ZOO Brno 2019

dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)

hladinovka čtyřoká(Anableps anableps)

klokan žlutonohý (Petrogale xanthopus)

klokánek krysí (Potorous tridactylus)

dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2019

Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 3 pracovníků:                                              Dušan Šudák, Ing. Jana Moravcová, Zuzana Holešová

Kurátor chovu:                                                          Mgr. Petr Šrámek

Přihlašovaný odchovek roku:                                    dendrofyla zlatá (Tubastraea aurea)

Mláďata v počtu několika desítek narozena:           v létě 2019

 

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v

rozmnožovací sezóně:                                                           cca 10

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                cca 5 – tj. cca. 50 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                        přirozeně v nádrži

naší zoo je to již celkově:                                       2. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      nákup od soukromníků

Stručný popis odchovu:                                           

Celkem 4 rodičovské kolonie jsme zakoupili v letech 2016 a 2017 od soukromých prodejců. Dlouhodobým udržováním odpovídajících parametrů mořské vody, fyzikálních veličin i pravidelným krmením se nám podařilo udržet při životě část partenogenezí vzniklých jedinců, kteří kolonizovali vhodné části naší mořské nádrže. Nejstarší jedinci již dosáhli velikosti 3 polypů a dále prosperují. Jedná se o druhý odchov v rámci UCSZoo a zároveň o druhý odchov v Zoo Brno.

 Za organizaci přihlášku podává a uvedené             

ředitel zoo – MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Příloha č. 1: Zoo Brno znovu odchovala nádherný mořský korál dendrofylu zlatou (Tubastraea aurea)

V létě roku 2019 jsme opět spatřili v jedné z našich mořských nádrží desítku drobounkých, jako špendlíková hlavička velikých, zlatých teček. Stačilo do nádrže nalít krmivo pro korály a z drobných teček se vysunulo několik krátkých chapadel. Nebylo již pochyb, že se jedná o přisedlé larvy dendrofyly zlaté (Tubastraea aurea) měnící se v drobné polypy, zárodky budoucích kolonií tohoto zářivého pokladu mořských akvárií.

Dendrofyly rodu Tubastraea se rozmnožují partenogeneticky a jejich drobné plovoucí larvy jsou tak produkovány asexuálně. I když chováme tento druh již tři roky, k úspěšnému rozmnožení došlo poprvé až v létě 2018 a opětovně v létě 2019. Bylo pozorováno několik jako drobounkých jedinců, kteří se usadili na vhodných místech nádrže. Do současné doby jich přežila polovina. Čísla jsou orientační, neboť nevidíme na všechny části dekorací, které mohou sloužit k uchycení volně plovoucích larev.

V mořské nádrži se snažíme udržovat dlouhodobě stabilní a dle našich možností co nejpříznivější podmínky pro růst korálů. Kontrolujeme chemické složení vody, které pravidelně dle výsledků rozborů upravujeme. Pozornost věnujeme také fyzikálním parametrům prostředí, jako je teplota, fotoperioda, typ osvětlení a podobně. Kritickou částí chovu tohoto druhu je pravidelné krmení drobnou živočišnou potravou (zooplanktonem), protože dendrofyly neobsahují symbiotické zooxantely a jsou tak výhradně heterotrofní. Věříme, že právě tyto dlouhodobě stabilní podmínky a odpovídající péče jsou důvody úspěšného rozmnožení tohoto krásného druhu.

hladinovka čtyřoká(Anableps anableps)

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2019

Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 3 pracovníků:                                              Dušan Šudák, Ing. Jana Moravcová, Zuzana Holešová

Kurátor chovu:                                                          Mgr. Petr Šrámek

Přihlašovaný odchovek roku:                                    hladinovka čtyřoká (Anableps anableps)

Mláďata v počtu 0,0,3 narozena:                              27. 9. 2019

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) v

rozmnožovací sezóně:                                                           3 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                0,2 – tj. 67 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       samostatné hejno mláďat v akváriu

naši zoo je to již celkově:                                       2. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otec odchov Zoo Brno

Matka odchov Zoo Brno

Oba rodiče jsou příbuzní:                                         společný jeden rodič (samec)

Stručný popis odchovu:                                           

Hejno nedospělých jedinců přišlo do Zoo Brno v roce 2017 darem ze Zoo Stuttgart a bylo umístěno do společného akvária. Od těchto ryb se podařilo odchovat skupinu 2,6, ze které byla umístěna skupina 1,6 do zázemí. Expoziční zvířata začala rodit pouze mrtvá mláďata (0,0,20) nejspíš v důsledku přílišného stresu vyvolávaného chováním návštěvníků a vzájemným stresováním samic před porodem. Skupina odchovaná v zázemí (1,6) však již dospěla a podařilo se v ní odchovat dva jedince. Samec je ve skupině jeden a vzhledem k morfologii rozmnožovací soustavy tohoto druhu se dokáže pářit pouze s jednou samici, která na konci srpna porodila tři životaschopná mláďata, ze kterých se podařilo odchovat dvě samice. Jedná se o druhý odchov v rámci UCSZoo a zároveň o druhý odchov v Zoo Brno.

Příloha č. 1: Zoo Brno opět odchovala unikátní čtyřoké ryby

V letošním roce se na Mniší hoře podařilo opět rozmnožit hladinovky čtyřoké (Anableps anableps). Tyto unikátní ryby chová Zoo Brno jako jediná v České republice.

Hladinovky jsou živorodé ryby. Čerstvě vylíhlá mláďata se nezdržují u hladiny jako dospělí jedinci, ale spíše polehávají na dně. Odlovujeme je do nádrže v zázemí, protože hrozí, že je větší ryby utlučou.

Letos se hladinovky rozmnožily hned několikrát. Úspěšný ale byl jen porod v zázemí. Expoziční zvířata, která se v loňském roce podařilo hned několikrát rozmnožit, začala rodit pouze mrtvá mláďata. Pravděpodobně se jedná o důsledek nadměrného stresu vyvolávaného chováním návštěvníků a neklidem v hejnu samic před porodem.

Zajímavostí je to, že v našem zázemním akváriu máme pouze jednoho samce. A protože každý samec dokáže ohnout gonopodium (pářící orgán) jen na jednu stranu, je schopen oplodnit pouze jednu ze šesti samic, které s ním nádrž sdílí.

Hladinovky žijí ve volné přírodě v brakických vodách Jižní a Střední Ameriky. Jsou typické tím, že mají horizontálně dělené oči. Ty jim umožňují sledovat vše důležité nad hladinou, ale i pod ní.

hladinovka_juv.
hladinovky_dospelci
hladinovka_pareni

klokan žlutonohý (Petrogale xanthopus)

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2019

 

Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 2 pracovníků:                                              Zuzana Holešová, Ing. Jana Moravcová, Dušan Šudák

Kurátor chovu:                                                          Ing. Dorota Gremlicová

Přihlašovaný odchov roku:                                       klokan žlutonohý (Petrogale xanthopus xanthopus)

Mláďata v počtu 1,0 narozena:                                 14. 3. 2019

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

matky v téže rozmnožovací sezóně:                         1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                1 mládě – tj. 100 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       přirozený odchov u rodičů

naší zoo je to již celkově:                                       1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otec (Thutamba): Zoo Bristol, UK, narozen 2015

Matka (Meeberrie): Zoo Dortmund, Německo, narozena 2017

K páření došlo v naší zoo dne:                                  v týdnu 4.-10. 2. 2019

Oba rodiče jsou příbuzní:                                         ne

Stručný popis odchovu:                                           

Chovná skupina klokanů žlutonohých (1,2) obývá v Zoo Brno průchozí výběh spolu s chovnou skupinou klokanů bažinných. Vzhledem k rušení ze strany procházejících návštěvníků, a především s ohledem na vysoké riziko predace ve shora otevřeném výběhu, byly samice s mládětem v době, kdy se začalo osamostatňovat a opouštět vak, přesunuty do zázemí. Při této příležitosti bylo mládě zkontrolováno veterinárním lékařem a bylo určeno jeho pohlaví. Do expozice za chovným samcem a bažinnými klokany se všechna tři zvířata vrátila až v době, kdy byl mladý sameček natolik hbitý a velký, že se mohl po expozici pohybovat zcela bezpečně.

 Příloha č. 1: Průběh odchovu

Chovná skupina (1,2) klokanů žlutonohých (Petrogale xanthopus xanthopus) obývá v Zoo Brno průchozí výběh spolu s chovnou skupinou (1,2) klokanů bažinných (Wallabia bicolor). Soužití druhů je harmonické a připojování nových jedinců jednoho i druhého druhu vždy probíhalo bez komplikací.

Zatímco klokani bažinní se od sestavení skupiny dobře množili, pokusy o reprodukci klokanů žlutonohých byly dlouho neúspěšné. Sama samice Meeberrie porodila své první mládě v Zoo Brno už 20. 8. 2018, v době, kdy se začínalo osamostatňovat a opouštět vak, se ale nedokázalo včas ukrýt u matky a ulovila ho kuna, které se v areálu zoo běžně vyskytují. Odchov proto nebylo možné považovat za úspěšný.

Když začalo v srpnu 2019 z vaku vykukovat její druhé mládě, rozhodli se zaměstnanci zoo předejít podobnému neutěšenému scénáři a Meeberrie spolu s druhou samicí klokana žlutonohého a jejím nesamostatným mládětem přesunuli do zajištěné zázemní expozice, kde zvířata zůstala, dokud mládě nezmohutnělo a nezačalo se pohybovat obratněji. V listopadu se pak obě samice i s mladým samečkem vrátily mezi ostatní klokany. První klokan žlutonohý úspěšně odchovaný v UCSZoo dostal jméno Mocatoona podle hory Mocatoona Hill v Jižní Austrálii.

klokánek krysí (Potorous tridactylus)

Přihláška do soutěže o odchov roku Bílý slon 2019

 Základní data:

Zoologická zahrada:                                                  Zoo Brno

Kolektiv 3 pracovníků:                                              Zuzana Holešová, Ing. Jana Moravcová, Dušan Šudák

Kurátor chovu:                                                          Ing. Dorota Gremlicová

Přihlašovaný odchov roku:                                       klokánek krysí (Potorous tridactylus)

Mláďata v počtu 0,1 narozena:                                 29. 12. 2018

Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže

matky v téže rozmnožovací sezóně:                         2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců:                1 mládě – tj. 50 % z živě narozených

Forma odchovu:                                                       přirozený odchov u rodičů

naší zoo je to již celkově:                                       1. odchov tohoto druhu v Zoo Brno

Rodiče pocházejí:                                                      Otec (Chesterton): Tropiquaria Wildlife Park, UK, narozen 2013

Matka (Lorne): Tropical Wings World of Wildlife, UK, narozena 2015

K páření došlo v naší zoo dne:                                  v týdnu 19.-25. 11. 2018

Oba rodiče jsou příbuzní:                                         ne

Stručný popis odchovu:

Samice Lorne dorazila do Zoo Brno v lednu 2018 a její spojení se samcem Chestertonem proběhlo bez jakýchkoliv komplikací a zvířata se opakovaně pářila. V únoru 2019 zaznamenali chovatelé zvětšení vaku samice a o měsíc později už byly pozorovatelné zřetelné pohyby rostoucího mláděte. Při první kontrole 4. 4. 2019 bylo zjištěno, že se jedná o mladou samičku.

 Za organizaci přihlášku podává a uvedené  

             ředitel zoo – MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Příloha č. 1: Průběh odchovu

Zoo Brno obnovila chov klokánků krysích (Potorous tridactylus) na podzim 2017, kdy do zahrady dorazila trojice samců z Exmoor Zoological Park v Británii. Jen o několik měsíců později se podařilo získat také dvě samice z Tropical Wings World of Wildlife, v roce 2018 tak bylo možné sestavit dva nepříbuzné páry, poslední ze samců odešel do Zoo Jihlava.

Starší z obou párů (v době spojení bylo zvířatům 10 a 11 let) se nikdy nerozmnožil, přesto že se klokánci pravidelně pářili. Spojení mladšího páru, samce Chestertona a samice Lorne, proběhlo bez potíží, po krátké počáteční nedůvěře se o sebe začali živě zajímat a zhruba po měsíci byly pozorovány četné pokusy o páření. Přesný den porodu není známý, datum narození určili chovatelé zpětně výpočtem na základě behaviorálních a fyzických parametrů mláděte, na jeho přítomnost upozornil zvětšený vak matky, ve kterém docházelo k občasnými pohybům, a později čas od času vykukující ocásek nebo některá z končetin klokáněte. Asi po devadesáti dnech začalo mládě opouštět vak, v tuto dobu je také chovatelé prohlédli a určili jeho pohlaví, jedná se o samičku. Mládě zůstalo v expozici s rodiči až do odstavu, aktuálně je chováno ve společnosti nepříbuzného samce.

Mladá samička klokánka krysího narozená 29. 12. 2018 v Zoo Brno je prvním mládětem tohoto druhu odchovaným v UCSZoo.