ZOO Olomouc 2018

Urzon kanadský ( Erethizon dorsatum)
Ibis skalní (Geronticus eremita)

Urzon kanadský

Ošetřovatelé: Petra Jelínková a kolektiv 7 ošetřovatelů Zimoviště vedený Pavlem Vidlářem
Přihlašovaný odchov: Urzon kanadský – Erethizon dorsatum – opakovaný odchov
Mládě narozené 2. 4. 2018, oba rodiče importovaní do ZOO Olomouc ze Severní Ameriky v roce 2008.

Základní údaje:

Urson kanadský je hlodavec, který se poměrně často objevuje v zoologických zahradách, ale jen velmi zřídka se rozmnožuje, často bývá problém dospělá zvířata v podmínkách zoo udržet naživu a někteří zoologové se přiklánějí k názoru, že tito hlodavci jsou k chovu v podmínkách zoo zcela nevhodní. V olomoucké zoo tento druh máme od roku 2005. Zakladatelé současného chovu byl pár narozený v roce 2008 a samice narozená 2006, všichni pocházejí ze Severní Ameriky. Za celou dobu se zde narodilo celkem 13 živých mláďat.

Popis odchovu: 

Ursony chováme v jednoduché ubikaci z drátěného pletiva o rozměrech 4 x 4 metry, výška 3 metry. Zadní stěnu tohoto zařízení tvoří zeď stáje pro zebry, na podlaze je betonový panel pokrytý štěpkou, strop je krytý lexanem. Celá ubikace je vybavena parkosy, na kterých je upevněno několik budek. Ursoni mají k dispozici i tři úkryty na zemi. Potrava je podávána v miskách na podlaze. Krmnou dávku tvoří různé druhy zeleniny, především mrkev, řepa, zelí, květák, čínské zelí, dále jablka, mají rádi i kukuřici v mléčné zralosti, dostávají i tvrdé pečivo, směs obilnin a granulí pro psy, větvičky na okus a seno.

Říje probíhá v září nebo v říjnu, trvá zhruba 14 dnů a poznáme ji především podle silného specifického zápachu, podle typických zvukových projevů i podle speciálního rituálního pohybu samce s vějířovitě naježenými bodlinami. V dubnu většinou porodí samička jedno mládě, které se zdržuje v úkrytu na zemi, od prvního dne vypadá jako zmenšenina svých rodičů a hned od prvního dne se umí i bránit svými  ostny.

Ursoni se nám jeví jako velmi komunikativní a nekonfliktní tvorové, kteří jsou aktivní zvláště večer a v noci, rádi lezou na stromy, ale jak při pohybu na stromech tak i na zemi jsou vcelku neobratní. Dobře snášejí chladné počasí bez vyhřívání, vyžadují sucho a dodržování zoohygieny, ale žádné mimořádné podmínky nebo opatření pro jejich chov nejsou nutné.

Zoologická zahrada Olomouc v současné době chová 8 těchto hlodavců.

Ibis skalní

Ošetřovatelé: Kateřina Šteckerová a kolektiv dalších 3 ošetřovatelů, vedoucí Libuše Veselá

Přihlašovaný odchov: Ibis skalní – Geronticus eremita – odchov 4 mláďat vylíhnutých

Základní informace: 

Ibis skalní je kriticky ohrožený druh ptráka, kterého v olomoucké zoologické zahradě dlouhodobě chováme v obří voliéře u pavilonu šelem. Na začátku chovné sezóny  2018 jsme měli skupinu 11 ptáků v poměru pohlaví 5,6, z tohoto počtu 3 samice byly odchované v naší zoo v roce 2017. Měli jsme tedy 3 dospělé samice a mohly vzniknout 3 hnízdící páry. Všichni dospělí ptáci z hejna  pocházejí z odchovu v zoologických zahradách.

Stručný popis odchovu:

V květnu 2018 poté, co se ptáci aklimatizovali po přesunu ze zimní ubikace, všechny 3 dospělé samice zahnízdily na umělé skále uprostřed voliéry. V červnu se vylíhla mláďata. Krmili jsme 2 x denně různými druhy hmyzu, krmnými hlodavci, míchanicí, kuřecími srdíčky a dalšími druhy potravy, snažili jsme se  o to, aby potrava byla co nejpestřejší.  Odchov se podařil, přestože jsme museli čelit ztrátám způsobeným škodnou, a to především na vejcích. jeden pár odchoval 2 mláďata, další dva páry po jednom mláděti.