PŘÍBUZNÍ SLONŮ PORODILI MLÁĎATA

Výběh damanů skalních, jejichž nejbližšími příbuznými jsou sloni, pořádně ožil. 12. června se v něm
narodila hned 3 mláďata a v těchto prázdninových dnech už na sebe poutají pozornost návštěvníků.
„Jedná se o zcela první potomstvo tohoto páru. Tak, jak se zpočátku ukrývali, tak nyní již skotačí ve
venkovním výběhu i vnitřní ubikaci,“ upřesňuje zooložka RNDr. Libuše Veselá
.

CHOV V ZOO OLOMOUC
První příslušníci tohoto druhu přicestovali do olomoucké zoo v roce 1997 a pobývali v pavilonu žiraf.
Návštěvníkům se později představili v pavilonu Kalahari. Přesně v něm totiž našli svůj domov. Ubikaci sdílí
s hrabáči kapskými. Současný pár damanů skalních tvoří sameček přivezený ze Zoo v Hamburgu a samička z našeho vlastního chovu. Letošní mláďata jsou první potomstvo tohoto páru. Ačkoliv se jedná
o afroarabský druh, tito damani stejně jako další obyvatelé tohoto pavilonu nesou stejný druhový název
capensis. Na to, jestli jsou damani pro hrabáče dobří sousedé a spolubydlící, dostaneme odpověď až
v době eventuálního odchovu u hrabáčů. V Zoo Olomouc se podařilo odchovat už přes 20 mláďat.

OBECNÉ INFORMACE

Damani skalní obývají africké křovinaté savany a skalní útvary. Jsou to poměrně malá zvířata, vážící do
5 kg, která na první pohled připomínají divoká morčata. Na předních nohách mají 4 prsty s kopýtky, která
podobná nehtům, na zadních nohách potom prsty tři. Našlapují na chodidla s měkkými přilnavými
polštářky. Při pohybu po téměř kolmých skalních stěnách v soutěskách se umí opírat hřbetem o protější
skalní stěnu. Jejich pohyb v tomto prostředí je velmi obratný. Horní řezáky neustále dorůstají a u starších
samců připomínají sloní kly. Se slony je spojuje také to, že jsou to zvířata velmi inteligentní. Živí se
rostlinnou potravou, trávou, větvičkami a bylinami. Žijí ve skupinách, počet samic ve skupině jde do
desítek, dospělí samci jsou však vzájemně nesnášenliví, tudíž může být ve skupině pouze jeden. Samci
svádí velmi urputné souboje a mohou si při obraně teritoria uštědřit docela vážná poranění. Březost je
poměrně dlouhá, trvá asi 8 měsíců a tomu odpovídá i skutečnost, že mláďata se rodí dobře vyvinutá, vidí,
slyší, jsou osrstěná, od prvního dne pohyblivá a v podstatě jsou zmenšenou kopií svých rodičů. Damani
mají poměrně špatnou termoregulaci a velmi rádi se vyhřívají na sluncem rozpálených kamenech.

ZAJÍMAVOSTI

Ačkoliv je to k nevíře, nejbližší příbuzní damanů jsou sloni, s nimiž je spojují některé kosterní znaky
a příbuzenským vazbám nasvědčují i nejnovější poznatky molekulární biologie. Damani chodí po celé
generace vykonávat svou potřebu na stejné místo. Lepkavá hmota složená z jejich trusu a moči nazývaná
hyraceum, se používá v jižní Africe jako lidový lék při léčbě několika zdravotních poruch, včetně epilepsie
a křečí. Ale využívá se při výrobě parfémů jako náhrada živočišného pižma.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325