Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2012)

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o „Odchovek roku“
a „Expozici roku“ za rok 2012

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí se 47 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Komise složená ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad určuje, co nejobjektivnější pořadí odchovů. V tomto roce se soutěže zúčastnilo nejvíc Zahrad za její devatenáctiletou historii, což považuje Výkonný výbor Sdružení Česká ZOO za velký posun ve vnímání soutěže. Všechny přihlášky zasílané do soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 19. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 47 odchovů z šestnácti zoologických zahrad. Do kategorie savci bylo přihlášeno 25 odchovů, do kategorie ptáci 12 a do kategorie ostatní 10 odchovů. Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti členů nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2012, konajícím se pod záštitou města Fulnek a hejtmana Moravskoslezského Kraje, dne 22. 5. 2013 v 15:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera.

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Savci“

Pořadí Název ZOO
1. místo
Mravenečník velký
(Myrmecopghaga tridactyla)
ZOO Olomouc
2. místo
Daman stromový
(Dendrohyrax arboreus)
ZOO Ostrava
3. místo
Medvěd kamčatský
(Ursus arctos beringianus)
ZOO Brno

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ptáci“

Pořadí Název ZOO
1. místo
Zoborožec bělovlasý
(Tropicranus a. albocristatus )
ZOO Zlín Lešná
2. místo
Orel křiklavý
(Aguila pomarina)
ZOO Liberec
3. místo
Zejozob africký
(Anastomus lameligerus)
ZOO Praha

Konečné výsledky soutěže v kategorii „Ostatní“

Pořadí Název ZOO
1. místo
Varan papuanský
(Varanus salvadorii)
ZOO Ostrava
2. místo
Želva pardálí jižní
(Stigmochelys p. pardalis
ZOO Praha
3. místo
Užovka červenohlavá
(Orthriopsis m. moellendorffi)
ZOO Jihlava

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 4 expozice ze 4 zoologických zahrad:

1. místo BERINGIE ZOO Brno

Do soutěže Rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby z jedné zoologické zahrady:

1. místo PAPUA ZOO Ostrava

V soutěži Expozice a rekonstrukce roku se vyhlašují pouze první místa.

Na předání cen ve Fulneku bude dále vyhlášena cena veřejnosti s názvem „Zvíře roku“

V tomto roce získal cenu odchov mláďat:

Rysa Ostrovida (Lynx lynx carpathicus) ZOO Košice

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2012 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstávají na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Fulneku.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.