Ročník 2018

Upozornění o zahájení jubilejního, již 25. ročníku „Bílý slon“

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení chovatelé a všichni co se na této činnosti jakkoli podílíte,

výbor Sdružení Česká ZOO, zahájil jubilejní, již 25. ročník soutěže „BÍLÝ SLON“. Vyzýváme všechny Zoologické zahrady, které jsou členy UCSZ, aby posílali své nové přihlášky do soutěže “BÍLÝ SLON”. Víme že se v tomto a minulém roce Zoologickým zahradám podařilo pár opravdu výjimečných odchovů, a doufám že všechny tyto úspěchy přihlásíte do dalšího ročníku soutěže.

Tento rok mne nenapadá žádná významná myšlenka, abych Vás popostrčil k práci, kterou musíte vykonat, aby bylo možno přihlásit odchov nebo stavbu do soutěže. Snad jen to, že bude stále méně spolehlivých a schopných lidí, kteří se budou zabývat chovem zvířat, a proto bychom si měli těch kteří tomu podřídili svůj život vážit, a nebát se jim touto cestou poděkovat.

Přihlaste se – každá Vaše přihláška podpoří smysluplnost „BÍLÉHO SLONA“

Připomínáme, že přihlášky přijímáme do 31. 12. 2018. Pokuste se to stihnout, co nejdříve, máte na to ještě 2 měsíce. Přihlášky zasílejte na emailovou adresu sdružení – jarda.zoo@atlas.cz.

Opětovně žádáme zástupce všech zoologických zahrad o co nejlepší zpracování přihlášek 
v elektronické podobě tak, aby bylo možné publikovat úspěchy jednotlivých odchovů na našich internetových stránkách (www.ceskazoo.eu). Čím více odchov jednotlivého druhu popíšete, tím vyšší bude jeho vypovídající schopnost o profesionalitě našich chovatelů. Věřte, že Vaše úspěchy sleduje na našich stránkách nemalé množství příznivců. Denně máme v průměru kolem tisíce připojení, před a po vyhlášení dalšího ročníku toto číslo znatelně stoupá.

Soutěž proběhne jako obvykle v následujících kategoriích:

Kategorie odchovu rokuKategorie stavba roku
A – savciStavba roku
B – ptáciPřestavba roku
C – ostatní 

Porota pro konečné rozhodování se nepatrně změní, 2 členové Sdružení Česká ZOO, 6 členů nominovaných a potvrzených Zoologickými Zahradami a jeden nezávislý odborník z řad odborné veřejnosti.

Velmi se těšíme na Vaše odchovy a účast v soutěži. Je to 25 ročník, a tak znovu apeluji na všechny, aby se tentokrát pokusili zapomenout na naše, v některých věcech rozdílné názory, a přihlásili své úspěchy do soutěže.

Děkujeme za Vaši podporu, neboť jenom s tou může být soutěž úspěšně realizována.