Ročník 2019

Vážené Dámy, Vážení Pánové.

Toto je první upozornění na blížící se termín ukončení přijímání přihlášek do soutěže „BÍLÝ SLON“. Přihlášky je možné podávat do posledního dne roku.

Po úspěšném 25 ročníku soutěže se Sdružení Česká ZOO a UCSZOO dohodli na bližší spolupráci a provázanosti co se týká pořádání slavnostního předání cen v soutěži „BÍLÝ SLON“. Předání cen bude součástí dvoudenního setkání pracovníků Zoologických zahrad, kde kromě předání bílých slonů budou i prezentace práce Zoologických komisí.

Za celou historii soutěže jsme ocenili množství velmi významných odchovů, které svou důležitostí výrazně překročili hranice obou států sdružených v UCSZOO, ale také mnoho malých, pro někoho bezvýznamných odchovů, které nedosáhli světového věhlasu, ale o to cennější je skutečnost, že se i těmito druhy stále naše ZOO zabývají. Proto neváhejte, a přihlaste i z vašeho hlediska méně významné odchovy, neboť každý má šanci se umístit. Nikdy nevíte jaká je konkurence.

Všichni víte, že Zoologické zahrady nemohou zachránit veškerou biodiverzitu tohoto světa, neboť jejich možnosti jsou, i díky pohledu lidstva na tyto otázky, omezené. Ale také všichni víme, že činnost Zoologických zahrad, z hlediska ochrany a udržení druhů na této planetě, je nenahraditelná. Pochopení života a následné rozmnožení jakéhokoliv druhu v zajetí není práce, ale poslání. Proto argumenty některých, že je za to plat a to stačí, jsou přinejmenším liché. Hokejista má za svou nic neřešící a zcela zbytečnou hru taky plat, a přesto jsou ankety o nejlepšího.

Také jsem kdysi byl chovatelem, ale po čase jsem pochopil, že ne každý to má v sobě. Proto nemám žádnou pochybnost o naší činnosti. Poděkujme těm úspěšným a motivujme ty budoucí úspěšné.

Prosím Vás proto, abyste, jako odborníci v činnosti, která je velmi zásadní pro budoucí tvář naší planety, a jako vedoucí pracovníci, kteří mají možnost něco ovlivnit, přimhouřili oko nad jistou nedokonalostí, a podpořili další ročník „BÍLÉHO SLONA“. Sami víte, že bez vaší podpory je toto poděkování chovatelům, kteří opravdu chtějí něco zachránit, neuskutečnitelné.

Podpořte „BÍLÉHO SLONA“ přihlášením se Vaší ZOO do soutěže. Ta soutěž není o nás, ale o Vás.

S pozdravem

Jaroslav Svoboda

Předseda Sdružení Česká ZOO