Ročník 2018

Závěrečná zpráva

Občanského sdružení Česká ZOO

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o „Odchovek roku“ a „Expozici roku“ za rok 2018

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 20, se v tomto roce přihlásilo 17 institucí z 50 významnými odchovy a 10 stavbami.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů na naší planetě, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit. Komise složená z 1 člena výboru Sdružení a 8 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad, určuje co nejobjektivnější pořadí odchovů. Po 25 letech co Sdružení česká ZOO předává ceny je poznat, že se chovatelé a v Českých a Slovenských zoologické zahradách dávno zařadili mezi světovou špičku a v mnohých směrech by se svět mohl učit spíš od nich. Každý nominovaný odchov si bezesporu zaslouží „BÍLÉHO SLONA“.

Vítěz v každé kategorii ale může být jen jeden.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o „Odchovek roku“ jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Od doby kdy Sdružení Česká ZOO vydává ke každému ročníku soutěže brožuru, kde je odchov publikován, se popis odchovů velmi zlepšil, což dokazuje i zájem o tento tiskopis.

Do dalšího, již 25 ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky a pořádané Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 50 odchovů z patnácti zoologických zahrad.

Do kategorie savci bylo přihlášeno 25 odchovů, do kategorie ptáci 18 a do kategorie ostatní 7 odchovů.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ SLON“ 2018, konajícím se pod záštitou města Fulnek, dne 17. 4. 2019 ve 13:00 hod. v prostorách bývalého Kapucínského kláštera ve Fulneku.

 

 konečné pořadí

           Kategorie savci

Langur duk (Pygathrix nemaeus)  – ZOO Chleby                   1 místo

Babirusa celebeská (Babyrousa celebensis)    –  ZOO Jihlava                      2 místo

Medvěd plavý (Ursus arctos isabellinus)     – ZOO Hluboká nad Vltavou  3 místo

 

            Kategorie ptáci

 Orel jestřábí (Aquila fasciata)  – ZOO Liberec                 1 místo

Dvojzoborožec žlutozobý (Buceros bicornis)  – ZOO Zlín – Lešná         2 místo

Kasuár přilbový (Casuarius casuarius)   – ZOO Zlín – Lešná          3 místo

 

        Kategorie Ostatní

Kajman klínohlavý (Paleosuchus trigonatus) ZOO Ústí nad Labem         1 místo

Dlouhokrčka McCordova (Chelodina mccordi) – ZOO Brno       2 místo

Korovec mexický(Heloderma horridum exasperatum)ZOO Ústí nad Labem             3 místo

 

 

Stavba roku      :    Expozice Vlků             – ZOO Bratislava

Přestavba roku :    Expozice Mravenců    – ZOO Hluboká nad Vltavou

 

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Již v tuto chvíli gratulujeme vítězům a přejeme i do budoucna co největší úspěchy v tom co dělají.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci ve Fulneku.

 I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

 

V Ostravě 10. března 2020

Za výbor sdružení Česká Zoo

Pan Jaroslav Svoboda předseda sdružení

www.ceskazoo.eu

 

Langur Duk