Ročník 2014

K udílení cen „Bílého slona“ vsoutěžích o „Odchovek roku“„Expozici roku“ za rok 2014

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, z celkového počtu 19, se v tomto roce přihlásilo 15 institucí s 48 významnými odchovy.

Stejně tak i v tomto dvacátém prvním ročníku, se Občanské sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů a vyjádřit jim tak touto cestou poděkování za přispění zachování nejen ohrožených druhů zvířat, jelikož rozmanitost druhů zvířat na naší planetě rok od roku klesá.

Historie přihlášených odchovů poukazuje na vzrůstající zájem zoologických zahrad o tuto soutěž. Stejně tomu tak bylo i v tomto dalším ročníku. Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO považuje tento přístup zoologických zahrad za velký posun ve vnímání soutěže.

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet ZOO

10

12

9

10

16

16

15

Počet přihlášených zvířat

33

32

37

30

47

59

48

Savci

16

 

16

14

25

27

23

Ptáci

10

 

14

12

12

23

18

Ostatní

7

 

7

4

10

9

7

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a musí obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Součástí správných podkladů je zpracování příručky, kde jsou uvedeny stručné informace o každém přihlášeném odchovu. Záleží na zoologické zahradě, jaké informace poskytne. Je škoda, pokud jsou některé informace moc stručné, objeví se v příručce pouze základní informace.

Do dalšího, již 21 ročníku soutěže o nejlepší „Odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky“, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 48 odchovů z patnácti zoologických zahrad. Do kategorie savci bylo přihlášeno 23 odchovů, do kategorie ptáci 18 a do kategorie ostatní 7 odchovů.

Úroveň odchovů zoologických zahrad je na vysoké úrovni, výběr toho nejlepšího odchovu je rok od roku složitější. Přesto konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila osmičlenná komise složená ze tří členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Součástí hodnocení je soutěž „Expozice roku“ rozdělená do kategorie „Přestavba roku“ a „Stavba roku“. Také do této soutěže se zoologické zahrady přihlašují ve stále větším počtu. Do soutěže „Expozice roku 2014“ bylo nominováno deset přihlášek ze sedmi zoologických zahrad.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bylo vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2014, které se konalo pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 13. 5. 2015 v 13:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera.

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Savci“

Pořadí

Název

      ZOO

  1. místo

Nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis) 

ZOO Plzeň

  1. místo

Dželada
(Theropithecus gelada)

ZOO Zlín-Lešná

  1. místo

Kočka cejlonská
(Prionailurus rubiginosus phillipsi)

ZOO Ostrava

       

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ptáci“

Pořadí

Název

ZOO

  1. místo

Kachnička obojková
(Netapus coromandelianus)

ZOO Praha

  1. místo

Nestor kea
(Nestor notabilis)

ZOO Liberec

  1. místo

Leskoptev smaragdová
(Lamrotornis iris)

ZOO Dvůr Králové

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ostatní“

Pořadí

Název

ZOO

  1. místo

Žralůček okatý
(Hemiscylium ocellatum)

ZOO Ostrava

  1. místo

Scink šalamounský
(Corucia zebrata)

ZOO Jihlava

  1. místo

Krokodýl čelnatý
(Osteolaemus tetraspis)

ZOO Košice

Do soutěže o Přestavbu roku byly přijaty celkem 3 expozice z 3 zoologických zahrad:

1. místoExpozice tuleňů obecnýchZOO Ústí nad Labem  

Do soutěže o Stavbu roku byly přihlášeny 7 stavby z 6 zoologických zahrad:

1. místoNová setkání    ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou    

V soutěži Expozice a rekonstrukce roku se vyhlašovaly pouze první místa.

Všichni vyhodnocení obdrželi od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii obdrželi symboliku soutěže sošku bílého slona.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Závěrem je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svým nemalým podílem a umožnili tak organizování dvacátého ročníku soutěže „BÍLÝ SLON“. Stejné poděkování patří zástupcům města Fulnek a hejtmanu Moravskoslezského kraje.

Dvacátý první ročník ukázal velký zájem ze strany zoologických zahrad a rovněž ukázal, že zoologické zahrady ušly za toto období velký kus cesty, kdy jejich vybudované návštěvnické expozice a následně chovná zařízení jsou na úrovni nejvyššího standardu chovu zvířat nejen v Evropě, ale i ve světě. Svými výjimečnými odchovy přispívají zoologické zahrady k zachování těchto druhů zvířat a naplňují tak jedno z poslání zoologických zahrad:

Přibližovat živou přírodu všem lidem a zároveň pomáhat přežít těm druhům zvířat, které bojují o holou existenci“.

V Ostravě 15. května 2015