Bílý slon

Víte že:

  • Naši chovatelé jsou světová špička?
  • Naše ZOO jsou jedny z nejlepších?
  • Naše ZOO odchovávají jedinečné druhy zvířat?
  • Naše ZOO významně přispívají k záchraně řady druhů zvířat?
  • Naše ZOO posílají mnoho odchovaných zvířat do dalších chovů a přírody?

Toto jsou důvody, proč sdružení Česká ZOO od roku 1994 vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší odchov roku: BÍLÝ SLON, pořádanou vždy v měsíci dubnu až květnu.

Lidé, kteří zachraňují alespoň ten zlomek přírody pro další generace, si zaslouží naši podporu.

  • Chovatelé svou prací žijí a věnují jí veškerý svůj čas.
  • Toto není zaměstnání, toto je závazek.

Jsme z Ostravy – předáváme na Moravě.
Jsme z České Republiky – oceňujeme i práci slovenských zahrad.

Máte-li zájem podpořit tuto naši snahu o ocenění chovatelské práce v českých a slovenských zoologických zahradách a přispět nějakou částkou na ceny pro oceněné a jejich předávání, ozvěte se nám. Děkujeme!

Vážené dámy a Vážení pánové

Jen pár slov k dalšímu směřování „BÍLÉHO SLONA“.

 V roce 2020 a 2021 proděláváme něco na co by si měla naše společnost začít zvykat. Při dnešní globalizaci a celkovému zrychlení v oblasti cestování po planetě se zcela logicky zvyšuje hrozba lokálních epidemií které přerostou ve světovou pandemii. Všichni víte, že tomu nelze zabránit stejně jako nelze zabránit šíření invazivních druhů, které se s nána po světě svezou na nové lokality a následně zde mění celou přírodní rovnováhu.

V posledních dvou letech jsme i my museli přizpůsobit celé fungování soutěže, a hlavně předávání cen, vzniklé situaci. Neboť nelze předávat ceny při slavnostním ceremoniálu. Díky opatřením spojeným s epidemií, předáme již druhým rokem ceny za odchov roku v Českých a Slovenských Zoologických zahradách „BÍLÝ SLON“, přímo ve vítězných institucích při malých, ale velmi povedených setkáních.

Dále jsme se rozhodli, že nebudeme za rok 2020 vyhlašovat stavbu roku. Nejsme ani vzdáleně schopni posoudit přihlášené expozice, pokud jsme je neviděli jinak než na fotce a ostatních Vámi dodaných materiálech. Všechny stavby a přestavby z tohoto ročníku budou automaticky převedeny do soutěže v příštím roce.

Stejně jako všechny okolnosti kolem předání cen se změnila i struktura financí, které sdružení získalo na celkový chod soutěže. Je zřejmé, že pokud nefunguje ekonomika, není ani dost financí v soukromém sektoru a už vůbec ne financí určených na sponzorské dary. Navíc ti, kteří nějaké finance chtějí darovat, mají většinou zájem podpořit chov v konkrétní ZOO, co je vlastně v pořádku. Všechny tyto lidi odkazujeme na příslušná oddělení v těchto Zahradách a sami od nich dary nepřijímáme. Naštěstí nás stále podporuje několik dlouholetých sponzorů, které jsme svým přístupem dávno přesvědčili, že jejich finance jdou na dobrou věc.

Díky práce vedení Sdružení Česká ZOO o.s., a hlavně trpělivosti a přístupu pana ing. Dušana Bílka, sekretáře sdružení, se daří získávat více financí z programů jak Krajských zastupitelstev tak Evropské unie.

Všechny tyto finance jsou beze zbytku přetaveny v podporu, a hlavně ceny v soutěži „BÍLÝ SLON“.

Doufám, že už v příštím roce budeme schopni zase předávat ceny při slavnostním ceremoniálu, který si jistě vítězové zaslouží.

BÍLÝ SLON se bude snažit přežít i v příštích letech, k tomu ale potřebuje tu základní podporu, a to podporu Vás Zoologických zahrad. Podporu těch, pro které stále žije.

Za Sdružení Česká ZOO

Jaroslav Svoboda