ZOO Brno 2018 II.

Lev konžský (Panthera leo bleyenberghi)
Margay (Leopardus wiedii)
Osinák africký (Atherurus africanus)
Vaza velký (Coracopsis vasa)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

Lev konžský (Panthera leo bleyenberghi)

Kolektiv 2 pracovníků: Jaroslav Jasinek, Roman Kučera, Ing. Miloslav Walter
Kurátor chovu:  Ing. Dorota Gremlicová
Přihlašovaný odchovek roku: lev konžský (Panthera leo bleyenberghi)
Mláďata v počtu 1,1 narozena:  29. 12. 2017

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1,1,0 – t. j. 100 % z živě narozených
Forma odchovu přirozený
V naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí: Otec Lolek Zoo Gdaňsk
Matka Kivu Zoo Lisabon
K odpáření došlo v naší zoo dne:  podzim 2017
Oba rodiče jsou příbuzní: ne

Stručný popis odchovu:                                           

Chovnou skupinu založil výše uvedený pár v srpnu 2017, dovezený do nově postavené expozice. Spojení páru proběhlo po adaptaci v novém prostředí bez potíží a prakticky ihned začaly pokusy o páření. Před očekávaným porodem došlo k oddělení matky. Následné spojení s otcem do skupiny proběhlo 2 měsíce po porodu. Od té doby chov probíhá přirozeně ve skupině, včetně příjmu potravy.

Příloha č. 1: Brněnská lví dvojčata

 Chovný pár lvů konžských jsme sestavili koncem loňského léta. Samice Kivu, která se narodila 12. listopadu 2012 v Zoo Lisabon, do naší zahrady přijela 11. srpna 2017 ze Zoo Ústí nad Labem. Samec Lolek přicestoval o týden později ze Zoo Gdaňsk, kde se narodil 14. července 2015. Po příjezdu do Brna jsme lvy vpustili do zbrusu nové rozlehlé, přírodně pojaté expozice. Ihned po spojení obou jedinců jsme pozorovali jejich páření. K zabřeznutí došlo už při druhé říji a mláďata se narodila těsně před koncem roku. Samice byla před očekávaným porodem oddělena od samce. V průběhu prvních dvou měsíců měla matka maximální klid, do kterého jsme zasahovali jen kvůli nutným veterinárním úkonům.

 Při očkování 12. února 2018 jsme zjistili pohlaví mláďat. malý samec vážil necelých 7 kg, samička byla o zhruba o půl kila lehčí. Kivu se o ně od začátku dobře stará, i když rodila poprvé. Lvice hned po očkování odvedla koťata do bezpečí ke kontaktní mříži, za kterou byl oddělený samec Lolek, aby se otec mohl přesvědčit, že se jeho potomkům nic nestalo. Na přímý kontakt s mláďaty si ale musel počkat. Ačkoliv jsme 21. února všechny tři vnitřní ubikace lvů propojili, opatrná matka byla stále ve střehu a zvědavého samce zahnala zpět do jeho kóje. Mláďata se postupně přibližovala k samci sama, až došlo k úplnému spojení smečky a z Lolka se stal vzorný a trpělivý táta. Na krmení jsme z počátku skupinu rozdělovali, poněvadž matka s mláďaty přijímala potravu častěji (dospělí lvi jsou v Zoo Brno krmeni pouze jednou týdně). Nakonec došlo ke sjednocení krmných dní a celá skupina může žrát společně.

 Koťata dostala africká jména původem z domorodého zimbabwského jazyka Shona. Kocour Akashinga a kočka Anoona jsou první lvíčata narozená v Brně po dlouhých 24 letech a první mláďata poddruhu Panthera leo bleyenberghi narozená v UCSZoo od roku 2008.

Margay (Leopardus wiedii)

Chovatel: Michal Balcar, Dis. Markéta Křížová, Olga Widerlechnerová
Kurátor chovu: Ing. Dorota Gremlicová
Přihlašovaný odchovek roku: Margay (Leopardus wiedii)
Mláďata v počtu 1,0 narozena: 21. 2. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1,0 – t. j. 50 % z živě narozených
Forma odchovu: přirozený odchov u matky
V naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí: Otec (Yoro): Zoo Le Parc des Félins, Nesles Francie, narozen 2009, nyní chován v Zoo Jihlava
Matka (Ichika): Zoo Port Lympe Velká Británie, narozena 2012
K odpáření došlo v naší zoo dne: v noci, nejspíš koncem listopadu 2017
Oba rodiče jsou příbuzní:  nejsou           

Stručný popis odchovu

Samice Ichika přišla do Zoo Brno v prosinci 2016. Kolegové ze Zoo Jihlava nám ochotně v květnu 2017 zapůjčili svého samce Yora, který do Brna přišel jen na dobu nutnou k námluvám a páření se samicí. Na konci srpna, kdy bylo zřejmé, že samice je březí, jsme samce oddělili do zázemí. Kočka porodila 7. 9. 2017 dvě mláďata, jedno pravděpodobně mrtvé, druhé přežilo pouze 3 dny, pravděpodobně proto, že se o ně nezkušená prvorodička neuměla dobře postarat.

Zoo Jihlava netrvala na okamžitém návratu svého kocoura, a tak jsme mohli po krátké rekonvalescenci pár znovu spojit. Samec zůstal se samicí až do 11. 1. 2018, kdy jsme ho vrátili zpět do jihlavské Zoo.

Dne 21. 2. 2018 porodila samice své třetí mládě, samečka Arcadia, o kterého se od začátku vzorně starala a pravidelně ho kojila.

Příloha: Malý margay

Specifikem margayů je krásná kresba a zbarvení, jež je většinou od žlutohnědé po šedavě hnědou. Srst je krátká, hustá a jemná, s tmavými skvrnami a otevřenými růžicemi. Hlavu a krk spojují černé linie, zadní část uší je také tmavá, ale s bílými skvrnami. Na vrchní straně krku navíc roste srst v opačném směru. Rozpoznat margaye mezi sebou by neměl být problém, protože vzory srsti se u jednotlivých zvířat výrazně liší. Margayové žijí především na stromech, ale za potravou se vydávají i na zem. Jsou to velmi obratní lezci – mají široké a pružné tlapy s velkými drápy, které jim umožňují bezpečný a pevný úchop. Díky dlouhému ocasu dokáží snadno udržet rovnováhu. Margay má ve srovnání s dalšími kočkovitými šelmami při šplhu několik výhod. Zadní končetiny margayů se mohou vytočit až o 180 stupňů, což jim umožňuje pevnější sevření kmene stromu, po kterém šplhají. Také se zadními končetinami dokáží udržet větví a pověsit na nich, pokud něco drží v předních tlapách. Kromě toho mohou margayové jako jediné kočky šplhat ze stromů hlavou dolů. Samice rodí většinou jedno mládě. Období březosti je na kočky této velikost poměrně dlouhé a trvá až 84 dnů. Mláďata se rodí celá tečkovaná a vidět začnou asi po dvou týdnech. Po dalších třech už opouštějí noru a prohledávají okolí. Dospělosti dosahují asi po 12 měsících. V zajetí se mohou dožít 20 let. Margay žije v tropických lesích a křovinatých oblastech od severního Mexika, přes Střední a Jižní Ameriku, východ And až po Argentinu a Uruguay. V Červeném seznamu ohrožených druhů je margay veden jako téměř ohrožený.

 Brněnské mládě přišlo na svět 21. února. Matka se o něj od začátku vzorně starala a chovala se velice klidně, dokonce tu a tam nechala chovatele, aby mládě při bleskových kontrolách spojených s podáváním krmení zahlédli. Otcem mláděte je samec Yoro, který přijel z Jihlavy do Brna na konci května loňského roku, a zpět odcestoval letos v lednu. Během soužití s Yorem Ichika už jednou porodila, ale, jak je u prvních porodů časté, odchov nebyl úspěšný. Přesto kočce umožnil, aby získala zkušenosti, ze kterých čerpala při péči o své další mládě. Zoo Jihlava je jediná v ČR, která aktuálně vlastní chovného samce margaye. Před rokem se sami dočkali úspěšného odchovu, a protože samec o mládě nepečuje a Yoro není s Ichikou spřízněn, nabídli Zoo Brno spolupráci, kterou podpořila i koordinátorka Evropského záchovného programu (EEP). Odchov je proto pro brněnskou zoo cenný nejen proto, že se jedná o první mládě margaye v naší zahradě, ale také díky tomu, že přišel na svět díky kolegialitě a spolupráci uvnitř UCSZoo.

Osinák africký (Atherurus

Kolektiv 3 pracovníků: Zuzana Holešová, Ing. Jana Moravcová, Dušan Šudák
Kurátor chovu: Ing. Dorota Gremlicová
Přihlašovaný odchovek roku: Oosinák africký (Atherurus africanus)
Mláďata v počtu 1,0 narozena: 20. 6. 2018     

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v rozmnožovací sezóně: 1 mládě
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – t. j. 100 % z živě narozených
Forma odchovu: přirozená
Jde o: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí: matka z Tierpark Bad Liebenstein
otec od soukromého chovatele

Stručný popis odchovu:

Po zkušenostech s chovem samčí skupiny osináků jsme obdrželi na konci února mladou samici. Chov v páru byl harmoničtější než chov několika samců pohromadě a už od spojování byl vztah obou zvířat bezproblémový. Ani soužití s vazami velkými, se kterými osináci sdílí expozici, nečinilo obtíže. Nutná byla jen úprava krmné dávky s ohledem na to, že vazy občas upustí ze svých krmných míst ovoce nebo zrní, které osináci ochotně zkonzumují, takže jejich krmná dávka už další ovoce neobsahovala, ale sestávala pouze ze zeleniny, okusu a granulí. Bez pozorovaných příznaků březosti porodila samice 20. 6. jedno mládě. Odchov probíhal za přítomnosti samce a všechna zvířata spala obvykle ve stejné boudě. Mládě bylo na konci roku 2018 transportováno do Zoo Záhřeb.

Příloha č. 1: První mládě osináka v Zoo Brno

Zoo Brno zahájila chov osináků afrických (Atherurus africanus) na podzim 2016, kdy do zahrady přišla trojice samců. Dva z nich postupně odešli do jiných chovatelských zařízení, třetího pak doplnila v únoru 2018 mladá samice. Osináci jsou v Brně chováni v denním režimu v kombinované expozici s papoušky. Samčí skupina žila s žaky šedými (Psittacus erithacus), chovný pár pak sdílí expozici s kolonií vazů velkých (Coracopsis vasa). Obě kombinace se osvědčily, nutná byla jen úprava krmné dávky s ohledem na to, že papoušci při krmení upustí ze svých krmných míst poměrně velké množství ovoce a zrní, které osináci ochotně konzumují. Krmná dávka předkládaná osinákům už proto další ovoce neobsahuje, ale sestává pouze ze zeleniny, okusu a granulí.

Zatímco samčí trojice se během dne aktivně pohybovala po expozici, po příjezdu samice se chovný pár začal víc ukrývat a trávit podstatnou část dne společně v budkách. Bez pozorovaných příznaků březosti porodila samice 20. 6. jedno mládě. Odchov probíhal za přítomnosti samce a zvířata se zdržovala pohromadě, chovatelé pravidelně nacházeli při kontrole všechny tři osináky v jedné boudě. Pohlaví mláděte jsme určovali přibližně po měsíci od narození, šlo o samce. Na podzim pak mladé zvíře odešlo do Zoo Záhřeb v Chorvatsku. Jedná se o první mládě tohoto druhu úspěšně odchované v Zoo Brno.

Vaza velký (Coracopsis vasa)

Kolektiv 3 pracovníků: Ing. Jana Moravcová, Zuzana Holešová, Dušan Šudák
Kurátor chovu: RNDr. Petr Suvorov, Ph.D.
Zootechnik: MVDr. Aleš Podhorský, Ph.D.
Přihlašovaný odchovek roku:Vaza velký (Coracopsis vasa)
Mláďata v počtu 0,0,3 narozena: 18. + 19. 06. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně:3 mláďata
z celkového počtu jejich oplozených vajec:  3 v jedné snůšce
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců 0.0.2 – t. j. 66,7 % z živě narozených
Forma odchovu: Přirozený odchov všemi rodiči
V naši zoo je to již celkově: 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí: Otcové: dva neznámého stáří (pravděpodobně z volné přírody), dva narozeni v červenci 2010 v Zoo Newquay
Matka narozena 18. 02. 2008 v Burger´s Zoo Arnhem
K odpáření došlo v naší zoo dne: 25. 04. 2018
Rodiče jsou příbuzní: není pravděpodobné

Stručný popis odchovu:                                           

Vaza velký je v Zoo Brno chován od roku 2000, kdy přišlo první trio ze Zoo Stuttgart. V průběhu několika let se vazy nepodařilo odchovávat. Svoji roli v té době hrála i neznalost o správném pohlavním složení chovného hejna. Druh je polyandrický a přestože jsou ptáci, kteří jsou schopni odchovávat v páru, ve volné přírodě žijí vazy spíše ve skupinách s převahou samců. Začátkem roku 2018 se po delším úsilí podařilo sehnat malé hejno ptáků z Velké Británie ve složení 4.2.0. Tato skupina se stala novou chovnou základnou pro odchov vazů v Zoo Brno a v roce 2018 vyprodukovala celkem 3 mláďata.

Příloha č. 1: První odchov vazů velkých v Zoo Brno

Historicky poprvé se v naší zoo podařilo odchovat vazy velké (Coracopsis vasa). Začátkem roku 2018 byla do Zoo Brno dovezena skupina vazů velkých v počtu 4.2.0 z Velké Británie. Ptáci byli umístěni na Pavilon exotů, odkud jsme přesunuli dvě samice vazů velkých do jiné zoo. Ptáci si zvykali na nové prostředí asi dva měsíce stejně tak jako na jejich nové spoluobyvatele – dvojici osináků afrických (Atherurus africanus). V dubnu jsme do expozice nainstalovali tři budky – dvě s šestihranným půdorysem a jednu se čtvercovým. Dominantní samice budku začala prozkoumávat. Zároveň v tomže měsíci počalo její pelichání na hlavě, které je pro vazy typické.

Počátkem května začali samci dominantní samici krmit a sami postupně pelichat. U některých z nich se projevilo masivní pelichání po celém těle, u jiných pouze náznakové. Samici opelichala hlava celá a zároveň začala trávit většinu dne v budce. 28. 05. zaznamenali chovatelé snesení prvního vejce a o tři dny později druhého. Poslední bylo sneseno až začátkem června. V průběhu června došlo k úhynu druhé samice. Dominantní samice v inkubaci vajec vytrvale pokračovala. 21. 06. byla při kontrole budky zjištěna přítomnost tří zhruba dvoudenních mláďat. Zároveň v expozici v té době došlo k narození prvního mláděte osináka afrického. Soužití rodičů malého osináka s rodiči malých vazů probíhalo bez problémů – zvířata si stanovila v expozici vzájemné hranice. Před chovateli celá skupina vazů urputně hájila budku s mláďaty a pečlivě je dokrmovala. Z budky vylezla mláďata postupně v první dekádě srpna a začala prozkoumávat vnitřní a venkovní voliéru. V témže měsíci došlo k úhynu jednoho mláděte, ale obě zbylá mláďata se dožila dospělosti a vytvořila základ chovné skupiny v Zoo Zagreb.

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

Zoologická zahrada: Brno
Kolektiv 3 pracovníků: Ing. Miloslav Walter, Klára Vondráková, Eva Peňázová
Kurátor chovu: RNDr. Petr Suvorov, Ph.D.
Zootechnik: MVDr. Aleš Podhorský, Ph.D.
Přihlašovaný odchovek roku: Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Mláďata v počtu 0,0,2 narozena: 20. + 21. 06. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata
z celkového počtu jejich oplozených vajec: 2 v jedné snůšce
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 0.0.1 – t. j. 50 % z živě narozených
Forma odchovu: Přirozený odchov všemi rodiči
V naši zoo je to již celkově 1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno
Rodiče pocházejí:
Otcové: Celkem pět exemplářů, narozených v:  Natur Zoo Rheine (2010, 2014), Zoo Warszawa (2 x 11. 06. 2015, 1 x 01. 07. 2015)
Matky: Celkem tři exempláře, narozené v: Natur Zoo Rheine (2014), Zoo Warszawa (01. + 04. 07. 2015)
K odpáření došlo v naší zoo dne: nepozorováno (silný tok duben 2018)
Rodiče jsou příbuzní: je pravděpodobné

Stručný popis odchovu:                                           

Jespák bojovný je v Zoo Brno chován od roku 2010, kdy přišla první skupina ve složení 2.1.3 z Natur Zoo Rheine. V průběhu let ptáci vykazovali sice tokovou aktivitu, nicméně nebyl pozorován ani jeden náznak tvorby hnízdního důlku. V letošním roce jsme v expozici nalezli snůšku 5 vajec. Vzhledem k tomu, že se jednalo o exponované místo a snůška byla nalezena chovatelem v den snesení, nelze vyloučit kolektivní spolupráci všech samic dohromady.

Příloha č. 1: První odchov jespáka bojovného v Zoo Brno

Historicky poprvé se v naší zoo podařilo odchovat mládě jespáka bojovného (Philomachus pugnax). Druh, u kterého se několik let nepodařilo vyprovokovat hnízdění, letos poprvé zahnízdil. Chovná skupina ve složení 5.3.0 původem z Natur Zoo Rheine a Zoo Warszawa žije spolu od roku 2016. Expozici sdílejí společně s dalšími druhy bahňáků a čírkami skořicovými. Ptáci nikdy nevykazovali žádnou pohlavní aktivitu. V roce 2017 se díky naší trvalé snaze projevily první snahy zahnízdit u tenkozobců opačných. V letošním roce už dva páry postavily hnízdo a jeden snesl dvě neoplozená vejce. V návaznosti na ně jespáci bojovní snesli koncem května svoji úplně první snůšku. Vejce byla odebrána do líhně a inkubována za příslušných parametrů. Z celkové snůšky 5 vajec se pouze 2 ukázala být oplozená.

Vajíčka jsme inkubovali necelý měsíc a v druhé polovině června se podařilo vylíhnout dvě mláďata. První se dostalo z vajíčka samo, druhému jsme museli pomoct. Druhé mládě se bohužel ukázalo jako slabší a do dvou dní uhynulo. Zbylé mládě jsme po pár dnech v dolíhni umístili do kruhové odchovny pro kuřata se zahradním kobercem a miskami s vodou a krmivem, které jsme několikrát denně měnili. Přestože ze začátku mělo mládě tendenci se fixovat na člověka a chodilo za lidskou rukou, po přesunu z odchovny do většího prostoru se stalo velmi plaché a člověka se začalo bát. Ve vedlejší kóji byla odchovávaná mláďata pávů korunkatých, aby nebylo v místnosti úplně samo.

Po asi dvou měsících života jsme z hejna jespáků odebrali dvě samice a umístili je k mláděti do zázemí, abychom pomohli jeho budoucí socializaci. Spojení proběhlo bez problémů. Mládě již je plně vzrostlé (jedná se o samici) a zůstalo zatím v naší chovné skupině. Jsme rádi, že se nám podařilo zdárně odchov dotáhnout do konce.