ZOO Zlín 2020

 jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)

želva mohutná (Manouria emys phaireyi)

Přihláška do soutěže „Odchovek roku 2020“ vyhlášena organizací Bílý slon

Přihlašující organizace:  Zoo a zámek Zlín – Lešná

Kolektiv pracovníků:       Ing. Kamil Čihák, Václav Štraub, Vladimír Daněk, Bc. Veronika Daňková, Veronika Hošťálková, Petr Kasálek, Naďa Šnejdrlová,

Odchov druhu:                 1,1 jeřáb laločnatý (Bugeranus carunculatus)

Vylíhnut dne:                    26.5.2020, 29.5.2020

Způsob odchovu:            první z mláďat bylo odchováno přirozeně rodičovským párem, druhé mládě pěstounsky odchoval pár jeřábů mandžuských

Doplňující údaje:             Chovný pár byl spojen v roce 2007 a první snůška se objevila v roce 2012.

Po předchozích letech, kdy se střídavými úspěchy docházelo k umělým odchovům, jsme v roce 2020 kladli důraz především na přirozený průběh odchovu pod rodiči. Obě vejce byla rodičovským párem i přirozeně inkubována. Po zkušenostech jsme již věděli, že chovný pár opouští hnízdo s prvním mládětem, proto jsme druhé vejce po opuštění hnízda odebrali do líhně a ve druhé polovině fáze líhnutí jsme jej umístili na hnízdo k páru jeřábů mandžuských. Pěstouni mládě bez problémů odlíhnuli a následně i odvodili. Velký důraz jsme kladli na saturaci mladých jeřábů vápníkem, neboť v minulých letech se nám v průběhu odchovu objevily deformace dlouhých kostí. Mláďata u obou párů dobře prospívala a v průběhu odchovu se neobjevily žádné vážnější komplikace. Jedná se tak o první úplný odchov tohoto druhu pod rodiči ve zlínské Zoo. Rovněž se nám poprvé podařilo odchovat jeřába laločnatého pěstouny.

Přihláška do soutěže „Odchovek roku 2020“ vyhlášena organizací Bílý slon

Přihlašující organizace:  Zoo  zámek Zlín – Lešná

Kolektiv pracovníků:       Ing. Kamil Čihák, Vladimír Daněk, Jana Válková, Hana Žůrková, Aneta Doleželová, Andrea Řezáčová, Naďa Šnejdrlová

Odchov druhu:                 želva mohutná (Manouria emys phaireyi)

Vylíhnuta dne:                  23.1. 2020

Způsob odchovu:            umělý

Doplňující údaje:             pár přišel do Zoo Zlín v průběhu roku 2017, první snůšky jsme se dočkali ještě téhož roku. V roce 2018 byl pár umístěn do bývalé expozice goril spolu s  dvojzoborožci. Ptáci i želvy spolu sdílí letní i zimní výběh. V zimním období dostávají všechny želvy injekce vitamínového komplexu AD3 a mají přístup k UV zářivkám.

                                            Na sklonku podzimu samice začne rozhrabávat substrát v zimní ubikaci, na to reagujeme tak, že ji přemísťujeme do samostatné místnosti s výškou substrátu (rašelina) více než 30 cm a s teplotou 30°C. Největším problémem bývá nechtěná destrukce vajec ze strany samice, kdy je nezbytné jí poskytnout dostatečný prostor. V období před snůškou provádíme RTG vyšetření, abychom věděli přibližný počet vajec v reprodukčních orgánech samice. Pro stimulaci snůšky provádíme koupele v teplé vodě. Vejce bývají odebírána hned po snůšce a líhnuta v líhni Jaeger na Vermikulitu při devadesáti procentní vlhkosti a teplotě 30°C. Většina vajec bývá neoplozená. V roce 2020 se podařilo úspěšně vylíhnout a odchovat první mládě tohoto taxonu v Zoo Zlín