Bílý slon

Ročník 2018

Ročník 2018

Upozornění o zahájení jubilejního, již 25. ročníku „Bílý slon“

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení chovatelé a všichni co se na této činnosti jakkoli podílíte,

výbor Sdružení Česká ZOO, zahájil jubilejní, již 25. ročník soutěže „BÍLÝ SLON“. Vyzýváme všechny Zoologické zahrady, které jsou členy UCSZ, aby posílali své nové přihlášky do soutěže “BÍLÝ SLON”. Víme že se v tomto a minulém roce Zoologickým zahradám podařilo pár opravdu výjimečných odchovů, a doufám že všechny tyto úspěchy přihlásíte do dalšího ročníku soutěže.

Tento rok mne nenapadá žádná významná myšlenka, abych Vás popostrčil k práci, kterou musíte vykonat, aby bylo možno přihlásit odchov nebo stavbu do soutěže. Snad jen to, že bude stále méně spolehlivých a schopných lidí, kteří se budou zabývat chovem zvířat, a proto bychom si měli těch kteří tomu podřídili svůj život vážit, a nebát se jim touto cestou poděkovat.

Přihlaste se – každá Vaše přihláška podpoří smysluplnost „BÍLÉHO SLONA“

Připomínáme, že přihlášky přijímáme do 31. 12. 2018. Pokuste se to stihnout, co nejdříve, máte na to ještě 2 měsíce. Přihlášky zasílejte na emailovou adresu sdružení – jarda.zoo@atlas.cz.

Opětovně žádáme zástupce všech zoologických zahrad o co nejlepší zpracování přihlášek 
v elektronické podobě tak, aby bylo možné publikovat úspěchy jednotlivých odchovů na našich internetových stránkách (www.ceskazoo.eu). Čím více odchov jednotlivého druhu popíšete, tím vyšší bude jeho vypovídající schopnost o profesionalitě našich chovatelů. Věřte, že Vaše úspěchy sleduje na našich stránkách nemalé množství příznivců. Denně máme v průměru kolem tisíce připojení, před a po vyhlášení dalšího ročníku toto číslo znatelně stoupá.

Soutěž proběhne jako obvykle v následujících kategoriích:

Kategorie odchovu rokuKategorie stavba roku
A – savciStavba roku
B – ptáciPřestavba roku
C – ostatní 

Porota pro konečné rozhodování se nepatrně změní, 2 členové Sdružení Česká ZOO, 6 členů nominovaných a potvrzených Zoologickými Zahradami a jeden nezávislý odborník z řad odborné veřejnosti.

Velmi se těšíme na Vaše odchovy a účast v soutěži. Je to 25 ročník, a tak znovu apeluji na všechny, aby se tentokrát pokusili zapomenout na naše, v některých věcech rozdílné názory, a přihlásili své úspěchy do soutěže.

Děkujeme za Vaši podporu, neboť jenom s tou může být soutěž úspěšně realizována.

Ročník 2015

Ročník 2015

Do konce měsíce února zveřejníme všechny přihlášené odchovy v sekci přihlášky 2015, aby všichni ti co naši soutěž sledují, mohli odhadnout vítěze v daných kategoriích.

Věřte nebude to lehké.

Stanovení data a předběžné pozvání na slavnostním předání cen „BÍLÝ SLON“ 2015

Do dalšího, již 22 ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, pořádané Sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií Českých a Slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 46 odchovů z patnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 19 odchovů, do kategorie ptáci 21 a do kategorie ostatní 6 odchovů.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určí v měsíci březnu Devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách. Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2015, konajícím se pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 20. 4. 2016 ve 13:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera ve Fulneku. Na tuto akci jste výborem Sdružení Česká ZOO, Všichni srdečně zváni. Hlavně by neměli chybět budoucí Vítězové ve všech kategoriích.

A připomeňme si minuloroční vítěze

Kategorie: Ostatní

Kategorie: Ptáci

Kategorie: Savci

Ročník 2014

Ročník 2014

K udílení cen „Bílého slona“ vsoutěžích o “Odchovek roku”“Expozici roku” za rok 2014

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, z celkového počtu 19, se v tomto roce přihlásilo 15 institucí s 48 významnými odchovy.

Stejně tak i v tomto dvacátém prvním ročníku, se Občanské sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů a vyjádřit jim tak touto cestou poděkování za přispění zachování nejen ohrožených druhů zvířat, jelikož rozmanitost druhů zvířat na naší planetě rok od roku klesá.

Historie přihlášených odchovů poukazuje na vzrůstající zájem zoologických zahrad o tuto soutěž. Stejně tomu tak bylo i v tomto dalším ročníku. Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO považuje tento přístup zoologických zahrad za velký posun ve vnímání soutěže.

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet ZOO

10

12

9

10

16

16

15

Počet přihlášených zvířat

33

32

37

30

47

59

48

Savci

16

 

16

14

25

27

23

Ptáci

10

 

14

12

12

23

18

Ostatní

7

 

7

4

10

9

7

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a musí obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Součástí správných podkladů je zpracování příručky, kde jsou uvedeny stručné informace o každém přihlášeném odchovu. Záleží na zoologické zahradě, jaké informace poskytne. Je škoda, pokud jsou některé informace moc stručné, objeví se v příručce pouze základní informace.

Do dalšího, již 21 ročníku soutěže o nejlepší „Odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky“, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 48 odchovů z patnácti zoologických zahrad. Do kategorie savci bylo přihlášeno 23 odchovů, do kategorie ptáci 18 a do kategorie ostatní 7 odchovů.

Úroveň odchovů zoologických zahrad je na vysoké úrovni, výběr toho nejlepšího odchovu je rok od roku složitější. Přesto konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila osmičlenná komise složená ze tří členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Součástí hodnocení je soutěž „Expozice roku“ rozdělená do kategorie „Přestavba roku“ a „Stavba roku“. Také do této soutěže se zoologické zahrady přihlašují ve stále větším počtu. Do soutěže „Expozice roku 2014“ bylo nominováno deset přihlášek ze sedmi zoologických zahrad.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bylo vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2014, které se konalo pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 13. 5. 2015 v 13:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera.

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Savci“

Pořadí

Název

      ZOO

 1. místo

Nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis) 

ZOO Plzeň

 1. místo

Dželada
(Theropithecus gelada)

ZOO Zlín-Lešná

 1. místo

Kočka cejlonská
(Prionailurus rubiginosus phillipsi)

ZOO Ostrava

       

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ptáci“

Pořadí

Název

ZOO

 1. místo

Kachnička obojková
(Netapus coromandelianus)

ZOO Praha

 1. místo

Nestor kea
(Nestor notabilis)

ZOO Liberec

 1. místo

Leskoptev smaragdová
(Lamrotornis iris)

ZOO Dvůr Králové

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ostatní“

Pořadí

Název

ZOO

 1. místo

Žralůček okatý
(Hemiscylium ocellatum)

ZOO Ostrava

 1. místo

Scink šalamounský
(Corucia zebrata)

ZOO Jihlava

 1. místo

Krokodýl čelnatý
(Osteolaemus tetraspis)

ZOO Košice

Do soutěže o Přestavbu roku byly přijaty celkem 3 expozice z 3 zoologických zahrad:

1. místoExpozice tuleňů obecnýchZOO Ústí nad Labem  

Do soutěže o Stavbu roku byly přihlášeny 7 stavby z 6 zoologických zahrad:

1. místoNová setkání    ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou    

V soutěži Expozice a rekonstrukce roku se vyhlašovaly pouze první místa.

Všichni vyhodnocení obdrželi od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii obdrželi symboliku soutěže sošku bílého slona.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Závěrem je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svým nemalým podílem a umožnili tak organizování dvacátého ročníku soutěže „BÍLÝ SLON“. Stejné poděkování patří zástupcům města Fulnek a hejtmanu Moravskoslezského kraje.

Dvacátý první ročník ukázal velký zájem ze strany zoologických zahrad a rovněž ukázal, že zoologické zahrady ušly za toto období velký kus cesty, kdy jejich vybudované návštěvnické expozice a následně chovná zařízení jsou na úrovni nejvyššího standardu chovu zvířat nejen v Evropě, ale i ve světě. Svými výjimečnými odchovy přispívají zoologické zahrady k zachování těchto druhů zvířat a naplňují tak jedno z poslání zoologických zahrad:

Přibližovat živou přírodu všem lidem a zároveň pomáhat přežít těm druhům zvířat, které bojují o holou existenci“.

V Ostravě 15. května 2015


Ročník 2013

Ročník 2013

Konečné pořadí 20tého ročníku

Kategorie Přestavba roku

ZOO Praha:           Ptačí Mokřady

Kategorie Stavba roku

ZOO Vyškov:         Hanácký statek

Odchov roku

Kategorie ostatní

třetí místo
Dvojjazyčník haitský (Celestus warreni) ZOO Brno

druhé místo
Želva ostnitá (Heosemys spinosa) ZOO Praha

první místo – “BÍLÝ SLON”
Tvrdý korál (Acropora tenuis) ZOO Olomouc

Kategorie ptáci

třetí místo
Jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus) ZOO Zlín – Lešná

druhé místo
Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus) ZOO Zlín – Lešná

první místo – “BÍLÝ SLON”
Flétnak australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca) ZOO Praha

Kategorie savci

třetí místo
Medvěd lední (Ursus maritimus) ZOO Brno

druhé místo
Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis) ZOO Olomouc

první místo – “BÍLÝ SLON”
Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) ZOO Dvůr Králové nad Labem

20. ročník soutěže “BÍLÝ SLON”

Tak už jsme tady Dvacet let.

Tak už jsme tady 20 let a 20 let se snažíme pomocí soutěže „BÍLÝ SLON“ upozornit na nesmírně potřebnou a záslužnou práci všech chovatelů pracujících v Českých a Slovenských Zoologických zahradách.

Uteklo to velmi rychle, a za toto časové období, jsme byli svědky, opravdu velkých úspěchů. Za všechny alespoň jeden odchov, v zajetí odchovaného jediného mláděte Nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum cottoni) na světě, který se podařil chovatelům v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Mohl bych samozřejmě jmenovat další velké úspěchy našich zoologických zahrad, ale nebudu opakovat to, co si můžete přečíst v tabulkách z předchozích ročníků soutěže.

Za dvacet let ušly Zoologické zahrady v Česku a na Slovensku opravdu úctyhodný kus cesty a vybudovali jak striktně chovná zařízení, tak návštěvnické expozice rovnající se nejvyššímu standardu chovu zvířat jak v Evropě, tak na celém světě. Ukázali jsme, že máme odborníky, kteří dokáží radit v oblasti chovu zvířat i jinde na světě. Za všechny alespoň jedno jméno a myslím, že tím ty ostatní neurazím, ing. Vladislav Jiroušek.

Jsem rád, že i tak významní lidé v oboru podporují naši činnost a dokonce se jí i účastní jako členové výboru Sdružení Česká ZOO nebo odborní volitelé v soutěži o odchov roku „BÍLÝ SLON“.

V tomto roce, stejně jako při předchozích ročnících soutěže, cítíme podporu stále většího počtu sponzorů a také lidí účastnících se jak společenského dění v České republice, tak řízení státu na kterékoliv úrovni státní správy. Za všechny bych chtěl jmenovitě poděkovat hejtmanovi Moravskoslezského kraje panu Miroslavu Novákovi a starostovi města Štramberk panu ing. Janu Sochovi, bez kterého by se Soutěž nikdy nedostala tam, kde dnes je.

O našich sponzorech by ch mohl mluvit velmi dlouho, neboť s mnohými udržujeme přátelské vztahy, a snažíme se jim v rámci možností zprostředkovat zajímavé zážitky přímo v Zoologických zahradách. Za všechny se zmíním alespoň o majiteli Firmy JANČA – velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, panu Stanislavu Jančovi, který zcela nezištně podporuje naše úsilí již od roku 1999, za což si ho nesmírně Vážíme.

Protože se sponzoři shánějí stále hůře, což vyplývá z dnešních možností jak podniků, tak jednotlivců, a navíc akce „BÍLÝ SLON“ nikdy neosloví tolik příznivců jako sport či krásné ženy, nebudeme nikdy bohatým sdružením, což nás limituje v možnostech dalšího rozvoje. Také si nemyslíme, že bude ceremoniál někdy snímat televize jako zásadní společenskou událost. Přesto je stále více ve společnosti znát uvědomění si faktu, že příroda kolem nás vymírá, a mnohé druhy budou v nedaleké budoucnosti vidět jen v Zoologických zahradách jako relikvie ze starých lepších časů. Proto jsem přesvědčen, že naše činnost není zbytečná, a činnost těch, které se snažíme podpořit, je pro budoucnost přímo nezbytná.

Nyní zpracováváme podklady k dalšímu ročníku soutěže a do konce měsíce Února zveřejníme všechny nominace na stránkách našeho sdružení. Ještě jednou děkuji všem za jejich podporu.

2.2. 2014 za Sdružení Česká ZOO Jaroslav Svoboda

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí s 59 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Komise složená ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad určuje, co nejobjektivnější pořadí odchovů. V tomto roce se soutěže zúčastnilo nejvíc Zoologických Zahrad za její devatenáctiletou historii, což považuje Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO za velký posun ve vnímání soutěže.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 20 ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 59 odchovů z šestnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 27 odchovů, do kategorie ptáci 23 a do kategorie ostatní 9 odchovů.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila osmičlenná komise složená ze tří členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2013, konajícím se pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 14. 5. 2014 v 15:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera ve Fulneku.

Nominace na konečné pořadí

Kategorie savci

Osel Poitouský (Equus asinus-Poitou Donkey)                       ZOO Vyškov

Nosorožec dvourohý (Diceros bicornis)                                     ZOO Dvůr Králové nad Labem

Levhart mandžuský (Panthera pardus orientalis)                     ZOO Olomouc

Tayra (Eira barbara)                                                                ZOO Praha

Medvěd lední (Ursus maritimus)                                               ZOO Brno

Kategorie ptáci

Vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus)               ZOO Zlín – Lešná

Jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)                                ZOO Zlín – Lešná

Sup kapucín (Necrosyrtes monachus)                                       ZOO Ostrava

Výreček malý (Otus scops)                                                        ZOO Hodonín

Flétnak australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca)                  ZOO Praha

Kategorie Ostatní

Želva ostnitá (Heosemys spinosa)                                               ZOO Praha

Želva korunkatá (Hardella thurjii)                                                ZOO Praha

Želva pavoučí (Pyxis arachnoides)                                               ZOO Plzeň

Tvrdý korál (Acropora tenuis)                                                       ZOO Olomouc

Dvojjazyčník haitský (Celestus warreni)                                        ZOO Brno

STAVBA ROKU 2013

Přestavba (rekonstrukce)

ZOO Plzeň:       PŘÍRODA KŘIVOKLÁTSKA A ŠUMAVY-ŽIVOT V PODZEMÍ.

ZOO Praha:      Ptačí Mokřady

ZOO Zlín:          Výběh vyder

Nová expozice

ZOO Hluboká:        Malá Afrika

ZOO Olomouc:       Centrum pro chov lemurů a vstup do ZOO

ZOO Vyškov:         Hanácký statek

ZOO Zlín:                Etiopie II

Na předání cen v ve Fulneku bude dále vyhlášena anketa veřejnosti s názvem

„ BabyZOOm“

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2013 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran a subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci ve Fulneku.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 10. května 2014

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2012)

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2012)

K udílení cen „Bílého slona” v soutěžích o “Odchovek roku”
a “Expozici roku” za rok 2012

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON” v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí se 47 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Komise složená ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad určuje, co nejobjektivnější pořadí odchovů. V tomto roce se soutěže zúčastnilo nejvíc Zahrad za její devatenáctiletou historii, což považuje Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO za velký posun ve vnímání soutěže. Všechny přihlášky zasílané do soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 19. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 47 odchovů z šestnácti zoologických zahrad. Do kategorie savci bylo přihlášeno 25 odchovů, do kategorie ptáci 12 a do kategorie ostatní 10 odchovů. Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON” 2012, konajícím se pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 22. 5. 2013 v 15:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera.

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Savci”

Pořadí Název ZOO
1. místo
Mravenečník velký
(Myrmecopghaga tridactyla)
ZOO Olomouc
2. místo
Daman stromový
(Dendrohyrax arboreus)
ZOO Ostrava
3. místo
Medvěd kamčatský
(Ursus arctos beringianus)
ZOO Brno

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ptáci”

Pořadí Název ZOO
1. místo
Zoborožec bělovlasý
(Tropicranus a. albocristatus )
ZOO Zlín Lešná
2. místo
Orel křiklavý
(Aguila pomarina)
ZOO Liberec
3. místo
Zejozob africký
(Anastomus lameligerus)
ZOO Praha

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ostatní”

Pořadí Název ZOO
1. místo
Varan papuanský
(Varanus salvadorii)
ZOO Ostrava
2. místo
Želva pardálí jižní
(Stigmochelys p. pardalis
ZOO Praha
3. místo
Užovka červenohlavá
(Orthriopsis m. moellendorffi)
ZOO Jihlava

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 4 expozice ze 4 zoologických zahrad:

1. místo BERINGIE ZOO Brno

Do soutěže Rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby z jedné zoologické zahrady:

1. místo PAPUA ZOO Ostrava

V soutěži Expozice a rekonstrukce roku se vyhlašují pouze první místa.

Na předání cen ve Fulneku bude dále vyhlášena cena veřejnosti s názvem “Zvíře roku”

V tomto roce získal cenu odchov mláďat:

Rysa Ostrovida (Lynx lynx carpathicus) ZOO Košice

Akce i nadále ponese název „Bílý slon” 2012 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku” a o „Expozici roku”.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstávají na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Fulneku.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2011)

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2011)

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o “Odchovek roku” a “Expozici roku” za rok 2011.

Letošní ročník prochází řadou nových změn. Soutěž byla rozšířena o další kategorii – „Zvíře Roku“. Od března 2011 byly spuštěny nové internetové stránky sdružení – www.ceskazoo.eu, které jsou v současné době v nové úpravě. Zde bude možné získat informace nejen o činnostech sdružení, ale také informace o zoologických zahradách, jak českých, tak slovenských, a také informace o významných sponzorech, kteří se podílejí na udílení cen „Bílý slon“.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 18. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádaného Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 30 odchovů z desíti zoologických zahrad.

Do kategorie Savci bylo přihlášeno 14 odchovů, do kategorie Ptáci 12 a do kategorie Ostatní 4 odchovy.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ  SLON“ 2011, konajícím se pod záštitou města Kunín, dne 16. 5. 2012 ve 13:00 hod. v prostorách zámku KUNÍN. Konečné výsledky plus hlasování jednotlivých porotců viz tabulka.

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 3 expozice ze 3 zoologických zahrad:

Tropický pavilon MATAMATA                         

ZOO Hluboká, Ohrada………..1.místo

Smíšená expozice Čitván                              

ZOO Ostrava…………………….2.místo

Pavilon Lidoopů

ZOO Bratislava…………………3.místo

Do soutěže rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby ze dvou zoologických zahrad:

Na statku                                                     

ZOO Ostrava …………………….1. místo

Pueblo

ZOO Jihlava ……………………..2. místo

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2011 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Kuníně.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 18. května 2012

Za výbor sdružení Česká Zoo
Ing. Dušan Bílek
sekretář sdružení

Odchov roku 2011:

Kategorie savci

1. místo – Slon indický – ZOO Ostrava
2. místo – Kočkodan campbellův – ZOO Jihlava
3. místo – Ženetka skvrnitá – ZOO Liberec

Kategorie ptáci

1. místo – Hadilov písař – ZOO Dvůr Králové
2. místo – Vlhovec žlutohřbetý – ZOO Lešná Zlín
3. místo – Čáp jihoamerický – ZOO Lešná Zlín

Kategorie ostatní

1. místo – Želva paprsčitá – ZOO Plzeň
2. místo – Jehlice sladkovodní – ZOO Ostrava
3. místo – Hroznýšovec portorický – ZOO Jihlava

Soutěž “Zvíře roku 2013”

Soutěž “Zvíře roku 2013”

Vítězem a oceněným se stal odchov:

Rys ostrovid (Lynx lynx carpathicus) ZOO KOŠICE

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí ze 47 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit, proto jsme se rozhodli, že kromě komise složené ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad, kteří určují co nejobjektivnější pořadí odchovů, se i Vy budete mít každoročně možnost zapojit  do vyhodnocení Bílého Slona. V letošním roce již podruhé umožníme veřejnosti hlasovat pro Zvíře roku.

Hlasovat pro svého zvířecího favorita můžete od 1. do 30.4. 2013 v SMS soutěži na webových stránkách www.ceskazoo.eu , kde najdete přehled všech odchovů Zoologických zahrad přihlášených do soutěže. V tomto roce bude hlasování umožněno i občanům Slovenské republiky.

Ze všech hlasujících budou vylosování tři výherci, kteří získají:

CELOROČNÍ PŘENOSNOU VSTUPENKU DO ZOO pro 1 osobu a to do nejbližší české nebo slovenské zoo v místě Vašeho bydliště, a upomínkové předměty zoologických zahrad.

Výherci budou pozváni na předání cen a vyhlášení vítězů BÍLÉHO SLONA 2012, které letos proběhne dne 22. Května 2013 v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku.

Soutěž “Zvíře roku 2012”

Soutěž “Zvíře roku 2012”

Vylosovaní výherci:

 • Paní Jiřina Oczadlá, Ostrava – Michálkovice
 • Pan Stanislav Kališ, Ostrava – Bělský les
 • Paní Alena Kuncířová, Ostrava-Zábřeh

Výsledky soutěže:

Počet hlasů číslo zvířete
233 20 Slon indický (Elephas maximus) ZOO OSTRAVA
21 22 Pardál obláčkový (Neofelis nebulosa) ZOO OSTRAVA
13 14 Vlk iberijský (Canis lupus signatus ) ZOO OLOMOUC
13 4 Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) ZOO BRNO
12 30 Hadilov písař (Sagittarius serpentarius) ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
6 1 Leopard cejlonský (Panthera pardus kotyia) ZOO BRATISLAVA
5 19 Gibon bělolicí (Nomascus leucogenys) ZOO OSTRAVA
4 26 Levhart čínský (Panthera pardus japonensis) ZOO PLZEŇ
4 3 Orel východní/kamčatský (Haliaeetus pelagicus) ZOO BRNO
4 6 Rys karpatský (Lynx lynx carpaticus) ZOO CHOMUTOV
3 13 Zebra chapmanova (Eguus burchelli chapmanni) ZOO OLOMOUC
3 2 Hrošík liberijský (Hexaprotodon/choeropsis/liberiensis) ZOO BRATISLAVA
3 21 Jehlice sladkovodní (Xenentodon cancila) ZOO OSTRAVA
2 10 Čáp jihoamerický (Ciconia maguari) ZOO LEŠNÁ
2 18 Amazonek bělobřichý (Pionites leucogaster leucogaster) ZOO OSTRAVA
2 24 Satyr cabotův (Tragopan caboti) ZOO OSTRAVA
2 27 Želva paprsčitá (Astrochelys radiata) ZOO PLZEŇ
2 8 Kočkodan cambellův (Cercopithecus cambelli) ZOO JIHLAVA
1 11 Vlhovec žlutohřbetý (Cacicus cela) ZOO LEŠNÁ
1 12 Vlhovec zelený (Psarocolius viridis) ZOO LEŠNÁ
1 25 Scink smaragdový (Lamprolepis smaragdina) ZOO OSTRAVA
1 28 Korunáč sclaterův (Goura scheepmakeri) ZOO LIBEREC
1 5 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus) ZOO CHOMUTOV

ZOO Jihlava 2011

Berneška Havajská (Branta sandvicensis)
Kočkodan Campbellův (Cercopithecus campbelli)
Hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus)

Číst dál
Logo ZOO Ostrava

ZOO Ostrava 2011

Gibon bělolící (Nomascus leucogenys)
Pardál obláčkový (Neofelis nebulosa)
Slon indický (Elephas maximus)
Amazonek bělobřichý (Pionites leucogaster leucogaster)
Polák východní (Aythya baeri)
Satyr Cabotův (Tragopan caboti)
Scink smaragdový (Lamprolepis smaragdina)
Jehlice sladkovodní (Xenentodon cancila)

Číst dál

ZOO Olomouc 2011

Zebra Chapmanova (Eguus burchelli chapmanni)
Vlk iberijský (Canis lupus signatur)
Urson kanadský (Erethizon dorsatum)
Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
Čája obojková (Chauna torquata)

Číst dál

ZOO Bojnice 2012

Agama malabská  (Agama finchi)
Bocian čierny (Ciconia nigra)
Daniel mezopotámsky – Daněk mezopotámský  (Dama mesopotamica)

Číst dál

ZOO Brno 2012

Bobr kanadský (Castor canadensis)
Medvěd kamčatský (Ursus arctus beringianus)
Orel východní (Haliaeetus pelagicus)

Číst dál