Část železných klecí u starého pavilonu primátů bylo odstraněno

Pavilon primátů patří k nejstarším objektům v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Postaven byl v roce 1966. Pro většinu jeho obyvatel zoo postupně vybudovala nová moderní chovatelská zařízení, ta nejnovější byla otevřena v loňském roce pro makaky lví a gibony bělolící. Návštěvníkům je budova již nějakou dobu uzavřena a do budoucna spěje k demolici. V minulých dnech proběhlo odstranění několika venkovních železných klecí, které obývali právě makaci.

Makak_lví_foto_M.Vlčková

Pavilon primátů byl v ostravské zoologické zahradě postaven v roce 1966, kdy byl přístup k podobě expozic i k chovaným zvířatům značně odlišný a dnes již neodpovídá přísným standardům pro chov zvířat v moderních zoologických zahradách ani vnitřním představám a nepsaným normám, které si na základě znalostí a zkušeností stanovují zodpovědní vedoucí pracovníci zoo. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem i díky podpoře našeho zřizovatele statutárního města Ostrava jsme během posledních 15 let postavili pro jeho obyvatele nová moderní chovatelsko-expoziční zařízení a zvířata do nich postupně přemisťovali:

  • V roce 2010 se skupina hulmanů posvátných přestěhovala do společné expozice s medvědy ušatými nazvané po nejstarším národním parku v Nepálu Čitván.
  • V roce 2014 se nového bydlení dočkali kočkodani Dianini a šimpanzi hornoguinejští v Pavilonu evoluce, který vznikl přestavbou původního pavilonu vodních ptáků.
  • Na čtyřech rybnících  bylo postupně vybudováno osm ostrůvků, kde pobývají v teplých měsících skupiny lemurů.
  • V roce 2020 byla zahájena výstavba dvou expozičně-chovatelských celků – Wanderu pro makaky lví a Vadtna ni – Chrám gibonů pro gibony bělolící. Otevřeny byly v loňském roce.

Většina obyvatel starého pavilonu již tedy může plně využívat nových a prostorných přírodních výběhů, které primáty podněcují k přirozenému chování a činnostem. Mandrilové mají zatím k dispozici venkovní výběh s umělými stromy, ale i pro ně se chystá projekt na výstavbu nové expozice. V přípravě je také výstavba moderního zázemí pro lemury. V pavilonu také přechodně zůstávají dva giboni bělolící z liberecké zoo, kde právě probíhá rekonstrukce pavilonu primátů. Po jejím dokončení se giboni do Liberce vrátí.

Hulmani_posvátní_foto_M._Vlčková

Přes pravidelnou údržbu je stav budovy technicky i morálně zastaralý a dále neudržitelný. Návštěvníkům je již několik let uzavřen a do budoucna počítáme s jeho demolicí. V minulých dnech proběhlo alespoň částečné „odželeznění“ – odstraněny byly klece po makacích.

Po_ostranění_klecí