PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM-NANDU PAMPOVÝ

Včera v podvečerních hodinách došlo k úspěšnému odchytu nandu pampového. Tento běžec se
po dobu několika dnů pohyboval v městské části OlomoucChomoutov, kde byl s pomocí
pracovníků olomouckého studia České televize monitorován, což usnadnilo i následné kroky.
Vzhledem k tomu, že se nad jeho dalším osudem vznášel otazník, nabídla Zoologická zahrada
Olomouc pomoc s jeho odchytem. Zvířete se však ujmout nemohla.

Na základě médií kontaktoval zoologickou zahradu soukromý chovatel, který nabídl svou pomoc, aby zvíře nemuselo být utraceno. „Utratit takovéto zvíře je až tím posledním řešením. Proto jsem si přál, abychom využili veškeré dostupné možnosti, které by mohly vést k jeho záchraně. I coby myslivec jsem vydal příkaz „nestřílet“ a jsem za to rád, protože ze spolupráce Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a zoologické zahrady vzešel tento příběh se šťastným koncem,“ uvádí primátor
statutárního města Olomouce. „Celou akci jsme pojali jako nácvik odchytu zvířat, který jsme
úspěšně zvládli. Rád bych vyzdvihl a tímto pochválil své zaměstnance. Jedná se o profesionální
a zkušený tým, který vyhodnotil situaci na místě a počínal si tak, že jsem na ně skutečně hrdý. Zásahu
jsem se účastnil, netrval déle než hodinu,“ dodává ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.
„Byly možné dvě varianty. Odchyt, kdy jsem trval na tom, aby jej prováděli specialisté z naší zoo,
ale jen v případě, že bude možné nandu předat zájemci. A když se odchyt nepodaří, přistoupíme
k odstřelu v souladu s právní úpravou v oblasti myslivosti, protože střet s tímto zvířetem, jeho pohyb
v městské části nebo dopravní nehoda znamená velký problém. Díky profesionální práci kolegů
z naší zoo má nandu nový domov a při odchytu neutrpěl žádnou újmu. Apeluji na chovatele, aby
zvířata řádně registrovali a jejich výběhy zabezpečili,“ uzavírá Petr Loyka, vedoucí Odboru životního
prostředí Magistrátu města Olomouce.

NUTNÁ EVIDENCE

Možnou příčinou, proč se původní majitel prozatím ke zvířeti nepřihlásil, může být skutečnost, že
nemá zvíře, potažmo své hospodářství evidované, čímž se dopouští porušení plemenářského
zákona. Registrace spadá do kompetence Českomoravské společnosti chovatelů, dozorčími
orgány jsou poté Česká plemenářská inspekce a Krajská veterinární správa. Za neevidování
hospodářství či zvířete, tím pádem za porušení výše zmíněného zákona, hrozí sankce. U fyzických
i právnických osob se pohybují až do 1 milionu korun.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325