Bílý slon

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2011)

Závěrečná zpráva Občanského sdružení Česká ZOO (2011)

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o “Odchovek roku” a “Expozici roku” za rok 2011.

Letošní ročník prochází řadou nových změn. Soutěž byla rozšířena o další kategorii – „Zvíře Roku“. Od března 2011 byly spuštěny nové internetové stránky sdružení – www.ceskazoo.eu, které jsou v současné době v nové úpravě. Zde bude možné získat informace nejen o činnostech sdružení, ale také informace o zoologických zahradách, jak českých, tak slovenských, a také informace o významných sponzorech, kteří se podílejí na udílení cen „Bílý slon“.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o “Odchovek roku” jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem projejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 18. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádaného Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci sUnií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 30 odchovů z desíti zoologických zahrad.

Do kategorie Savci bylo přihlášeno 14 odchovů, do kategorie Ptáci 12 a do kategorie Ostatní 4 odchovy.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ  SLON“ 2011, konajícím se pod záštitou města Kunín, dne 16. 5. 2012 ve 13:00 hod. v prostorách zámku KUNÍN. Konečné výsledky plus hlasování jednotlivých porotců viz tabulka.

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 3 expozice ze 3 zoologických zahrad:

Tropický pavilon MATAMATA                         

ZOO Hluboká, Ohrada………..1.místo

Smíšená expozice Čitván                              

ZOO Ostrava…………………….2.místo

Pavilon Lidoopů

ZOO Bratislava…………………3.místo

Do soutěže rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby ze dvou zoologických zahrad:

Na statku                                                     

ZOO Ostrava …………………….1. místo

Pueblo

ZOO Jihlava ……………………..2. místo

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2011 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Kuníně.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 18. května 2012

Za výbor sdružení Česká Zoo
Ing. Dušan Bílek
sekretář sdružení

Odchov roku 2011:

Kategorie savci

1. místo – Slon indický – ZOO Ostrava
2. místo – Kočkodan campbellův – ZOO Jihlava
3. místo – Ženetka skvrnitá – ZOO Liberec

Kategorie ptáci

1. místo – Hadilov písař – ZOO Dvůr Králové
2. místo – Vlhovec žlutohřbetý – ZOO Lešná Zlín
3. místo – Čáp jihoamerický – ZOO Lešná Zlín

Kategorie ostatní

1. místo – Želva paprsčitá – ZOO Plzeň
2. místo – Jehlice sladkovodní – ZOO Ostrava
3. místo – Hroznýšovec portorický – ZOO Jihlava

Soutěž “Zvíře roku 2013”

Soutěž “Zvíře roku 2013”

Vítězem a oceněným se stal odchov:

Rys ostrovid (Lynx lynx carpathicus) ZOO KOŠICE

Do soutěže o odchov roku a stavbu roku „BÍLÝ SLON“ v zoologických zahradách české a slovenské republiky, kterých je celkem 19, se v tomto roce přihlásilo 16 institucí ze 47 významnými odchovy.

Každým rokem se sdružení Česká ZOO snaží spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad ohodnotit práci chovatelů. Pokud se podíváte na rozmanitost druhů, musíte dojít k názoru, že se ten nejlepší či nejcennější odchov nedá určit, proto jsme se rozhodli, že kromě komise složené ze 4 členů výboru Sdružení a 5 nezávislých odborníků určených Unií českých a slovenských zoologických zahrad, kteří určují co nejobjektivnější pořadí odchovů, se i Vy budete mít každoročně možnost zapojit  do vyhodnocení Bílého Slona. V letošním roce již podruhé umožníme veřejnosti hlasovat pro Zvíře roku.

Hlasovat pro svého zvířecího favorita můžete od 1. do 30.4. 2013 v SMS soutěži na webových stránkách www.ceskazoo.eu , kde najdete přehled všech odchovů Zoologických zahrad přihlášených do soutěže. V tomto roce bude hlasování umožněno i občanům Slovenské republiky.

Ze všech hlasujících budou vylosování tři výherci, kteří získají:

CELOROČNÍ PŘENOSNOU VSTUPENKU DO ZOO pro 1 osobu a to do nejbližší české nebo slovenské zoo v místě Vašeho bydliště, a upomínkové předměty zoologických zahrad.

Výherci budou pozváni na předání cen a vyhlášení vítězů BÍLÉHO SLONA 2012, které letos proběhne dne 22. Května 2013 v prostorách Kapucínského kláštera ve Fulneku.

Soutěž “Zvíře roku 2012”

Soutěž “Zvíře roku 2012”

Vylosovaní výherci:

  • Paní Jiřina Oczadlá, Ostrava – Michálkovice
  • Pan Stanislav Kališ, Ostrava – Bělský les
  • Paní Alena Kuncířová, Ostrava-Zábřeh

Výsledky soutěže:

Počet hlasů číslo zvířete
233 20 Slon indický (Elephas maximus) ZOO OSTRAVA
21 22 Pardál obláčkový (Neofelis nebulosa) ZOO OSTRAVA
13 14 Vlk iberijský (Canis lupus signatus ) ZOO OLOMOUC
13 4 Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) ZOO BRNO
12 30 Hadilov písař (Sagittarius serpentarius) ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
6 1 Leopard cejlonský (Panthera pardus kotyia) ZOO BRATISLAVA
5 19 Gibon bělolicí (Nomascus leucogenys) ZOO OSTRAVA
4 26 Levhart čínský (Panthera pardus japonensis) ZOO PLZEŇ
4 3 Orel východní/kamčatský (Haliaeetus pelagicus) ZOO BRNO
4 6 Rys karpatský (Lynx lynx carpaticus) ZOO CHOMUTOV
3 13 Zebra chapmanova (Eguus burchelli chapmanni) ZOO OLOMOUC
3 2 Hrošík liberijský (Hexaprotodon/choeropsis/liberiensis) ZOO BRATISLAVA
3 21 Jehlice sladkovodní (Xenentodon cancila) ZOO OSTRAVA
2 10 Čáp jihoamerický (Ciconia maguari) ZOO LEŠNÁ
2 18 Amazonek bělobřichý (Pionites leucogaster leucogaster) ZOO OSTRAVA
2 24 Satyr cabotův (Tragopan caboti) ZOO OSTRAVA
2 27 Želva paprsčitá (Astrochelys radiata) ZOO PLZEŇ
2 8 Kočkodan cambellův (Cercopithecus cambelli) ZOO JIHLAVA
1 11 Vlhovec žlutohřbetý (Cacicus cela) ZOO LEŠNÁ
1 12 Vlhovec zelený (Psarocolius viridis) ZOO LEŠNÁ
1 25 Scink smaragdový (Lamprolepis smaragdina) ZOO OSTRAVA
1 28 Korunáč sclaterův (Goura scheepmakeri) ZOO LIBEREC
1 5 Jelen bucharský (Cervus elaphus bactrianus) ZOO CHOMUTOV

ZOO Jihlava 2011

Berneška Havajská (Branta sandvicensis)
Kočkodan Campbellův (Cercopithecus campbelli)
Hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus)

Číst dál
Logo ZOO Ostrava

ZOO Ostrava 2011

Gibon bělolící (Nomascus leucogenys)
Pardál obláčkový (Neofelis nebulosa)
Slon indický (Elephas maximus)
Amazonek bělobřichý (Pionites leucogaster leucogaster)
Polák východní (Aythya baeri)
Satyr Cabotův (Tragopan caboti)
Scink smaragdový (Lamprolepis smaragdina)
Jehlice sladkovodní (Xenentodon cancila)

Číst dál

ZOO Olomouc 2011

Zebra Chapmanova (Eguus burchelli chapmanni)
Vlk iberijský (Canis lupus signatur)
Urson kanadský (Erethizon dorsatum)
Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)
Čája obojková (Chauna torquata)

Číst dál

ZOO Bojnice 2012

Agama malabská  (Agama finchi)
Bocian čierny (Ciconia nigra)
Daniel mezopotámsky – Daněk mezopotámský  (Dama mesopotamica)

Číst dál

ZOO Brno 2012

Bobr kanadský (Castor canadensis)
Medvěd kamčatský (Ursus arctus beringianus)
Orel východní (Haliaeetus pelagicus)

Číst dál

ZOO Jihlava 2012

Užovka červenohlavá (Orthriophis  moellendorffi moellendorffi)
Irbis (Panthera uncia)
Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris)

Číst dál