ZOO Olomouc 2011

Zebra Chapmanova (Eguus burchelli chapmanni)
Vlk iberijský (Canis lupus signatur)
Urson kanadský (Erethizon dorsatum)
Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
Čája obojková (Chauna torquata)