Největší skupina hulmanů v historii Zoo Ostrava

V žádné zoologické zahradě na světě neuvidíte tolik hulmanů posvátných jako v Zoo Ostrava! Aktuálně čítá skupina 37 jedinců, což je historicky nejvyšší počet. Nebude to však na dlouho, během roku Ostravu opustí 16 hulmanů – první šestičlenná skupina odjede už za několik týdnů. I tak ale zůstane ostravská skupina nejpočetnější.  

Světový primát v počtu hulmanů posvátných drží Zoologická zahrada a botanický park Ostrava již několik let. Dosáhla jej, když počet těchto šedě zbarvených středně velkých primátů překročil dvacítku. V průběhu následujících let se velikost skupiny téměř zdvojnásobila na aktuálních, historicky rekordních 37 jedinců. V rámci zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i jinde ve světě tak lidé neuvidí početnější skupinu.

Hulmani posvátní obývají v ostravské zoo od roku 2010 moderní chovatelsko-expoziční komplex Čitván, kde mají k dispozici téměř hektarový kus lesa. Prostorný přírodní výběh sdílejí s párem medvědů ušatých. Základ chovné skupiny tvoří jeden samec a deset dospělých samic. Zbytek, tj. 26 jedinců, jsou mláďata – 13 samců a 12 samic, u nejmladšího člena skupiny, který přišel na svět 13. března 2022, zatím chovatelé neznají pohlaví.

Přestože žijí hulmani v prostorném zařízení, jeho kapacita byla naplněna, a proto budou někteří jedinci převezeni do jiných zoologických zahrad. Po dohodě s koordinátorem Evropského ex situ programu pro hulmany posvátné to bude celkem 16 zvířat do dvou polských zoo. Dvě dospělé samice, každá se svými dvěma potomky, najdou svůj nový domov v Zoo Katowice, deset mladých samců pak v Zoo Lodž. Vícečetné skupiny sociálně žijících zvířat jsou pro převoz a zabydlování se v novém prostředí vhodnější. Zvířata se cítí bezpečněji a snáze se adaptují na změny. Do Katowic by měla skupina odjet v průběhu dubna, o něco později pak samčí skupina. I po odchodu 16 jedinců zůstane ostravská skupina stále největší chovnou skupinou na světě.

Zoo Ostrava chová hulmany posvátné od roku 1980 a za tuto dobu se podařilo odchovat přes 70 mláďat. Více než polovina byla odchována právě v Čitvánu, všechna přirozeně svými matkami.

Video zachycuje historicky nejpočetnější skupinu hulmanů posvátných v ostravské expozici Čitván.

Hulman posvátný (Semnopithecus entellus) má velmi rozmanitý areál rozšíření – tropický a subtropický les, suché trnité křoviny, včetně lidských sídel. Žije v nadmořské výšce od 0 do 400 m. Zvířata ze severních oblastí bývají větší a mají delší srst. Sdružují se do společných skupin vedených samcem, ve kterých však nevládne přísná hierarchie. Skupiny čítají obvykle 5–13, někdy až 130 zvířat. V hinduistických zemích je hulman ztělesněním Hanumana, boha s opičí tváří, a lidé mu prokazují úctu. V rámci Evropy je populace hulmanů posvátných registrována v Evropské plemenné knize. Převezme-li nový samec vedení tlupy, zabije na matce závislá mláďata patřící jeho předchůdci; samice pak přijdou brzy do říje a páří se s ním. Tím získá samec výhodu vlastního rychlého rozmnožování. Tento jev známý jako „samčí infanticida“ byl důkladně studován právě u hulmanů posvátných.