ZOO Olomouc 2019

Kamzík horský ( Rupicapra rupicapra)

Nandu pampový  (Rhea americana)

daněk mezopotámský (Dama mesopotamica)

lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)

vari černobílý (Varecia variegata)

Medojed kapský (Melivora kapensis)

 

 

 

Kamzík horský ( Rupicapra rupicapra)

Přihláška do soutěže Odchov roku 2019

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, Olomouc, 779 00

Ošetřovatelé: Zdena Staňková a kolektiv ošetřovatelů zimoviště, vedoucí Pavel Vidlář, Libuše Veselá

Přihlašovaný odchov: Kamzík horský – Rupicapra rupicapra – odchov 4 mláďat  7. 5., 19. 5., 27. 5. a 1. 8. 2019

Základní informace

Zoologická zahrada Olomouc chovala kamzíky horské již v 70. letech 20. století, kdy se do této zoo dostávaly především v zimním období handicapované kusy z Hrubého Jeseníku. Již v tomto období se kamzíci v olomoucké zoo rozmnožovali. K jejich chovu jsme se vrátili v roce 2011 v souvislosti s budováním euroasijské části safari. První zvířata v tomto období byla dovezena ze soukromého zařízení v Rakousku, chov byl dále posílen o pár kamzíků z Tierparku Berlin.  Od roku 2012 do roku 2019 se v Olomouci narodilo 22 kamzičích mláďat.

Stručný popis odchovu: mláďata kamzíků v sezóně 2019 jsou po otci pocházejícím ze ZOO Košice, dvě z matek jsou zakladatelky současného chovu a dvě pocházejí již z našeho odchovu. Mláďata se v sezóně 2019 rodila v průběhu května, jen nejmladší mládě se narodilo se zpožděním 1. 8., patrně proto, že matka byla léčena a přišla později do říje. První mládě narozené 7. 5. bylo odchováno rukou ošetřovatelů, protože matka ho odmítla poté, co bylo krátce odděleno za účelem značení. Po odchovu se bez problému podařilo je zařadit do stáda.   

V Olomouci dne 27. 12.2019

Přihlášku do soutěže za Zoologickou zahradu Olomouc podává Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Nandu pampový  (Rhea americana)

Přihláška do soutěže Odchov roku 2019

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29, Olomouc, 779 00

Ošetřovatelé: Kateřina Šteckerová a kolektiv ošetřovatelů ptáků, vedoucí Libuše Veselá

Přihlašovaný odchov: Nandu pampový – Rhea americana – 7 mláďat vyklubaných pod dvěma otci, odchov pod jedním z nich

Základní informace

Nandu pampový, jihoamerický nelétavý pták, je častým chovancem zoologických zahrad.  Odchov mláďat inkubovaných v líhni pod umělou kvočnou je poměrně běžný i v soukromých chovech, cílem chovatelů v zoo je však ukázat návštěvníkům odchov přirozenou cestou, tedy představit jim otce starajícího se o kuřata. ZOO Olomouc chovala na začátku roku skupinu  3,3 nandu pampových a v uplynulém roce bylo odchováno 7 kuřat.

Stručný popis odchovu:  V letních měsících snesly všechny samice větší množství vajec a v červenci 2019 seděli samci na hnízdech. Prvnímu z nich se začala klubat kuřata 19 července a v hnízdě měl nakonec 4 živá kuřata. Po 14 dnech 2. srpna se začala klubat mláďata ve druhém hnízdě, které však bylo bohužel umístěno těsně u plotu výběhu pakoňů, kde mláďata byla zcela mimo naši kontrolu, navíc s jejich otcem jsme neměli v chovu dobré zkušenosti. Proto jsme měli jedinou možnost přidat mladší kuřata k samcovi, který již 14 dnů pod sebou kuřata měl a tato cesta se ukázala jako správná. Krmili jsme míchanicí a hmyzem a všech 7 mláďat bylo odchováno.

V Olomouci dne 27. 12.2019

Přihlášku do soutěže za Zoologickou zahradu Olomouc podává Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

daněk mezopotámský (Dama mesopotamica)

Přihláška do soutěže o „Odchovek roku“
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu kopytníků (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Přihlašovaný odchovek: daněk mezopotámský (Dama mesopotamica)
Mláďata v počtu 1,0
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 1,0
Z toho byla odchována: 1,0
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 2 odchovaná mláďata tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Springe a Tierpark Berlin
Stručný popis odchovu:
Mládě samčího pohlaví se narodilo 7.5.2019. Pár hodin po narození bylo mláděte odchyceno, ošetřeno a označeno ušní známkou a čipem. Jelikož se jedná o opakovaný porod, tak jsme se již neobávali dalších komplikací ze strany matky. Tento druh chováme společně ve výběhu s dalšími kopytníky (mufloni, siky vietnamské, kozy bezoárové). Mimo tyto druhy mají daňci také přístup do výběhu zubrů. Jsme momentálně jedinou zoologickou zahradou v UCSZOO, která tento druh opakovaně množí. Patří mezi ohrožené druhy. V přírodě žije již jen 600-700 ks na území Izraele a Iránu. Populace v lidské péči také není nijak veliká, čítá cca 300ks

V Olomouci dne:_31.12.2019__
Přihlášku za ZOO Olomouc podává a uvedené skutečnosti potvrzuje Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
ZOO Olomouc
Dr.Ing.Radomír Habáň
Ředitel ZOO Olomouc

lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)

Přihláška do soutěže o „Odchovek roku“
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu primátů (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Přihlašovaný odchovek: lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)
Mláďata v počtu 1,3
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 1,3
Z toho byla odchována: 1,3
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 4 odchovaná mláďata tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Dvůr Králové a Zoo La Palmyre
Stručný popis odchovu:
Mláďata se narodila ve dvou vrzích po dvojčatech 27.1.2019 a 3.7.2019. Jelikož se jednalo o nově sestavený pár, z nichž ani jeden rodič ještě neměl zkušenosti s odchovem svých mláďat, obávali jsme se komplikací. Naštěstí oba rodiče od prvopočátku o mláďata pečovali vzorně a to až tak, že jsme měli problém jejich vývoj kontrolovat. Otec, který je nosil většinu času, se před námi i s mláďaty schovával. Proto mnohdy návštěvníci měli větší šanci mláďata během prvního měsíce života vidět.
Po předešlých špatných zkušenostech, kdy samice měly problémy s porody větších mláďat, převážně jedináčků jsme v poslední třetině březosti přistoupili k úpravě krmné dávky. Mláďata nebyla tak velká a komplikace při porodu nebyly. Jsme velmi rádi, že jsme odchovem čtyř zdravých mláďat mohli přispět k posílení populace těchto velmi vzácných a v přírodě ohrožených zvířat.

V Olomouci dne:_31.12.2019__
Přihlášku za ZOO Olomouc podává a uvedené skutečnosti potvrzuje Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
ZOO Olomouc
Dr.Ing.Radomír Habáň
Ředitel ZOO Olomouc

vari černobílý (Varecia variegata)

Přihláška do soutěže o „Odchovek roku“
Základní data:
Kolektiv pracovníků: úsek chovu primátů (4)
Vedoucí: Ing.Jitka Vokurková
Přihlašovaný odchovek: vari černobílý (Varecia variegata)
Mláďata v počtu 1,1
Doplňující údaje
Celkem živě narozeno v této rozmnožovací sezóně: 1,1
Z toho byla odchována: 1,1
Mláďata byla odchována takto: přirozeně rodiči
Jedná se o: opakovaný odchov tohoto druhu v Zoo Olomouc
V naší ZOO je to již celkově: 8 odchovaných mláďata tohoto páru
Rodiče pochází: Zoo Lešná a Zoo Wroclav
Stručný popis odchovu:
Mláďata se narodila 29.4.2019 zkušeným rodičům, kteří se již od roku 2015 úspěšně v naší zoo rozmnožují a úspěšně odchovávají mláďata. Odchovu v rodině se účastní vždy také mláďata z předešlého vrhu, tak aby získala dostatek zkušeností pro svou budoucí chovatelskou sezonu. Po vrzích, kdy se nám pravidelně rodily jen samičky, se v tomto roce narodil pár. Při pravidelné kontrole a vážení mláďat jsme tak mohli srovnávat váhové přírůstky u samečka a samičky. Váhové přírůstky se markantně odlišovaly a sameček měl přírůstky mnohem větší než mnohem drobnější samička.
Porodní váha byla u samečka 124g a u samičky 90g. Ve věku 6-ti měsíců je váha samečka 2,04kg a samičky 1,86kg. Pravidelnou kontrolu a vážení nám u tohoto druhu umožňuje to, že samice na rozdíl od jiných druhů lemurů mláďata nenosí, ale ponechává je v hnízdech či budkách. Zajímavostí během tohoto odchovu bylo, že samice pravidelně mláďata kojila ještě v půl roce věku, což ji docela vyčerpávalo a ošetřovatelům dalo hodně práce dostat ji zpět do optimální chovatelské kondice do období, kdy nastupuje u tohoto druhu říje. Jedná se o druh, který je v přírodě ohrožený. Díky ne zrovna ideální práci předešlého koordinátora tohoto druhu jsou momentálně odchovy v lidské péči docela řídké. V rámci UCSZOO je to momentálně jediný pravidelně množící se pár tohoto druhu.

V Olomouci dne:_31.12.2019__
Přihlášku za ZOO Olomouc podává a uvedené skutečnosti potvrzuje Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
ZOO Olomouc
Dr.Ing.Radomír Habáň
Ředitel ZOO Olomouc

Medojed kapský (Melivora kapensis)