ZOO Zlín LEŠNÁ 2018

Dvojzoborožec žlutozobý (Buceros bicornis)
Kasuár přílbový (
Casuarius casuarius)
Puštík tečkovaný (
Strix seloputo)

Přihláška do soutěže „Odchovek roku 2018“ vyhlášena organizací Bílý slon

Přihlašující organizace:  Zoo  zámek Zlín – Lešná

Kolektiv pracovníků:       Ing. Kamil Čihák, Václav Štraub, František Hladil, Bc. Veronika Daňková, Veronika Hošťálková, Petr Kasálek

Odchov druhu:

1,0 Dvojzoborožec žlutozobý (Buceros bicornis)

Vylíhnut dne: 20. 3. 2018

Způsob odchovu: mládě bylo uměle odchováno pomocí loutky

Doplňující údaje:

Pár dvojzoborožců žlutozobých jsme získali v roce 2010 z Jurong Birdpark ze Singapuru. Výborně harmonizující pár pravidelně snáší vejce od roku 2014, první oplozené vejce se objevilo již v roce 2015. Pokusy o přirozený odchov samicí v dutině opakovaně selhaly, proto jsme se v roce 2018 rozhodli pro umělý odchov pomocí loutky. Jedno oplozené vejce jsme spolu s jedním neoplozeným odebrali v půli inkubace a vylíhli uměle. Hlavním problémem byl nedostatek dostupných informací. Mentorem a rádcem při odchovu dvojzoborožce nám byla paní Doreen Kho ze spřátelené Zoo Negara v Malajsii, kde mají s odchovem zoborožců mnohaleté zkušenosti. Další zkušenosti jsme získávali také od soukromých chovatelů z České republiky. Přes počáteční obtíže se nám podařilo mládě rozkrmit. Kontakt s chovateli probíhal pouze v kápi, krmen byl pomocí masky imitující hlavu adultního dvojzoborožce. Třicátý den bylo mládě přemístěno do budky k rodičovskému páru, otvor byl zabezpečen tak, aby se k němu dospělí ptáci nedostali, ale mohli se s ním kontaktovat. Ti o něj však přílišný zájem nejevili, proto jsme jej přemístili do plastové nádrže, chráněné pletivovým rámem. Mladý zoborožec tak měl přímý kontakt s rodiči, ve starším věku jsme krmnou polici umístili tak, že byli všichni při krmení v přímém kontaktu. Samice se o mládě zajímala, její snahy však nebyly nikterak intenzivní, přímé agresivní jednání jsme ze strany rodičů nezaznamenali. Krmení maskou jsme ukončili 125. den stáří mláděte. Vzhledem k tomu, že snahy o zajištění vhodného partnera zatím selhávají, je letošní mládě kvůli socializaci dočasně umístěno v soukromém chovu společně s mláďaty jiných druhů velkých zoborožců.

Odchov dvojzoborožce žlutozobého je prvoodchovem v rámci České republiky, zároveň se jedná o jedno z nemnohých mláďat narozených mimo Asii za poslední desetiletí.

Kolektiv pracovníků: Ing. Kamil Čihák, Václav Štraub, František Hladil, Eliška Majkričová, Vrána Tomáš, Pavla Holíková

Odchov druhu:

0,1 Kasuár přílbový (Casuarius casuarius)

Vylíhnut dne: 8. 7. 2018

Způsob odchovu: mládě bylo přirozeně odchováno samcem

Doplňující údaje:

V roce 2017 se nám podařilo sestavit zbrusu nový pár, adultní samici pocházející ze Zoo Cappeller doplnil šestnáctiletý samec vylíhnutý v Zoo Singapur. Již v první snůšce z přelomu září a října 2017 jsme zaznamenali jedno oplozené vejce. Samec však hnízdo předčasně opustil, a proto jsme byli nuceni přistoupit k umělému odchovu, který bohužel neskončil úspěšně. Mládě jsme museli v necelých třech měsících utratit z důvodu rotace metatarsu levé nohy způsobené perózou.

Další snůška následovala v květnu 2018, v níž bylo opět jedno vejce oplozené. Všechna vejce jsme inkubovali uměle. Mládě se vylíhlo přirozeně bez dopomoci 8. 7. 2018. V dopoledních hodinách 9. 7. jsme přistoupili k podložení mláděte do hnízda k samci, který vykazoval vysokou agresivitu při obraně hnízda. Hned poté, co se uklidnil, začal mládě vodit. Další průběh odchovu tak již pokračoval plně v jeho režii. Jedinou komplikací v průběhu odchovu tak byla pouze samcova vysoká agrese, která prakticky znemožňovala jakoukoliv manipulaci s mládětem a získávání přesnějších dat o odchovu. Separace mláděte z důvodu označení a kloakální palpace se zdařila až začátkem listopadu, kdy se po dlouhém tréningu samec i s mládětem naučil chodit do vnitřních ubikací. Palpace prokázala samičí pohlaví, což se potvrdilo i po analýze DNA.

Jde o prvoodchov tohoto druhu v rámci naší Zoo, která se chovu kasuárů přílbových věnuje nepřetržitě již 42 let.

Kolektiv pracovníků: Ing. Kamil Čihák, Václav Štraub, František Hladil, Bc. Veronika Daňková, Veronika Hošťálková, Petr Kasálek

Odchov druhu:

1,0 Puštík tečkovaný (Strix seloputo)

Vylíhnut dne: 15. 4. 2018

Způsob odchovu: mládě bylo odchováno přirozeně pod rodiči

Doplňující údaje:

Puštík tečkovaný je ojediněle chovaným druhem sovy, podle údajů mezinárodní organizace Species 360 je k 31. 12. 2018 chováno celkem jen 10 jedinců v pěti institucích. V ZOO Zlín je chován od roku 2017. Chovný pár byl spojen v prosinci 2017 ve vnitřním zimovišti s dostatkem úkrytů a vybaveném třemi různými typy hnízdních budek. Snůška byla zaznamenána koncem března 2018, při kontrole jsme nalezli dvě vejce, z nichž jedno bylo oplozeno. Neoplozené vejce jsme odebrali. Líhnutí a následný odchov již byly plně v režii rodičů. Mládě bylo kontrolováno a váženo jednou týdně. Rodiče mládě aktivně bránili a napadali kontrolujícího člověka. Opeřené mládě opustilo hnízdní dutinu 29. 5. a již se do ní téměř nevracelo. K odstavení došlo 1. 10. 2018, kdy již mládě bylo v adultním šatu téměř k nerozeznání od rodičů.

Odchov tohoto druhu je celosvětově unikátní.