ZOO Ústí Nad Labem 2020

Nosál bělohubý  (Nasua narica)

Tučňák brýlový (Spheniscus demersus)

Podrobný popis odchovu druhu nosál bělohubý (Nasua narica)

Druh nosál bělohubý je chován v naší zoologické zahradě od roku 2016. Samec José se narodil mezi roky 2012 a 2013 v Jardin Zoologico de la Habana na Kubě a do naší zoologické zahrady se dostal přes Halle. Samice Rosalina se narodila v roce 2016 v Zoologischer Garten Magdeburg v Německu odkud k nám i přišla. Rozdílný věk a tedy i velikost jedinců jsme zpočátku řešili tak, že jsme je chovali odděleně v expozicích na zimovišti, a když samice pohlavně dospěla, tak jsme jim zpočátku umožnili vizuální a čichový kontakt přes mříže. Jelikož nebyly zpozorovány známky agresivního chování, tak mohli být jedinci připuštěni k sobě. Koncem roku 2017 byli oba přemístěni do společné ubikace na pavilon exotária.

V období zhruba 3 až 4 týdnů před nastávajícím porodem byl samec pro jistotu oddělen na zimoviště, abychom samici a mláďatům dopřáli klid. Rosalině jsme dále poskytli velké množství hnízdního materiálu, proutěný košík nebo dřevěné boudy, abychom ji poskytli bezpečné zázemí. Dvě mláďata se narodila bez problémů 18. června v 1 z dřevěných budek umístěných ve výšce u stropu.

Zpočátku byla mláďata závislá na matce, ale postupně se osmělovala a začala být samostatná.

Jedná se o 2. odchov dvojčat nosála bělohubého (Nasua narica) v naší zoologické zahradě.

Podrobný popis odchovu druhu tučňák brýlový (Spheniscus demersus)

Nový druh tučňáka brýlového chová naše zoo od konce roku 2017. Prvních vylíhnutých mláďat jsme se dočkali již v květnu roku 2019. Bohužel se ani jedno mládě nepodařilo odchovat. Koncem roku 2019 ale došlo k dalšímu úspěchu. Zahnízdil nám pár, v němž byla samice Bobina, která zahnízdila již na jaře, ale samec Alfie jí uhynul, a tak začala projevovat náklonnost samci č. 69. Překvapilo nás rychlé vyhledání nového partnera ke hnízdění. Po čtyřicetidenním zahřívání dvou vajíček došlo 13. prosince 2019 k vylíhnutí prvního mláděte a 17. prosince 2019 jsme slyšeli pípat i druhé mládě. Do 26. prosince 2019 probíhalo vše v pořádku, ale tohoto dne jsme v noře slyšeli už jen jedno mládě a druhé už se nikdy nenašlo. V některých případech dochází u tučňáků k odchovu pouze staršího jednice a mladší má posloužit jako pojistka, nebo dokonce jako živá konzerva. Oba případy bývají častější ve volné přírodě, kde je odchov mláďat ovlivněn možným nedostatkem potravy a jinými podněty, ojediněle však může situace s odchovem pouze jednoho mláděte nastat i v zoologických zahradách. U nás se tak stalo a Bobina se samcem č. 69 mohli svou rodičovskou péči věnovat svému jedinému mláděti.

  1. 2. 2020 ale došlo bohužel k úhynu samice. Bohužel samec se o mládě přestal starat, a tak jsme mu pomohli a mládě přikrmovali. Mládě, ale otce pořád otravovalo a žadonilo potravu. Po pár dnech bylo zaznamenáno, že otec mládě krmí. Mládě jsme i tak kontrolovali pravidelným vážením a podle potřeby jsme ho pořád přikrmovali. Mládě se postupně osamostatnilo a začalo žrát ryby samo z ruky chovatelů.