ZOO Jihlava 2020

klokánek rudohnědý (Aepyprymnus rufescens)

křeček stromový / antsangy (Brachytarsomys albicauda)

velemyš největší (Phloeomys cumingi)

krajta hnědohlavá (Aspidites ramsayi)

trnorep zdobený (Uromastyx ornata)

Přihláška do soutěže o „Odchov roku“

 Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Michal Kratochvíl, Michaela Maulová, Karel Růžička a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: klokánek rudohnědý (Aepyprymnus rufescens)

1, 0, 0 mládě narozeno dne: 31. prosince 2019

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 2 mláďata – tedy 100 % ze živě narozených

Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první mládě obou rodičů

V naší zoo je to celkově: první odchované mládě

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       samec z odchovu Zoo Darling Downs, narozený v lednu 2018

                                   samice z odchovu Zoo Hamerton, narozená v lednu 2019

Oba rodiče jsou příbuzní: ano

K odpáření došlo v zoo původu: datum páření není známo

 

Stručný popis odchovu:

Velemyši největší jsme v jihlavské zoo měli již dříve. Nejprve u nás byla v roce 2008 po dovozu z Filipín karanténována tři zvířata a pak jsme mezi červnem 2014 a zářím 2016 drželi dalších pět jedinců, nicméně v tomto období neúspěšně. K taxonu jsme se po kompletní přestavbě chovného zařízení vrátili v září 2019. 

V dubnu 2020 se z jedné hnízdní budky začalo ozývat neobvyklé pískání a po několika dalších dnech již byla pozorována po expozici se pohybující samice s mládětem přisátým na cecíku. Tímto netradičním způsobem se mládě se samicí pohybuje několik dalších týdnů až do svého osamostatnění. V září 2020 bylo mládě odchyceno, celkově zkontrolováno, sexováno a očipováno.

Jedná se o prvoodchov tohoto taxonu v naší zoologické zahradě a podle dostupných údajů také o jedno z pouhých tří v lidské péči celosvětové narozených mláďat svého druhu.

 

Přihláška do soutěže o „Odchov roku“

 Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Michal Kratochvíl, Michaela Maulová, Karel Růžička a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: křeček stromový / antsangy (Brachytarsomys albicauda)

1, 1, 0 mláďata narozena dne: 5. července 2020

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 2 mláďata – tedy 100 % ze živě narozených

Mláďata byla odchována takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první mláďata obou rodičů

V naší zoo jsou to celkově: první odchovaná mláďata

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx  

Rodiče pocházejí:       samec z odchovu Zoo Chester, narozený 18. června 2019

                                   samice z odchovu FERAL Wild Animal Project, narozená 16. září 2018

Oba rodiče jsou příbuzní: není známo

K odpáření došlo v naší zoo: páření nebylo pozorováno

 

Stručný popis odchovu:

První pár těchto endemických madagaskarských hlodavců jsme do České republiky dovezli v únoru 2019 a od října 2019 držíme dokonce tři páry. Ve snaze nastartovat u zvířat reprodukční chování jsme po několika měsících opakovaně prostřídali samce v jednotlivých párech. Ukázalo se, že všichni jedinci různého pohlaví jsou k sobě navzájem velice tolerantní.

Protože antsangi ve své domovině obývají dutiny stromů a rodí v nich také svá mláďata, tak naše hnízdní budky jsou upravené podobně. Počátkem července 2020 jsme z jedné začali slýchat neobvyklou vokalizaci, tiché, jemné pískání!

Přestože všechna zvířata jsou dosud umístěna v chovatelském zázemí Modety, dopřáli jsme jim potřebný klid a hnízdní budku jsme pouze zevně monitorovali a dovnitř vůbec nenahlíželi. Teprve po dvou měsících jsme se rozhodli k její fyzické kontrole a kromě dospělého chovného páru jsme objevili dvě krásná, urostlá mláďata ný pár a dvě menší zvířata. Mláďata jsme zvážili, očipovali a při sexování jsme zjistili, že máme sourozenecký pár.

Jedná se o prvoodchov tohoto taxonu nejen v naší zoologické zahradě, ale také v UCSZOO a v celé kontinentální Evropě. Na světě byli před námi dosud úspěšní pouze kolegové ze Spojeného království. Také se podle všeho v našem případě mělo jednat o první odchov F2 generace!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přihláška do soutěže o „Odchov roku“

 Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Michal Kratochvíl, Michaela Maulová, Karel Růžička a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: velemyš největší (Phloeomys cumingi)

1, 0, 0 mládě narozeno dne: 1. dubna 2020

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 100 % ze živě narozených

Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první mládě obou rodičů

V naší zoo je to celkově: první odchované mládě

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       samec z odchovu Zoo Leipzig, narozený 13. listopadu 2012

                                   samice z odchovu Zoo Plzeň, narozená 2. listopadu 2018

Oba rodiče jsou příbuzní: vzdáleně

K odpáření došlo v naší zoo: páření nebylo pozorováno

 Stručný popis odchovu:

Z boudičky se nejprve začalo ozývat pískání. Po několika dnech byla spatřena samice s mládětem přisátým na cecíku. Takto se mládě se samicí pohybuje několik týdnů až do svého osamostatnění.

Po osamostatnění bylo mládě odchyceno a zjištěno, že se jedná o samce. Jedná se tak o prvoodchov v naší zoo.

Klokánky rudohnědé držíme ve dvou oddělených chovných skupinách. První tři jedince, samce, ke kterým od října 2019 přibyly tři samice, jsme do České republiky dovezli již v únoru 2019. Všechna zvířata pocházejí z britské Zoo Hamerton, jsou potomky jejich jedinců importovaných přímo z Austrálie v říjnu 2018 a naše zoo byla první institucí, která od kolegů tyto vzácné klokánky obdržela. 

Protože se jedná o značně plachá zvířata, probíhá jejich kontrola obvykle pouze zpovzdálí. Po zazimování zvířat v temperovaném prostoru byla tedy pozorována postupně se zvětšující a pohybující se „boule“ ve vaku, následně z vaku vykukující ocas či končetiny a po několika týdnech i krásné, zdravé mládě sedící v hnízdě se samicí.

Jedná se o prvoodchov tohoto taxonu nejen v naší zoologické zahradě, ale také v UCSZOO a po několika desetiletích i v celé kontinentální Evropě.

Přihláška do soutěže o „Odchov roku“

 Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Kolektiv 4 pracovníků a vedoucí: Petra Flašková, Michaela Havlová, Lubomíra Ševčíková, Petra Škarková a Kateřina Kucírková

Přihlašovaný odchov taxonu: krajta hnědohlavá (Aspidites ramsayi)

Mládě 1,0 vylíhnuto dne: 17. července 2020

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata z celkového počtu 4 oplozených vajec

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 50 % ze živě vylíhnutých

Mládě bylo odchováno takto: uměle

Jedná se o: první mládě těchto rodičů

V naší zoo je to celkově: první úspěšný odchov tohoto druhu

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí: oba rodiče pochází z odchovu soukromého chovatele, * 25. července 2012

Oba rodiče jsou příbuzní: ano

K odpáření došlo v naší zoo: od 12. března 2020 opakovaně po celý měsíc

Stručný popis odchovu:

Páření jsme začaly pozorovat na jaře s prodlužujícím se dnem. Poprvé bylo zaznamenáno 12. března 2020 a pak téměř denně po celý měsíc. Od 30. dubna 2020 jsme pozorovaly, že samice ztloustla, častěji se vyhřívala a otáčela se břichem nahoru. Zanedlouho byla vejce pod kůží dobře patrná. Do expozice jsme přidaly boudu 30 x 30 x 25 cm, kterou samice ihned obsadila a 18. května 2020 do ní nakladla 14 vajec. Téhož dne jsme vejce odebraly a uložily do inkubátoru s nastavenou teplotou 30 °C. Po 62 dnech se vylíhla 2 mláďata, bohužel jedno neživotaschopné.

Přihláška do soutěže o „Odchov roku“

 Základní data:

Zoologická zahrada: Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace

Kolektiv 4 pracovníků a vedoucí: Petra Flašková, Michaela Havlová, Lubomíra Ševčíková, Petra Škarková a Kateřina Kucírková

Přihlašovaný odchov taxonu: trnorep zdobený (Uromastyx ornata)

 0, 0, 12 mláďat vylíhnuto dne: 21. a 27. července 2020

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 12 mláďat

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 12 mláďat – tedy 100 % ze živě vylíhnutých

Mládě bylo odchováno takto: uměle

Jedná se o: první mláďata těchto rodičů

V naší zoo je to celkově: první úspěšný odchov tohoto druhu

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       oba rodiče neznámého původu

Oba rodiče jsou příbuzní: není známo

K odpáření došlo v naší zoo: 22. března 2020

Stručný popis odchovu:

Trnorepi zimovali po dobu tří měsíců do ledna 2020 a ihned po spojení 22. března 2020 se začali pářit. Jelikož je trnorep zdobený samotářský a teritoriální živočich, bylo třeba zvířata po každém páření rozdělit. Poté začala samice partnera odmítat, hodně žrát a vyhřívat se. Ke snůšce došlo v noci 16. května 2020. Samice nakladla 13 vajec, která pečlivě zahrabala a ještě několik hodin hlídala. Vejce jsme odebraly a umístily do inkubátoru s nastavenou teplotou 33 °C. Po 66 dnech se 21. července 2020 vylíhla první mláďata. Byla průměrně 10 cm dlouhá a vážila 8 g. Všechna mláďata měla zatažené žloutkové váčky. Po třech dnech začala přijímat potravu.

Za organizaci přihlášky podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení

 V Jihlavě 30. prosince 2020