ZOO Brno 2018

Dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)
Dlouhokrčka McCordova (Chelodina mccordi)
Hladinovka čtyřoká (Anableps anableps)

Dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)

Zoologická zahrada: Brno
Kolektiv 1 pracovníka: Dušan Šudák
Kurátor chovu:  Mgr. Petr Šrámek
Přihlašovaný odchovek roku: Dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)
Mláďata v počtu několika desítek narozena: v létě 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v rozmnožovací sezóně: cca 100
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: cca 30 – t. j. cca. 30 % z živě narozených
Forma odchovu: přirozeně v nádrži
naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí (hermafrodit): nákup od soukromníků

Stručný popis odchovu:                                           

Celkem 4 rodičovské kolonie jsme zakoupili v letech 2016 a 2017 od soukromých prodejců. Dlouhodobým udržováním odpovídajících parametrů mořské vody, fyzikálních veličin i pravidelným krmením se nám podařilo udržet při životě část hermafroditicky vzniklých jedinců, kteří kolonizovali vhodné části naší mořské nádrže. Nejstarší jedinci již dosáhli velikosti cca 1 cm a dále prosperují.

Příloha č. 1: Zoo Brno poprvé odchovala nádherný mořský korál dendrofylu zlatou (Tubastraea aurea)

V létě roku 2018 jsme poprvé spatřili v jedné z našich mořských nádrží desítky drobounkých, jako špendlíková hlavička velikých, zlatých teček. Stačilo do nádrže nalít krmivo pro korály a z drobných teček se vysunulo několik málo krátkých chapadel. Nebylo již pochyb, že se jedná o přisedlé larvy dendrofyly zlaté (Tubastraea aurea) měnící se v drobné polypy, zárodky budoucích kolonií tohoto zářivého pokladu mořských akvárií.

Dendrofyly rodu Tubastraea se rozmnožují partenogeneticky a jejich drobné plovoucí larvy jsou tak produkovány asexuálně. I když chováme tento druh již tři roky, k úspěšnému rozmnožení došlo až v létě 2018. Celkem bylo pozorováno zhruba 100 jako špendlíková hlavička velikých jedinců, kteří se usadili na vhodných místech nádrže. Do současné doby jich přežila zhruba třetina. Čísla jsou orientační, neboť nevidíme na všechny části dekorací, které mohou sloužit k uchycení volně plovoucích larev.

V mořské nádrži se snažíme udržovat dlouhodobě stabilní a dle našich možností co nejpříznivější podmínky pro růst korálů. Kontrolujeme chemické složení vody, které pravidelně dle výsledků rozborů upravujeme. Pozornost věnujeme také fyzikálním parametrům prostředí, jako je teplota, fotoperioda, typ osvětlení apod. V neposlední řadě je u tohoto druhu také důležité pravidelné krmení drobnou živočišnou potravou (zooplanktonem), protože dendrofyly neobsahují symbiotické zooxantely  a jsou tak výhradně heterotrofní. Věříme, že právě tyto dlouhodobě stabilní podmínky a odpovídající péče jsou důvody úspěšného rozmnožení tohoto krásného druhu.

Dlouhokrčka McCordova (Chelodina mccordi)

Kolektiv 1 pracovníka:  Dušan Šudák
Kurátor chovu: Mgr. Petr Šrámek
Přihlašovaný odchovek roku: Dlouhokrčka McCordova (Chelodina mccordi)
Mláďata v počtu 0,0,4 narozena:21. 08. 2018 – 04. 09. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v rozmnožovací sezóně: 4 mláďata od 2 samic žijících společně
z celkového počtu jejich oplozených vajec: 13
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 0,0,4 – t. j. 100 % z živě narozených
Forma odchovu:  vejce byla umístěna v inkubátoru
naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí:  Otec dar ze Zoo Záhřeb
Matka (skupina) dar ze Zoo Záhřeb
K odpáření došlo v naší zoo dne: jaro 2018
Oba rodiče jsou příbuzní:je možné
Stručný popis odchovu:                                           

Chovná skupina 1.2 byla získána darem ze Zoo Záhřeb. Jedná se o dospělá zvířata, která byla umístěna společně do akvaterária. První snůška vajec od jedné ze samic byla nakladena do vody. Vejce byla i tak umístěna do inkubátoru a ze 13 vajec se vylíhly 4 mláďata. Ta jsou životaschopná a prosperují.

Příloha č. 1: Zoo Brno poprvé odchovala kriticky ohrožené dlouhokrčky McCordovy (Chelodina mccordi)

Čtyři mláďata dlouhokrčky McCordovy (Chelodina mccordi) se v Zoo Brno vylíhla na přelomu srpna a září 2018. Přežila nejkritičtější období prvních měsíců a již samostatně přijímají potravu. Jedná se o první odchov tohoto v přírodě kriticky ohroženého druhu v rámci Zoo Brno. Ani Evropská populace není příliš veliká a vzhledem k míře ohrožení je pro druh veden v rámci EAZA koordinovaný záchovný program.

Dlouhokrčka McCordova chovaná v zoologických zahradách obývá v přírodě pouze malý indonéský ostrov Roti, na bychom jí našli na pouhých několika desítkách čtverečních kilometrů v jezerech a bažinách. Hlavní hrozbu pro tento vzhledově velmi atraktivní a nevšední druh, který má nadto jen velmi omezený areál rozšíření, představují lidé. V tomto případě zejména ilegální lov pro potřeby pet trade (obchodu s domácími mazlíčky).

Chovná skupina skládající se z jednoho samce a dvou samic přišla do Zoo Brno darem ze Zoo Záhřeb. Umístili jsme jí do prostorného akvaterária v zázemí, kde se rychle aklimatizovala. Želvy začaly velmi brzo přijímat nabízenou potravu. I přes to, že jim bylo nabídnuto suché místo se substrátem jako kladiště došlo k první snůšce 13 vajec do vody, kde zůstala skryta a nepozorována více než jeden den. Po jejich nalezení jsme je ihned přemístili do inkubátoru, i když jsme tušili, že se jejich šance na přežití dlouhodobým pobytem ve vodě snížily. V průběhu inkubace jsme postupně odstranili několik neživotaschopných vajec a u zbývajících stále doufali.

Velmi nás proto potěšilo, když se během dvou týdnů vylíhly postupně 4 malé želvičky. Ty jsme umístily do samostatného akvaterária s velmi mělkou vodou a po několika dnech je zkusili i poprvé nakrmit. Malé želvičky se ukázaly jako velmi vitální a začaly ihned přijímat nabízenou mraženou potravu obohacenou vitamíno-minerální směsí. K dispozici mají od samého začátku také výhřevný zdroj světla i tepla a samostatný zdroj UV záření. Jejich vývoj probíhá bez komplikací a věříme, že tomu tak bude i nadále.

Hladinovka čtyřoká (Anableps anableps)

Kolektiv 1 pracovníka: Dušan Šudák
Kurátor chovu: Mgr. Petr Šrámek
Přihlašovaný odchovek roku: Hladinovka čtyřoká (Anableps anableps)
Mláďata v počtu 0,0,16 narozena: 25. 04. 2018 – 19. 12. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v rozmnožovací sezóně:16 mláďat od 3 samic žijících v hejnu
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 0,0,8 – t. j. 50 % z živě narozených
Forma odchovu: samostatné hejno mláďat v akváriu
V naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí: Otec dar ze zoo Stuttgart
Matka (skupina) dar ze zoo Stuttgart
Oba rodiče jsou příbuzní:  je pravděpodobné

Stručný popis odchovu:                                           

Hejno nedospělých jedinců přišlo do Zoo Brno v roce 2017 darem ze Zoo Stuttgart a bylo umístěno do společného akvária. Samec je v hejnu pouze jediný. U tohoto druhu je gonopodium asymetrické (ohnuté k jedné straně) a náš samec je tak schopen pářit pouze cca 3 samice z hejna, jejichž gonády jsou asymetrické odpovídajícím způsobem. Na jaře 2018 došlo k narození prvních mláďat, která se u tohoto druhu rodí živá. Narození proběhlo celkem šestkrát a všechna mláďata přežila. Pouze s jednou výjimkou a tou bylo narození osmi mláďat, která byla všechna neživotaschopná.

V letošním roce se na Mniší hoře podařilo rozmnožit hladinovky čtyřoké (Anableps anableps). Tyto unikátní ryby chová Zoo Brno jako jediná v České republice.

„Hladinovky jsou živorodé ryby. Čerstvě vylíhlá mláďata se nezdržují u hladiny jako dospělí jedinci, ale spíše polehávají na dně. Odlovujeme je do nádrže v zázemí, protože hrozí, že je větší ryby utlučou. Našlo se ale jedno mládě, které se nedařilo odlovit, a proto zůstalo v expozici s dospělými. Lze ho tam spatřit i nyní a je velmi snadno poznat, protože je výrazně menší,“ uvedl chovatel Dušan Šudák.

Letos se hladinovky rozmnožily hned několikrát. Úspěšné ale byly jen porody, kdy se narodila maximálně tři mláďata. Pokud jich na svět přišlo více, v našem případě osm, byl odchov neúspěšný. Důvodem mohla být kombinace matky prvorodičky a velkého množství mláďat, která byla méně vyvinutá.

„Další zajímavostí je to, že v našem akváriu máme pouze jednoho samce. A protože každý samec dokáže ohnout gonopodium (pářící orgán) jen na jednu stranu, oplodní pouze tři z našich šesti samic,“ doplnil Šudák.

Hladinovky žijí ve volné přírodě v brakických vodách Jižní a Střední Ameriky. Jsou typické tím, že mají horizontálně dělené oči. Ty jim umožňují sledovat vše důležité nad hladinou, ale i pod ní.