ZOO Olomouc

Medojed kapský   (Mellivora capensis)                                            

čáp černý  (Ciconia nigra)  

klokan rudý   (Macropus rufus)   

sob polární   (Rangifer tarandus)  

seriema rudozobá  (Cariama cristata)        

kozorožec kavkazský (Capra caucasica)

vari černobílý (Varecia variegata)

koza krétská (Capra aegagrus cretica)

kobřík kapský  (Aspidelaps lubricus lubricus)

sklípkan myší  (Perinochilus murinus)

 

Přihlašovaný odchov: Medojed kapský – 1 mládě narozené 9. 4. 2021

Ošetřovatelé: Petra Jelínková, Vojtěch Mašek a kolektiv ošetřovatelů zimoviště, vedoucí Pavel Vidlář

Základní informace

Zoologická zahrada Olomouc chová medojedy od roku 2018. Chovný pár jsme získali v rámci výměny ze soukromého chovatelského zařízení v Jihoafrické republice a byl určen k chovu v nově vybudovaném pavilonu Kalahari. Samec má 7 roků, samice 6 roků.

Stručný popis odchovu: První mládě chovného páru byla samička odchovaná v roce 2019, stala se základem druhého páru, který slouží jako expoziční zvířata na pavilonu. Druhé mládě je opět samička a narodilo se 9. 4. 2021. Před očekávaným narozením mláděte byl otec oddělen od matky, obě zvířata jsou umístěna v zázemí. Samice i druhé mládě spolehlivě odchovala. 

V Olomouci dne 27. 12.2021

Přihlašovaný odchov: 3 mláďata čápa černého vyklubaná 11. – 13. 6. 2021

Ošetřovatelé: Kateřina Šteckerová, ošetřovatelky úseku ptáků, vedoucí Dr. Libuše Veselá

Základní informace

Čápi černí jsou součástí kolekce ZOO Olomouc už od 60.let, vždy se jednalo o ptáky, kteří se dostávali do Stanice pro hendikepovaná zvířata. Z těchto ptáků se náhodně vyselektoval pár a v roce 2007 byla v ZOO Olomouc poprvé odchována 3 mláďata. Úspěšný odchov se podařilo zopakovat až v roce 2021, ale již od jiného páru. Samice pochází z ZOO Děčín, samec je hendikepovaný dovezený z Bojnic.

Stručný popis odchovu:

Odchov čápů černých proběhl ve voliéře zvané Bábovka. Nelétající samec byl z důvodů stavebních prací přes zimu přemístěn a na jaře se vrátil k samici. Místo k hnízdění zvolil na zemi, samice výběr akceptovala. Ze 4 snesených vajec se vyklubala 3 mláďata, které rodiče velmi urputně střežili. Potravou byly myši, hmyz, rybky a další živočichové. Mláďata jsou 2 samičky a jeden sameček.

V Olomouci dne 27. 12.2021

Přihlašovaný odchov: Klokan rudý – 4 mláďata narozená v roce 2021

Ošetřovatelé: Eliška Veselá a kolektiv ošetřovatelů zimoviště, vedoucí Pavel Vidlář

Základní informace a stručný popis odchovu:

Zoologická zahrada Olomouc chová klokany rudé od roku 1997. Za celou tuto dobu bylo odchováno několik desítek mláďat. Spolehlivě odchovává i samice, která sama byl odchována uměle a její vak opustilo už třetí mládě. Klokany rudé chováme společně s klokany parma a s pštrosy emu ve         výběhu, který je průchozí pro návštěvníky, krmíme klasicky čerstvou potravou. V chovu se ponechávají samičky, nepříbuzní samci přicházejí z jiných zoo. V současné době máme skupinu 19 samic a samce ze ZOO Hamburg.

V Olomouci dne 30. 12.2021

Přihlašovaný odchov: Sob polární – 7 mláďat narozených 2021

Ošetřovatelé: Petr Šedaj a kolektiv ošetřovatelů zimoviště, vedoucí Pavel Vidlář

Základní informace a stručný popis odchovu

Zoologická zahrada Olomouc chová soby polární od roku 1993. První zvířata jsme dostali ze zoologické zahrady v Kolmardenu. Ačkoliv tito severští kopytníci mají pověst velmi nenáročných zvířat, jejich chov v podmínkách našich zoo není snadný. Z důvodů problémů při odchovu mláďat jsme v minulých letech prováděli výzkum, v posledních letech je stádo stabilizované a rozmnožuje se bez větších zásahů. Potrava sobů musí být vyvážená a musí obsahovat velké množství proteinů, minerálních látek a vitamínů.   Současné stádo tvoří 2 samci, 13 samic z vlastního chovu a 7 mláďat odchovaných v roce 2021 .

V Olomouci dne 30. 12.2021

Přihlašovaný odchov: seriema rudozobá

Ošetřovatelé: Petra Vysloužilová a ošetřovatelky úseku ptáků, vedoucí Dr. Libuše Veselá

Základní informace a stručný popis odchovu:

Pár seriem rudozobých jsme sestavili v roce 2019 ze samce odchovaného v ZOO Plzeň a samice odchované v ZOO Jihlava.  V červenci 2021 ptáci porvé zahnízdili a 13. srpna se vyklubalo mládě. Přestože ptáci byli umístěni v zázemí, z důvodu stavebních prací probíhajících v těsné blízkosti voliéry a přítomnosti jeřábů sibiřských v sousedním výběhu se zdaleka nedá říci, že by měli k odchovu dostatek klidu, presto se rodiče o mládě spolehlivě starali. Seriema byla odchována v historii ZOO Olomouc poprvé.

V Olomouci 31. 12. 2021

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přihlašovaný odchov: Kobřík kapský (Aspidelaps lubricus lubricus)

Ošetřovatelé: Miroslav Vaverka a kolektiv teraristů ZOO Olomouc

Kobříky kapské chováme od roku 2017, chovné jedince jsme pořídili od soukromých chovatelů jako zajímavý africký druh pro pavilon Kalahari. Jedná se o první jedovatý druh hady v naší kolekci. Poprvé se podařilo je rozmnožit v roce 2019, kdy byly odchovány dva kusy. V roce 2021 se mláďata klubla v líhni v průběhu října, postupně se podařilo je rozkrmit a bylo odchováno 9 mladých kobříků.

V Olomouci 31. 12. 2021

Přihlašovaný odchov: Sklípkan myší – Perinochilus murinus

Ošetřovatelé: Miroslav Vaverka a kolektiv teraristů ZOO Olomouc

Základní informace a stručný popis odchovu:

Sklípkan myší se stal součástí kolekce olomoucké zoo v roce 2021 a hned v témže roce se podařilo odchovat 40 mláďat. Odchov probíhal přirozenou cestou.

V Olomouci 31. 12. 2021

 Přihlašovaný odchovek: kozorožec kavkazský (Capra caucasica)
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu kopytníků (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Mláďata v počtu 5,2
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 5,2
Z toho byla odchována: 5,1 (0,1 predace liškou)
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči (jedno mládě alokojením)
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 163 narozených mláďat
Rodiče pochází: Zoo Olomouc, Zoo Sababurg, Zoo Bojnice a Zoo Halle
Stručný popis odchovu:
Mláďata (5 samců a 2 samice) se narodila v květnu 2021. Do 36 hodin jsou mláďata odchycena, označena aošetřena. Později již není možné mládě odchytit, neb fyzička našich chovatelů nedosahuje rychlosti mláděte. Jedno mládě zakousla liška během prvních 24 hodin života. Jednomu mláděti ve věku 25 dní, uhynula stará matka. O mládě se postaraly ostatní kojící samice a odchovaly ho společně se svými mláďaty. Tento druh chováme ve výběhu o rozloze cca 1ha. Výběhem v letní sezónu projíždí vláček s návštěvníky. Kozorožci zpravidla pobývají přímo poblíž cesty, kudy vlak projíždí. Naopak, když se ve výběhu objeví veterinář, tak se zdržují v dostatečné vzdálenosti. Jsme momentálně jedinou zoologickou zahradou v UCSZOO, která tento druh pravidelně rozmnožuje. Patří mezi ohrožené druhy. V přírodě žije již jen přibližně 500ks na území Ruska a Gruzie. Populace v lidské péči také není nijak veliká, čítá cca 120ks.
V Olomouci dne:_28.12.2021_

Přihlašovaný odchovek: vari černobílý (Varecia variegata)

Kolektiv pracovníků: úsek chovu primátů (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Mláďata v počtu 1,1
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 1,1
Z toho byla odchována: 1,1
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 10 odchovaných mláďata tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Lešná a Zoo Wroclav
Stručný popis odchovu:
Mláďata se narodila 1.5.2021 zkušeným rodičům, kteří se již od roku 2015 úspěšně v naší zoo rozmnožují a úspěšně odchovávají mláďata. Odchovu v rodině se účastní vždy také mláďata z předešlého vrhu, tak aby získala dostatek zkušeností pro svou budoucí chovatelskou sezonu. Při pravidelné kontrole a vážení mláďat jsme tak mohli srovnávat váhové přírůstky u samečka a samičky. Váhové přírůstky se markantně odlišovaly a sameček měl přírůstky mnohem větší než mnohem drobnější samička. Povahové vlastnosti obou mláďat jsou také velmi odlišné-samička je mnohem dravější a agresivnější oproti klidnému samci.
Porodní váha byla tentokrát relativně vysoká cca 150 g. Pravidelnou kontrolu a vážení nám u tohoto druhu umožňuje to, že samice na rozdíl od jiných druhů lemurů mláďata nenosí, ale ponechává je v hnízdech či budkách. Zajímavostí během tohoto odchovu bylo, že samice pravidelně mláďata kojila ještě v půl roce věku, což ji docela vyčerpávalo a ošetřovatelům dalo hodně práce dostat ji zpět do optimální chovatelské kondice do období, kdy nastupuje u tohoto druhu říje. Jedná se o druh, který je v přírodě ohrožený. Momentálně jsou odchovy v lidské péči docela ojedinělé a tak je každé odchované mládě pro chovný program důležité.
V Olomouci dne:_28.12.2021

Přihlašovaný odchovek: koza krétská (Capra aegagrus cretica)

Kolektiv pracovníků: úsek chovu kopytníků (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Mláďata v počtu 1,0
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 1,0
Z toho byla odchována: 1,0
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Jedná se o: prvoodchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
Rodiče pochází: Zoo Bern a Zoo Berlin
K odpáření došlo: prosinec 2020
Rodiče: nejsou příbuzní
Stručný popis odchovu:
Na podzim roku 2020 jsme dovezli 2 samice koz krétských ze Zoo Bern z důvodu zkvalitnění druhového složení horských kopytníků v olomoucké zoo. Kozy krétské nahradí doposud chované kozy bezoárové nejasného původu. Koncem roku byl k samicím přidán starý devatenáctiletý samec. Transport mladého samce se z důvodu epidemie COVID-19 odložil až na jaro 2021. Víceméně jsme nepočítali s tím, že kozy odpáří, ale doufali jsme, že se při kontaktu s ním kozy alespoň trochu zklidní. Velmi mile nás však překvapilo, když koncem května ve výběhu s matkou pobíhalo kůzle. Na rozdíl od ostatních horských kopytníků kůzlata nedoprovází v prvním měsíci matku, ale zpravidla jsou schovaná v nějakém úkrytu-křoví, kopřivy, či cokoliv jiného. Odchov neprobíhal zcela bez komplikací, neb kůzle mělo úraz na pravé zadní končetině a to si vyžádalo opakovaný odchyt a ošetření veterinárním lékařem. Transport nového samce se trochu protáhnul a tak docestoval až v říjnu 2021. Jsme rádi, že narozené mládě má za otce ještě samce původem z Berlína, neb je to jedinec, který nemá aktuálně v evropské populaci žádné zastoupení. Tento druh je v Evropě velmi málo chován. Aktuálně ho chovají v Zoo Bern, Zoo Wroclaw, Zoo Attica a Zoo Olomouc. Dva starší samci původem ze Zoo Bern jsou ještě v Zoo Košice.
V Olomouci dne:_28.12.2021_