ZOO Olomouc 2020

Hrabáč kapský ( Orycteropus afer)

Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)

lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)

Čája obojková (Chauna torquata)

Krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis tepraspis)

Přihláška do soutěže Odchov roku 2020

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, Olomouc, 779 00

Ošetřovatelé: kolektiv 8 ošetřovatelů Zimoviště afrických zvířt vedený Pavlem Vidlářem a Libuší Veselou

Přihlašovaný odchov: Hrabáč kapský – Orycteropus afer

Základní informace

Zoologická zahrada Olomouc chová hrabáče kapské od roku 2017 kdy jsme získali samce odchované v ZOO Ekaterinburg. V rámci evropského záchranného programu jsme k němu v následujícím roce obdrželi samičku Nyotu, odchovanou v ZOO Praha. Sameček narozený 26. 3. 2020 je prvním mládětem tohoto druhu odchovaným v olomoucké zoo.

Stručný popis odchovu: pár hrabáčů kapských jsme chovali na pavilonu Kalahari pohromadě. V létě 2019, kdy samec dovršil 4 roky věku, se začal o samičku zajímat. V únoru 2020 jsme provedli kontrolní sonografické vyšetření a zjistili jsme, že samice je vysoko březí. Samce jsme oddělili do zázemí a očekávali porod, který proběhl 26. 3. Porodní hmotnost mláděte byla 1230 g, což je poměrně málo. Již předem jsme se po vzoru kolegů ze ZOO Praha a ZOO Dvůr Králové rozhodli pro osvědčený asistovaný způsob odchovu, při kterém mládě v noci spí ve vyhřívané bedně a k matce se přikládá v průběhu dne na kojení. Naše mládě bylo poměrně slabé a nebylo schopné od matky sát. Samička ale měla dosti mateřského mléka, které se ošetřovatelkám dařilo při vynaložení velkého úsilí, trpělivosti a šikovnosti odojovat a mládě tímto mlékem částečně I proti jeho vůli krmit. Přitom jsme mládě neustále několikrát denně přikládali k matce a snažili jsme se ho přesvědčit, aby pilo samo. Teprve 15. den se podařilo, že malý hrabáč poprvé sám napil. Pokračovali jsme v oddělování a přikládání mláděte, až do jeho hmotnosti 6 kg, kdy už nebylo pravděpodobné, že by ho matka mohla zalehnout nebo mu neúmyslně jakkoliv ublížit. Od 1. 5. Je matka s mládětem nepřetržitě bez jakékoliv asistence a v září jsme je spojili i s otcem. 

V Olomouci dne 31. 12.2020

Přihlášku do soutěže za Zoologickou zahradu Olomouc podává Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Přihláška do soutěže Odchov roku 2020

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, Olomouc, 779 00

Ošetřovatelé: kolektiv ošetřovatelů Zimoviště vedený Pavlem Vidlářem a l. Veselou

Přihlašovaný odchov: Urzon kanadský Erethizon dorsatum narozený 9. 6. 2020

Základní informace

Zoologická zahrada Olomouc získala zakladatele chovu urzonů v roce 2009, kdy přicestoval původní chovný pár a kdy se také narodilo první mládě. Od té doby až dosud se podařilo v olomoucké zoo odchovat 13 mláďat. Chov těchto hlodavců v zoologických zahradách není jednoduchý a většinou bývá problém je i dlouhodobě udržet. 

Stručný popis odchovu: odchov 13.mláděte urzona kanadského byl poměrně komplikovaný. 10 letá samička porodila 9. 6. mládě o porodní hmotnosti 480 g, což je spíš méně, než je obvyklé. O mládě se velmi pečlivě starala, ale mládě nepřibíralo. Nechtěli jsme přikročit k umělému odchovu, ale když se mládě několik týdnů příliš nevzdalovalo porodní hmotnosti a ani matka nebyla v dobré kondici, rozhodli jsme se intenzivně se mláděti věnovat, krmit ho z ruky a každý den ho vracet k matce. Mládě začalo přibírat, ale současně se podařilo plně zachovat jeho nezávislost na lidech.

V Olomouci dne 31. 12. 2020

Přihlášku do soutěže za Zoologickou zahradu Olomouc podává Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Přihláška do soutěže o „Odchovek roku“
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu primátů (4)
Vedoucí: Ing. Jitka Vokurková
Přihlašovaný odchovek: lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)
Mláďata v počtu 2,2
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 2,2
Z toho byla odchována: 2,2
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Datum narození: 26.1.2020 a 9.6.2020
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 8 odchovaných mláďat tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Dvůr Králové a Zoo La Palmyre
Stručný popis odchovu:
Mláďata se narodila ve dvou vrzích po dvojčatech 26.1.2020 a 9.6.2020. Navázali jsme tak na
úspěšný odchov dvou vrhů z roku 2019. Rodiče jsou již zkušení a tudíž se neobávají část péče o
mláďata přenechat starším sourozencům. Všichni dorostenci tak byli postupně zapojeni do péče o
mláďata a tak budou do budoucna připraveni na péči o své vlastní potomky. I přesto byl otec, který je
nosil hlavně v první fázi po narození velmi obezřetný a mláďata před námi schovával. Aktuálně
rodina čítá 10 jedinců, což je největší počet v rámci všech institucí, které jsou součástí ZIMS.
Opakovaně jsme kontaktovali koordinátora ohledně umístění nejstarších mláďat, ale z důvodu
pandemie COVID 19 a problémům po celém světě je komunikace hlavně z brazilské strany téměř
nulová. Začátkem roku by měl odejít nejstarší samec, ale zároveň očekáváme další porod. Držení
takto velké skupiny drápkatých opiček vyžaduje zvýšenou péči ze strany ošetřovatelů, kteří pro ně
připravují řadu enrichmentových prvků, aby došlo k jejich rozptýlení a snížení agrese vůči sobě
navzájem.
Připojeno: fotografie
V Olomouci dne:_27.12.2020__
Přihlášku za ZOO Olomouc podává a uvedené skutečnosti potvrzuje Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
ZOO Olomouc
Dr.Ing.Radomír Habáň
Ředitel ZOO Olomouc

Přihláška do soutěže Odchov roku 2019

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, Olomouc, 779 00

Ošetřovatelé: Kateřina Šteckerová a kolektiv 3 dalších ošetřovatelek z úseku ptáků vedeného L. Veselou

Přihlašovaný odchov: Čája obojková Chauna torquata – 2 mláďata vyklubaná 21. a 22. 4. 2020

Základní informace

Zoologická zahrada Olomouc chová čáje obojkové od roku 1999, kdy jsme získali první pár, který se v roce 2010 poprvé úspěšně rozmnožil. Současný chovný pár je složený ze samce, kterého jsme přivezli ze ZOO Schönbrunn, a samice pocházející ze soukromého chovu z Belgie. Poprvé se tito ptáci pokusili o rozmnožení v roce 2019, ale nebyli úspěšní. Odchov u tohoto druhu není jednoduchý ani běžný a v roce 2020 jsme odchovali 2 mláďata.

Stručný popis odchovu: V roce 2020 se první mláďata vyklubala krátce po Novém roce, ale bohužel nepřežila druhý týden věku. Druhá snůška 5 vajec byla snesena 5. – 15. března. 21. – 24. dubna se vyklubala 4 mláďata , z nichž nakonec přežila samička a sameček. Čáje dostávají velmi pestrou nabídku ovoce a zeleniny, zelené krmení, zrniny, probiotika a v době odchovu také mleté maso.    

V Olomouci dne 31. 12.2020

Přihlášku do soutěže za Zoologickou zahradu Olomouc podává Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Přihláška do soutěže o „Odchovek roku“
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu plazů (4)
Vedoucí: Ing. Jitka Vokurková
Přihlašovaný odchovek: Krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis tepraspis)
Mláďata v počtu 0,0,5
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 0,0,6
Z toho byla odchována: 0,0,5
Mláďata byla odchována takto: inkubace v líhni, odchov přirozeně s matkou
Datum narození: 2.-15.9.2020
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 21 odchovaných mláďat tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Dvůr Králové a Zoo Tilburg
Stručný popis odchovu:
Dne 12.6. 2020 snesla samice v expozici 15 vajec, která poctivě zahrabala do písku. Po
předešlých zkušenostech, kdy pravidelně docházelo v expozici ke zničení vajec, jsme
všechna vyhrabali a umístili do dvou inkubátorů s teplotami nastavenými zhruba na
30 a 33 °C, pro stimulaci vývoje obou pohlaví.
Oplozených bylo pouze 7 vajec, dne 2.9.2020 se vylíhlo první mládě, o dva dny později se
vyklubala 4 mláďata a poslední mládě prorazilo skořápku až 15. září. Bohužel krátce poté, co
samice vykladla vejce, uhynul chovný samec Leon na chronické problémy, spojené s
vysokým věkem (okolo 50let!). Tak vznikl nápad, pokusit se o odchov posledního mláděte
s matkou, která zůstala ve společné expozici osamocena. Tomu svědčily i okolnosti, kdy se
poslední vejce líhlo pozvolna a mládě v něm vydávalo typické kvákavé zvuky, které
pravděpodobně hrály významnou roli v probuzení zafixovaného mateřského pudu samice i
přes oddělenou inkubaci vajec. Samice na zvuky mláděte reagovala a nalíhlé vejce bylo
v expozici ponecháno přes noc. Další den již k radosti všem zúčastněným mladý krokodýl
plaval v příbřežní zóně a samice si ho urputně bránila.
Vzhledem k tomu, že naše expozice je spojená i s chovem afrických ryb, které obývají
bazén společně s krokodýly a jsou náruživými dravci, bylo nutné vyřešit místo, kde se budou
mláďata krmit zvlášť a získat tím trochu přehled o jejich příjmu potravy. Umístili jsme tedy
menší nádobu oválného tvaru na souš do vlhčího místa, zapuštěnou do úrovně okolního
terénu a napuštěnou vodou, kde jsme začali mláděti předkládat vhodnou potravu, kterázačala poměrně rychle po nocích mizet. Chov s matkou se zdál být bezproblémový a mládě
přibíralo na váze, postupně jsme se tedy rozhodli přidat do společné expozice i další
mláďata, do té doby chovaná odděleně.
Interakce nově příchozích krokodýlků s matkou probíhala bezproblémově a i tato
mláďata zjevně rychle zjistila, kde se po nocích nachází zdroj potravy. Zdržují se zpravidla
zejména na souši pod infračerveným výhřevným světlem a v příbřežní zóně vodní nádrže,
která je bujně zarostlá vegetací a kořeny. Předkládáme různorodou potravu 3-4 x týdně,
především do nádoby na souši, ale i dobře umístěným hodem přímo k mláďatům ve vodě.
Snažíme se o pestrost potravy, která se skládá především z hmyzu (cvrčci, sarančata, švábi)
ale i z holátek myší a rybek adekvátní velikosti.
Během odchovu bohužel došlo, díky úrazu, k úhynu jednoho mláděte v expozici.
Mláďata jsou denně kontrolována vizuálně a jsou pravidelně vážena. Daří se jim dobře a
hmotnostní přírůstky jsou vyvážené.
I přes všechny počáteční obavy jsme rádi, že jsme do tohoto experimentu šli a že se
nám daří odchovávat mláďata s matkou a návštěvníci tak mají možnost pozorovat přirozený
odchov těchto velmi zajímavých plazů. Doposud jsme vždy mláďata odchovávali samostatně
bez matky podobně jako většina dalších chovatelů z řad zoologických zahrad. Expozice je
momentálně velmi atraktivní, neb návštěvníci vidí přímé srovnání velikosti mláďat a matky a
mohou u expozice strávit poměrně dost času, chtějí-li si dohledat všechna mláďata, která
umí být velmi nenápadná, pokud se zrovna nevyhřívají na souši. Tento odchov je cenný i pro
chovný program, neb většina zoologických zahrad mláďata odchovává samostatně bez
rodičů.
Připojeno: fotografie
V Olomouci dne:_27.12.2020__
Přihlášku za ZOO Olomouc podává a uvedené skutečnosti potvrzuje Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
ZOO Olomouc