ZOO Praha 2013

Kančil černavý, syn. K. balabacký (Tragulus nigricans)
Slon asijský (Elephas maximus)
Svišť lesní (Marmota monax)
Tayra, syn. Hyrare (Eira barbara)
Velemyš (syn. Krysa) největší (Phloeomys cumingi)
Želva korunkatá (Hardella thurjii)
Želva ostnitá (Heosemys spinosa)
Flétnák australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca)
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)