V PŘÍRODĚ ŽIJE POSLEDNÍCH ZHRUBA 600-700 JEDINCŮ. V ZOO OLOMOUC SE NARODILO MLÁDĚ!

Olomoucká zoo se 29. 5. 2023 stala místem narození mláděte vzácného daňka mezopotámského.
„Velkého mláděte samičího pohlaví si opravdu moc vážíme, uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.
Odhaduje se, že ve volné přírodě žije asi 600 až 700 jedinců, dalších cca 250 jedinců je chováno
v zoo. V Zoo Olomouc se doposud narodili 3 jedinci.

NA POKRAJI VYHYNUTÍ
Daněk mezopotámský ve své původní domovině na Blízkém východě čelil vyhynutí nejen kvůli
přímému pronásledování, ale zejména v důsledku ztráty prostředí a konkurenci domácích zvířat. Díky
záchrannému programu realizovanému evropskými zoologickými zahradami od padesátých let 20.
století jeho počty úspěšně rostou. Bez nich by tento druh s největší pravděpodobností z naší planety
zcela zmizel.

PAROHY

Parohy mají pouze samci, jejich délka je mezi 50 až 70 cm. Samcům začíná první paroží růst zhruba
ve druhém roce života, v předjaří shazují staré a v dubnu jim začíná vyrůstat nové, které je pokaždé
o něco delší a rozložitější. Na rozdíl od jelenů je paroží daňků zakončeno lopatovitě. V porovnání
s daňkem evropským, kterému se lodyha paroží rozšiřuje až v horní části, daněk mezopotámský má
rozšíření už od růže.

OBECNÉ INFORMACE

Obývá řídké lesy. Samice s mláďaty se sdružují do stád, samci mimo říji žijí samotářsky. Odrostlá
mláďata samčího pohlaví opouštějí mateřské stádo a vytvářejí tzv. mládenecké skupiny. Tráva tvoří
60 % jeho potravy spolu s listy a různými plody. Starší jedinci jsou teritoriálnější, mladší více migrují.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325