ZOO Chomutov 2014

Ovce stepní – arkal (Ovis vignei)
Rys karpatský (Lynx carpathicus)
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
Orel východní (Haliaeetus pelagicus)