta)

ZOO Plzeň

2

Klaun černotělý

(Amphiprion melanopus)

ZOO Ostrava

3

         

 

Kategorie přestavba

Expozice tučňáků

ZOO Ústí nad Labem

Kategorie stavba

Expozice medvědinec

ZOO Chleby

 

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení Česká ZOO a sponzorů ceny podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ceny spolu se symbolikou této soutěže budou, jak už bylo řečeno v úvodu, předány přímo ve vítězných zoologických zahradách.

Gratulujeme vítězům a přejeme i do budoucna co největší úspěchy v tom co dělají.

 

Jaroslav Svoboda                                                            Dušan Bílek

Předseda Sdružení Česká ZOO                                      Sekretář Sdružení Česká ZOO

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 14. dubna 2020

Vážené Dámy, Vážení Pánové.

Tímto dopisem si Vás dovolujeme upozornit na další postup v akci „BÍLÝ SLON“, neboť akce jako taková se neruší. Ruší se pouze slavnostní vyhlášení, což je dáno momentální situací, ale veškeré přípravy a veškerá agenda, včetně předání cen již probíhá podle plánu.

Akce jako taková byla vyhlášena již 1. října 2019. Přihlášení Zoologických zahrad, zpracování přihlášek a vytvoření tabulky odchovů, včetně následného hlasování oslovených odborníků z celé republiky, které právě probíhá. Jsou vytvořeny veškeré návrhy propagačních materiálů a výroční brožury jsou již v tisku. Stejně tak jsou vytvořeny sošky, plakety a jiné ceny předávané na slavnostním předání, které bez přestávky probíhá již 25 let.

Na stránkách sdružení Česká ZOO se můžete přesvědčit o množství podaných přihlášek ze všech ZOO sdružených v organizaci UCSZ.  https://ceskazoo.eu/category/bily-slon/prihlasky-2019/

Pořadí v soutěži bude vyhlášeno 15.4.2020, přesně podle harmonogramu, a ceny budou rozvezeny přímo oceněným chovatelům do jejich domovských ZOO ve chvíli, kdy to umožní situace v naší a Slovenské republice.

Soutěž o stavbu a přestavbu roku bude také vyhlášena v termínu, neboť výbor Sdružení Česká ZOO tyto stavby navštívil již v minulém roce, a tak je schopen rozhodnout o vítězi jak ve stavbách, tak přestavbách.

Vlastně z celého kolotoče vypadne pouze slavnostní předání cen ve Fulneku, které bude nahrazeno dílčími předáními cen přímo ve vítězných ZOO.

Výbor Sdružení Česká ZOO se rozhodl, na základě skutečnosti, že neproběhne slavnostní vyhlášení ve Fulneku a ZOO Ostrava, nebude žádat od UCSZ každoroční dotaci. Vše bude uhrazeno z darů sponzorů a financí členů výboru Sdružení Česká ZOO.

Veškerá tato rozhodnutí byla konzultována jak s Presidentem UCSZ, Mgr. Erichem Kočnerem, tak s ředitelem ZOO Ostrava, která měla předání spoluorganizovat, Ing. Petrem Čolasem.

 

Podpořte „BÍLÉHO SLONA“ i v této nemilé situaci.

S pozdravem

Jaroslav Svoboda                                                            Dušan Bílek

Předseda Sdružení Česká ZOO                                      Sekretář Sdružení Česká ZOO