Zoo Ostrava poskytla dalšího orlosupa pro vypuštění do volné přírody

V pořadí již 16. mládě vylíhnuté v Zoo Ostrava bylo bezplatně poskytnuto pro vypuštění do volné přírody. Novým domovem se mladému orlosupovi stane oblast Grands Causses v jižním Centrálním masivu ve Francii, kde byli v minulosti vypuštěni již dva ostravští orlosupi v rámci mezinárodního repatriačního projektu GypConnect.

Mládě orlosupa bradatého určené koordinátorem evropského chovu těchto dravců k vypuštění se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava vylíhlo 1. února 2022. Jeho odchov nebyl vůbec jednoduchý. Rodičovskému páru se v minulosti podařilo odchovat zatím jen jedno mládě, jejich ostatní potomci museli být podloženi adoptivním rodičům v partnerských zoologických zahradách nebo chovných stanicích. Pro vypuštění do přírody je nutné, aby mláďata (nejen orlosupů) byla odchována přirozeně jedinci svého druhu s minimálním zásahem ze strany člověka. „U letošního (v pořadí šestého) mláděte ostravského mladšího páru byla určitá asistence ze strany chovatelů nutná, protože odchov od začátku provázela nervozita páru plynoucí z nedostatku zkušeností. Díky tomu, že hnízdo je nepřetržitě snímáno kamerou, měli chovatelé přehled, co se na hnízdě děje, a v případě nutnosti mohli operativně zasáhnout. Jednalo se zejména o dokrmování mláděte, které bylo ze strany rodičů nedostačující. Po nějaké době se začala samice projevovat natolik nervózně, že svůj stres obracela proti svému potomkovi, a proto musela být oddělena. V přítomnosti klidnějšího samce nakonec mládě v pořádku dorostlo a dnes se s ním chovatelé vydali na cestu do Francie,“ říká zooložka Adéla Obračajová.

Místem vypuštění ostravského orlosupa je Parc naturel régional des Grands Causses v jižní Francii. V této oblasti byli vypuštěni již dva mladí orlosupi původem z Ostravy – samec v roce 2012, který ale krátce po vysazení uhynul na infekci, a samec v roce 2014, který se v oblasti stále vyskytuje, vyjma dvou let, kdy se vydal napříč Evropou (viz tisková zpráva Ostravský orlosup létá nad Evropou křížem krážem). Na vypouštěcí lokalitu bude tříměsíční orlosup vysazen 9. května spolu s dalším mládětem ze specializované chovné stanice Asters v Horním Savojsku. V tomto věku ještě mláďata nejsou schopna letu. Mají tak čas si na nové prostředí zvyknout a vštípit si ho jako svůj nový domov před vylétnutím z hnízda. Byť orlosupi odchovávají pouze jedno mládě, vkládají se do hnízda mláďata dvě, aby se necítila bez rodičů opuštěná, navzájem se motivovala a po vylétnutí z hnízda se držela spolu. Nějakou dobu jsou také přikrmována bez vizuálního kontaktu s člověkem, pak už jsou ale schopna najít si dostatek potravy sama. Pro pozorování a snadnější identifikaci obou ptáků po vylétnutí z hnízda budou oběma mláďatům odbarveny předem vybrané letky na křídlech a ocase. Dlouhodobý monitoring pak bude možný prostřednictvím GPS/GSM vysílačky.

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy. V minulosti byl tento impozantní dravec právě zde člověkem vyhuben. Poslední zástřel je datován z roku 1913. Od 80. let minulého století probíhá mezinárodní projekt návratu orlosupů bradatých do Evropy, do kterého je zapojeno přes 35 evropských zoologických zahrad, včetně ostravské, dále správy národních parků, Světový fond na ochranu přírody (WWF) a také speciálně pro orlosupy zřízené chovné stanice. Do roku 2016 bylo od zahájení tohoto úspěšného projektu v roce 1978 úspěšně v lidské péči odchováno přes 500 mláďat a z toho více než polovina vypuštěna do volné přírody v rámci několika souběžně probíhajících repatriačních projektů v Alpách, v severním a jižním Španělsku, v jižní Francii a na Korsice. Jen díky mimořádnému úsilí všech jednotlivců i zúčastněných institucí se orlosup bradatý na mnoha místech Evropy opět zabydlel a pravidelně se rozmnožuje.