Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2011)

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o „Odchovek roku“ a „Expozici roku“ za rok 2011.

Letošní ročník prochází řadou nových změn. Soutěž byla rozšířena o další kategorii – „Zvíře Roku“. Od března 2011 byly spuštěny nové internetové stránky sdružení – www.ceskazoo.eu, které jsou v současné době v nové úpravě. Zde bude možné získat informace nejen o činnostech sdružení, ale také informace o zoologických zahradách, jak českých, tak slovenských, a také informace o významných sponzorech, kteří se podílejí na udílení cen „Bílý slon“.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 18. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádaného Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 30 odchovů z desíti zoologických zahrad.

Do kategorie Savci bylo přihlášeno 14 odchovů, do kategorie Ptáci 12 a do kategorie Ostatní 4 odchovy.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ  SLON“ 2011, konajícím se pod záštitou města Kunín, dne 16. 5. 2012 ve 13:00 hod. v prostorách zámku KUNÍN. Konečné výsledky plus hlasování jednotlivých porotců viz tabulka.

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 3 expozice ze 3 zoologických zahrad:

Tropický pavilon MATAMATA                         

ZOO Hluboká, Ohrada………..1.místo

Smíšená expozice Čitván                              

ZOO Ostrava…………………….2.místo

Pavilon Lidoopů

ZOO Bratislava…………………3.místo

Do soutěže rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby ze dvou zoologických zahrad:

Na statku                                                     

ZOO Ostrava …………………….1. místo

Pueblo

ZOO Jihlava ……………………..2. místo

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2011 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Kuníně.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 18. května 2012

Za výbor sdružení Česká Zoo
Ing. Dušan Bílek
sekretář sdružení

Odchov roku 2011:

Kategorie savci

1. místo – Slon indický – ZOO Ostrava
2. místo – Kočkodan campbellův – ZOO Jihlava
3. místo – Ženetka skvrnitá – ZOO Liberec

Kategorie ptáci

1. místo – Hadilov písař – ZOO Dvůr Králové
2. místo – Vlhovec žlutohřbetý – ZOO Lešná Zlín
3. místo – Čáp jihoamerický – ZOO Lešná Zlín

Kategorie ostatní

1. místo – Želva paprsčitá – ZOO Plzeň
2. místo – Jehlice sladkovodní – ZOO Ostrava
3. místo – Hroznýšovec portorický – ZOO Jihlava