Biodiverzita v Zoo Ostrava: Výzkum potvrdil devět druhů volně žijících netopýrů v areálu zoo

V areálu Zoologické zahrady a botanického parku se vyskytuje řada volně žijících druhů. Přírodní charakter areálu s několika rybníky je příznivým prostředím i pro netopýry. Výzkum odhalil, že se jich v zoo vyskytuje až devět druhů, tj. téměř třetina všech druhů netopýrů žijících na území České republiky.

Výzkum netopýrů v ostravské zoologické zahradě, který vedl zoolog Slezského zemského muzea Opava Martin Gajdošík, doložil, že v přírodním areálu zoo se vyskytuje a loví až devět druhů netopýrů, to je bezmála třetina ze všech druhů netopýrů, které se vyskytují v České republice. Jsou mezi nimi druhy hojnější, ale i poměrně vzácné. Ve spolupráci s Martinem Gajdošíkem v zoo probíhá i pravidelný monitoring a případně vypouštění netopýrů. Monitoring se provádí pomocí ultrazvukových detektorů, kdy se prochází areálem a hledají se létající a lovící netopýři.

Mezi nejhojnější druhy v areálu zoo patří netopýr vodní. „Nacházíme ho pravidelně každým rokem. Vyskytuje se prakticky všude, kde je v nižších polohách voda. Letos jsme dokonce odchytili samici v laktaci, takže v zoo mají pravděpodobně i kolonii. Kolonii zde má asi i netopýr rezavý,“ popisuje Martin Gajdošík. Naopak vzácným je netopýr Brandtův. „U jednoho z rybníků v areálu zoo se nám podařilo odchytit samce. Přeletuje zde i loví,“ doplňuje Martin Gajdošík.

V Zoo Ostrava se také pravidelně už od roku 2005 koná osvětová akce pro veřejnost věnovaná netopýrům. Do roku 2013 to byla Evropská noc pro netopýry. Protože se ale z Evropy přesunula i do řady jiných zemí, stala se z ní v roce 2014 Mezinárodní noc pro netopýry. Účastníci se při akci seznámí s výzkumem, ochranou i dosavadními poznatky o životě netopýrů, a dozví se tak, jak tito jediní aktivně létající savci žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě důležití. Letos se uskuteční ve středu 7. září od 18 hodin.

Součástí akce bývá i vycházka po večerní zoo s detektorem. „Při ní se pravidelně daří detekovat lov kolonie netopýra vodního u rybníka pod výběhy afrických zvířat. Dále zde bývá zaznamenán i netopýr rezavý. U lamp venkovního osvětlení nad hlavní trasou místy loví netopýr večerní, v okolí stromů někdy netopýr hvízdavý. Méně pravidelně se podaří zachytit též netopýra rezavého,“ vyjmenovává Martin Gajdošík. V některých ročnících mohli být lidé svědky i vypouštění netopýrů. Jednalo se vždy o jedince, které zoologovi předává městská policie do tzv. záchranného chovu.

 Netopýři v Zoo Ostrava

  1. netopýr severní (Eptesicus nilssonii) – přeletuje zde i loví, vzácný druh areálu
  2. netopýr večerní (Eptesicus serotinus) – přeletuje zde i loví, hojný druh areálu
  3. netopýr vodní (Myotis daubentonii) – přeletuje zde i loví, hojný druh areálu
  4. netopýr Brandtův (Myotis brandtii) – přeletuje zde i loví, vzácný druh areálu
  5. netopýr velký (Myotis myotis) – přeletuje zde i loví, vzácný druh areálu
  6. netopýr rezavý (Nyctalus noctula) – přeletuje zde i loví, hojný druh areálu
  7. netopýr ušatý (Plecotus auritus) – přeletuje zde i loví, vzácný druh areálu
  8. netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) – méně hojný druh areálu
  9. netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) – méně hojný druh areálu

Podle aktuální legislativy České republiky patří všichni netopýři ke zvláště chráněným druhům. Chráněni jsou i Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry (Bernská konvence) a Dohodou o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS).

S pozdravem

Šárka Nováková

Tisková mluvčí Zoo Ostrava