Novinky

Kukang se podílí na boji proti ilegálnímu lovu na Filipínách

Filipíny mají z hlediska biodiverzity klíčové postavení. Nacházejí se totiž v ekoregionu Korálový trojúhelník, který je také nazýván „mořská Amazonie“, a vyznačují se vysokou mírou endemismu. Kvůli klimatické změně, nárůstu populace a destruktivním rybolovným metodám, zejména malých rybářů, je jejich biodiverzita v kritickém ohrožení.  Vědci predikovali, že celosvětově může dojít k vyhubení volně žijících plodů moře v roce 2048. Čeští ochranáři v čele s ředitelem záchranného programu Kukang a pracovníkem Zoo Ostrava Františkem Příbrským, Tomášem Ouhelem z neziskové organizace Lestari a Zoo Liberec a s Lucií Čižmářovou z Kukang programu a Zoo Olomouc s jejich týmy, kteří se problematice intenzivně věnují, upozorňují na to, že tato katastrofa může na Filipínách nastat mnohem dříve. Spolu s neziskovou organizací Vesna Panglao Conservation se jim tam podařilo navázat spolupráci s národní námořní policií, se kterou v okolí ostrovů Bohol a Cebu podnikli několik úspěšných zátahů na menší rybáře využívající destruktivní techniky rybolovu, jako jsou jedy, výbušniny či vlečné sítě. Češi chtějí pomoci zlepšit přístup k ochraně biodiverzity na Filipínách, ale k větší zodpovědnosti vyzývají i turisty.

Číst dál

VYHUBENÍ MOŘSKÝCH RYB A ŽIVOČICHŮ HROZÍMNOHEM DŘÍVE

Podle českých ochranářů hrozí vyhubení mnoha druhů mořských ryb a živočichů na Filipínách dříve,
než vypočítali vědci. Filipíny mají z hlediska biodiverzity klíčové postavení. Nacházejí se
v ekoregionu Korálový trojúhelník, nazývaném „mořská Amazonie“, a vyznačují se vysokou mírou
endemismu. Kvůli klimatické změně, nárůstu populace a destruktivním rybolovným metodám,
zejména malých rybářů, je jejich biodiverzita v kritickém ohrožení. Vědci predikovali, že celosvětově
může dojít k vyhubení volně žijících plodů moře v roce 2048, ale čeští ochranáři František Příbrský,
Tomáš Ouhel a Lucie Čižmářová (terénní zooložka Zoo Olomouc) s jejich týmy upozorňují na to, že
tato katastrofa může nastat mnohem dříve. Celosvětově je každý rok ilegálně uloveno 11-26 tun
milionů ryb. „Ve spojení s neziskovou organizací Vesna Panglao Conservation se nám podařilo
navázat spolupráci s národní námořní policií, se kterou jsme v okolí ostrovů Bohol a Cebu podnikli
několik úspěšných zátahů na menší rybáře, kteří využívají nezákonné a devastující praktiky
v podobě jedů, výbušnin či vlečných sítí. Tyto postupy ničí celé korálové útesy, zabíjejí kompletní
rybí populace, včetně necílových druhů živočichů (by-catch), tedy vedlejší úlovky,“ uvádí
ochranáři.

Číst dál

V Zoo Ostrava začínají rozkvétat rododendrony

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava začínají postupně rozkvétat rododendrony a azalky. Ve stohektarovém areálu roste těchto atraktivních rostlin přes 7500 exemplářů, což je nejvyšší počet v České republice i na Slovensku. Kvetou na různých místech – podél hlavní návštěvnické trasy, ve výbězích některých zvířat i v botanickém zázemí. Největší počet je v Rododendron parku, kde i letos budou probíhat komentované prohlídky.

Číst dál

Zoo Ostrava pomáhá s obnovou populace orlosupů bradatých v evropské přírodě

Projekt návratu orlosupa bradatého do Alp a dalších lokalit v jižní Evropě je jedním z nejúspěšnějších mezinárodních repatriačních projektů. Jeho cílem je obnova divoké populace tohoto majestátního dravce, který byl v minulosti na řadě míst člověkem zcela vyhuben, vypouštěním mladých orlosupů odchovaných v zoologických zahradách a specializovaných chovných stanicích. Zoo Ostrava je do projektu zapojena téměř 15 let a pro vypuštění do volné přírody poskytla již 17 orlosupů. V pořadí 18. orlosup byl odvezen včera ráno, vysazen bude ve Francii v oblasti Baronnies v pátek 5. května.

Číst dál

KALONI SI POCHUTNALI NA PRVOMÁJOVÝCHVĚTVIČKÁCH

Někdo se pod nimi líbá, jiný si na nich rovnou pochutná. Řeč je o prvomájových rozkvetlých
větvičkách. „Kaloni vzali za vděk jarem a květy třešně jim opravdu moc chutnaly,“ uvádí
zooložka Ing. Jitka Vokurková. Olomoucká zoo chová kaloně rodriguezské od roku 1999.
Narodilo se v ní prozatím celkem 196 jedinců. V pavilonu panuje obrácený světelný režim,
což znamená, že se v něm přes den simuluje noc. Je to proto, aby návštěvníci měli možnost
spatřit kaloně aktivní. Večer se v pavilonu rozsvítí a kaloni se uchýlí k odpočinku.

Číst dál

Servali v Zoo Ostrava mají mláďata

Ve výběhu servalů v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava mohou návštěvníci vidět dvě mláďata. Koťata se narodila začátkem dubna. První týdny trávila se svou matkou převážně ve vnitřních prostorech, které nejsou veřejnosti přístupné, ale v tomto období už postupně objevují i venkovní výběh.

Číst dál

NOVÁ TERÁRIA

Teraristika nebyla pro Zoo Olomouc nikdy hlavní doménou, ovšem podobně jako je tomu
s narůstajícím zájmem veřejnosti o toto chovatelské odvětví, situace se postupně mění i u nás. Plazi,
obojživelníci i různí bezobratlí si tak pomalu ale jistě nacházejí cestu i do našich expozic. Tou
nejnovější, a zároveň pomyslným rozloučením s návštěvníkem, je kolekce celkem devíti nádrží
nacházející se v prostorách východu ze zoo. „Díky navázané spolupráci se značkou Repti Planet,
která nám velmi ochotně poskytla terária a vybavení, jsme v tomto roce mohli otevřít další terarijní
expozici. Věříme, že návštěvníkům udělá při odchodu ze zoo radost pohled na zarostlé nádrže
i s jejich novými obyvateli. Potkáte se tu například se čtyřmi druhy žab ropuchou colorádskou,
pipou brazilskou, rákosničkami či létavkami, nechybí ani plazi jako užovky ostronosé, blavor žlutý,
felsumy, gekoni obrovští a jeden druh rovnokřídlého hmyzuobří kobylka Siliquofera grandis z Nové
Guinee. To, co tu nyní vidíme, by ale nevzniklo bez přičinění celého kolektivu našich teraristů
a pracovníků údržby, uvádí vedoucí vzdělávání a dlouholetý terarista Mgr. Pavel Javůrek
.

Číst dál

Supi bělohlaví v Zoo Ostrava odchovávají své první mládě

Ve voliéře supů bělohlavých v ostravské zoologické zahradě odchovává jeden z párů své první mládě. Přestože tento druh není tak citlivý na vyrušení jako třeba orlosupi bradatí nebo supi hnědí, a přestože nově sestavený pár spolu od začátku dobře harmonizoval, trvalo čtyři hnízdní sezóny, než se postupně naučil při hnízdění spolupracovat. Nakonec se ptákům nyní daří úspěšně odchovávat mládě. Byla k tomu zapotřebí i asistence chovatelů, ale je velmi pravděpodobné, že i do budoucna budou fungovat jako rodiče spolehlivě. Přirozeně odchovaná mláďata pak mohou být poskytnuta pro vypuštění do volné přírody.

Číst dál

DRUHÝ NEJVĚTŠÍ PTÁK PLANETY MÁ POPRVÉ MLÁĎATA

V nově otevřené australské části safari jsou k vidění čtyři mláďata emu hnědých! Ačkoliv zahrada
tyto ptáky chová od 80. let, mláďata se zde nikdy neodchovala. Tento rok však znamená v rámci
chovu velký průlom, neboť po zhruba dva měsíce trvající inkubaci se z velkých tmavě zelených
vajec začala koncem dubna líhnout 4 malá černobíle pruhovaná kuřátka,“ uvádí kurátor ptáků
a plazů MVDr. Jan Kirner. „Samice snáší vajíčka počátkem prosince, což v našich klimatických
podmínkách není úplně šťastné načasování. Letos nám přálo počasí a vejce jsme mohli odebrat
včas. Háček totiž tkví v tom, že samec na snůšku zasedá až začátkem února. Do té doby mají vejce
mnoho příležitostí k přemrznutí, nebo rozbití. Proto jsme se rozhodli v letošním roce k radikální změně
přístupu k inkubaci. Od počátku ledna jsme část snesených vajec uskladňovali při teplotě cca 10
°C, při níž se pozastavuje vývoj zárodku. Jakmile samec pevně zasedl na zbylou část vajec, v
době však starých nebo přemrzlých, provedli jsme jejich výměnu. Následující dva měsíce poctivě
zahříval 11 podložených vajec,“ popisuje ošetřovatelka Mgr. Monika Davidová.

Číst dál

VYPOUŠTĚNÍ ORYXŮ

Olomoucká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům oryxů jihoafrických v Evropě. Několik oryxů, kteří
se stali základem stáda, získala v 70. letech přímo z oblasti jejich přirozeného výskytu z Namibie,
odkud je spolu s množstvím dalších zvířat přivezl Ing. Josef Vágner. Mláďata se v zoo rodí na zimovišti
afrických zvířat, kde s ostatními členy stáda čekají, až se oteplí a budou moci být po zimě vypuštěni
ven. Mláďata tak vidí přírodu úplně poprvé. Letošní stádo bylo vypuštěno včera. Ačkoliv se nejedná
o snadný proces, zvířata se mohou splašit, a musí se počínat nadmíru obezřetně, vše proběhlo bez
jakýchkoliv potíží. Dnes stádo skýtá pohled na klidná zvířata, která si užívají jarních slunečných dnů.
V sezóně 2023 jsme tedy do výběhu vypustili 1 samce, 15 samic a 5 mláďat. Při vypouštění celého
stáda do výběhu a krátce po něm samice mezi sebou bojují o společenské postavení ve skupině
vytvářejí si společenský žebříček hierarchii. Ve volné přírodě mezi sebou bojují i samci,“ uvádí
zooložka RNDr. Libuše Veselá. Olomoucká zahrada chová oryxe od roku 1973 a za celou dobu chovu
zde došlo k 334 porodům
.

Číst dál

PRVNÍ FOTOGRAFIE MALÉHO MRAVENEČNÍKA

10. dubna přivedla samice Cala na svět mládě vážící téměř půl kilogramu. Od prvopočátku mládě
pravidelně kontrolujeme vážením. A přírůstky jsou vysoké. Mládě je zmenšenou kopií své matky.
Ihned po narození vidí a intenzivně vyhledává zdroj mléka. Matka i s mládětem jsou přemístěni
v zázemí zoo, aby mohl odchov bez obtíží probíhat. Dnes jsme k němu pustili, byť jen na chvíli,
našeho fotografa, a tak se můžeme podělit o tuto zprávu s ostatními, uvádí zooložka Ing. Jitka
Vokurková. Zoo Olomouc patří na území České a Slovenské republiky k jedněm z mála
chovatelům, kterým se současně daří mravenečníka čtyřprstého i úspěšně rozmnožovat. S jeho
chovem započala v roce 2003 díky Dartovi a jeho milé samici jménem Tama. Tehdy to byl jediný
pár, který žil v českých a slovenských zahradách. K dnešnímu dni se v Zoo Olomouc narodilo18
mláďa
t.

Číst dál

6 MLÁĎAT U V PŘÍRODĚ VYHYNULÝCH JELENŮ. ZOO OLOMOUC MÁ 2. NEJVĚTŠÍ STÁDO V EVROPĚ

Zatímco jako druh je východoasijský jelen sika velice hojný a v Evropě včetně ČR dokonce invazivní,
dva z jeho původních poddruhů: sika vietnamský a tchajwanský již byly v přírodě vyhubeny. Ulovení
posledního divoce žijícího jedince siky vietnamského bylo zdokumentováno v roce 1974. Naštěstí
byl v té době již chován na farmách ve Vietnamu a následně i v zoologických zahradách. Na
sklonku minulého roku se v 35 evropských zoo chovalo již 390 jedinců. Druhé největší stádo siků
vietnamských mimo Vietnam je v Zoo Olomouc a v těchto dnech se rozrostlo hned o 6 potomků.
Celkem tedy už čítá 25 jedinců! „Je třeba si uvědomit, že samice jsou zvyklé rodit každý rok, protože
mnoho mláďat uloví predátoři. Když jim v rozmnožování zabráníme, stanou se po pár letech
neplodnými. Pro udržení tohoto vzácného jelena je tak nutné nechat všechny laně pravidelně
rozmnožovat, i s tím, že přebytečné jedince z chovu na rozdíl od zahrad v USA občas vyřadíme.
Záchrana poddruhu tak spočívá výhradně na evropských zoo. Jinak o toto vzácné zvíře přijde naše
planeta docela,“ uvádí doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D., vědecký pracovník Zoo Olomouc
a současný koordinátor Evropského programu (EEP) pro siku vietnamského.

Číst dál

ZOO OLOMOUC MÁ MLÁDĚ HRABÁČE!!!

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC
Darwinova 29, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček, Česká republika

Telefon: 585 151 601, GSM brána: 774 450 419, email: info@zooolomouc.cz, web: www.zooolomouc.cz
Česká spořitelna, a.s., Olomouc, Číslo účtu: 1805657389/0800, IČO: 00096814, DIČ: CZ 00096814

TISKOVÁ ZPRÁVA
Olomouc 20.04.2023
ZOO OLOMOUC MÁ MLÁDĚ
HRABÁČE!!!
Samec pochází z Jekatěrinburgu, samice z Prahy. Tento chovný pár hrabáčů kapských se postaral
o velkou radost, ale současně i o velkou starost pro chovatele v olomoucké zoo. Nyota 8. dubna
přivedla na svět malého mimozemšťana, ušatý zázrak, ošklivého krásného, v cestopisech Emila
Holuba kuťoše, ve svahilštině kukukifika! Tolika různých pojmenování se totiž hrabáči kapskému
dostává. „Měli jsme jisté obavy z odchovu, protože u hrabáčů nepochybně platí, že porodit ještě
neznamená odchovat. V prvních dnech vyžaduje velmi intenzivní péči, která začíná ve 4 hodiny
ráno, končí většinou krátce po půlnoci a podílí se na ní celý tým ošetřovatelů. Musí se pravidelně
krmit, vážit, naolejovatpéče o ně v mnoha směrech připomíná péči o lidské miminko. Podobný je
i hlas, kterým se malý hrabáč ozývá. I když se kdykoliv cokoliv může stát a musíme být stále ve
střehu, přesto se naše obavy pomalu rozplývají. Malý hrabáč spolehlivě pije velmi vydatné mateřské
mléko, přibírá a během prvních 10 dnů života zdvojnásobil svou porodní váhu, z počátečních
1530 g se již dostal na neuvěřitelných 3050 g,“ uvádí zooložka RNDr. Libuše Veselá. Olomoucká zoo
chová hrabáče od roku 2017. První mládě se narodilo 26. března 2020, a tehdy se podařilo
i odchovat.

Číst dál

KOSMANI ZAKRSLÍ PŘIVEDLI NA SVĚT MLÁĎATA

7. 4. 2023 se v Pavilonu opic narodila dvojčata kosmanů zakrslých, nejmenších opic na světě.
Mláďata prospívají velmi dobře. Vozí se na zádech nejen otce, ale i svých starších sourozenců
a návštěvníci je při troše štěstí mohou už i vidět. „Tomuto chovnému páru se od roku 2016 u nás
narodilo už 24 potomků. Mnozí z nich byli odesláni do mnoha chovatelských institucí po celém světě.
Největší vzdálenost urazili dva kosmani při cestě do Izraele,“ uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.
Tento druh je v naší zoo chován od roku 2000 a celkem se tu narodilo 132 mláďat.

Číst dál

Malí kolouši nejsou opuštění – ani v zoo, ani v přírodě

Někteří jeleni v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava už mají mláďata. V prvních dnech po porodu nebývají kolouši ve výbězích vidět, jsou ukryti v trávě nebo pod keři, stranou od stáda i matky. Tato strategie ochrany mláďat před predátory funguje i u volně žijících srnců a jelenů (také zajíců a dalších savců) v naší přírodě a lidé ji často mylně vyhodnotí – matka opustila mládě, je třeba ho zachránit. V převážné většině případů však není naše pomoc nutná. Ani v zoo, ani v přírodě.

Číst dál

Botanické zajímavosti Zoo Ostrava: Africký klenot

Během víkendové návštěvy Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je opět možné při komentovaných prohlídkách s průvodcem nahlédnout do dvouhektarového areálu pěstebních skleníků, kde rostou rostliny z celého světa. Kromě nejrůznějších hospodářsky významných tropických a subtropických rodů, jako jsou citrusy, banány, psidia, kávovníky a podobné druhy, se zde nacházejí také krásně kvetoucí orchideje a jiné tropické či subtropické květy.

Číst dál

TAMARÍNI PŘIVEDLI DO NOVÉHO BYDLENÍ PRVNÍ MLÁĎATA. PO MĚSÍCI ŽIVOTA SE JIM DAŘÍ VÝBORNĚ

S tamaríny vousatými se návštěvníci Zoo Olomouc dříve mohli setkat v Pavilonu opic. Jelikož vše
ale nasvědčovalo tomu, že ke zdárnému rozmnožování a následnému odchovu nově sestavený
chovný pár potřeboval více intimity než společnost dalších opic, bylo rozhodnuto o jeho přesunu
do Pavilonu šelem a mořských akvárií, konkrétně do expozice u krokodýlů čelnatých. „S novým
bydlením jsou natolik spokojeni, že do něj přivedli rovnou dvojčata. Jedná se nejen o první
mláďata tohoto chovného páru, ale současně první mláďata primátů narozená v této expozici.
Prospívají velice dobře,“ uvádí ošetřovatelka Kateřina Šteckerová. „Dvojčata se narodila 15. 3.
2023, a přesto, že rodiče nemají žádné zkušenosti s odchovy potomků, zhostili se této role na
výbornou,“ dodává zooložka Ing. Jitka Vokurková. Tamaríny vousaté chová olomoucká zoo od
roku 2004, celkem se tu narodilo 30 mláďat.

Číst dál

Mládě kondora královského v Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada chová kondory královské od roku 1970. V roce 2017, po dlouhých téměř 50 letech, se konečně dočkala i prvního mláděte tohoto nejpestřeji zbarveného kondora. Od té doby se chovnému páru podařilo úspěšně odchovat již pět mláďat. Letos se stará o šestého potomka a i v tomto případě to vypadá, že se odchov podaří. Přirozené odchovy rodiči mají pro evropský chov mimořádný význam.

Číst dál
Medvíďata medvědů plavých v Zoo Hluboká se poprvé ukážou ve výběhu

Medvíďata medvědů plavých v Zoo Hluboká se poprvé ukážou ve výběhu

Jak jsme vás již informovali, 4. ledna letošního roku se v naší zoo narodila medvíďata medvěda plavého. Po třech měsících, které strávila se svou matkou v zázemí, jim dnes umožníme vyjít z jejich vnitřní ubikace ven do výběhu. Nemůžeme zaručit, jestli vylezou hned první den, pravděpodobně v prvních chvílích půjde výběh prozkoumávat sama medvědice. Medvíďatům musíme nechat čas na rozkoukání…

Číst dál