Medvíďata medvědů plavých v Zoo Hluboká se poprvé ukážou ve výběhu

Jak jsme vás již informovali, 4. ledna letošního roku se v naší zoo narodila medvíďata medvěda plavého. Po třech měsících, které strávila se svou matkou v zázemí, jim dnes umožníme vyjít z jejich vnitřní ubikace ven do výběhu. Nemůžeme zaručit, jestli vylezou hned první den, pravděpodobně v prvních chvílích půjde výběh prozkoumávat sama medvědice. Medvíďatům musíme nechat čas na rozkoukání…

„Mláďata se narodila v odpoledních hodinách 4. 1. 2023. Porod i následné čištění mláďat zaznamenaly kamery. Bylo vidět, že samice přesně ví, co má dělat a také následná péče o mláďata byla vzorná,“ sdělil jejich ošetřovatel Martin Drha a dodává, že to byl již druhý porod této samice. „Medvědice Gul si mláďata pečlivě střežila a trvalo téměř 14 dní, než jsme zjistili, kolik medvíďat se nám opravdu narodilo.“

V průběhu jejich dalšího vývoje nechávala samice občas mláďata o samotě a šla se například napít či něco sežrat do vedlejších boxů. Jakmile ale uslyšela nějaký znepokojivý zvuk, ať už od medvíďat, nebo způsobený pohybem ošetřovatelů, do svého brlohu se okamžitě vrátila a medvíďata zakryla svým tělem či je uklidňovala svou přítomností. Přibližně ve 2,5 měsících medvíďata poprvé opustila bezpečí svého brlohu a začala pronásledovat svou mámu po vnitřní ubikaci na každém kroku.

„Ve třech měsících od narození jsme provedli veterinární prohlídku spojenou s očkováním, povinným značením mikročipem, vážením a zjištěním pohlaví. Máme samečka a samičku. Veterinární kontrola se neobešla bez pláče, křiku, vrčení, snahy o pokousání ošetřovatele, vše ale proběhlo rychle a bez jakéhokoliv zranění a medvíďata se mohla vrátit do svého brlohu. Po zajištění všech pojistek na dveřích jsme pustili samici zpět k mláďatům, která se o ně postarala a uklidnila je,“ dodala k tomu zooložka Markéta Jariabková.

Připomínám, že medvěd plavý je vzácný poddruh medvěda hnědého z hor Střední Asie. Ve většině zemí svého výskytu je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy červeného seznamu. Dohoda o ochraně druhů před obchodováním (CITES) ho řadí do přílohy I., tedy druhy s nejpřísnější ochranou.

Přesto je v některých zemích neustále loven pro kožešinu a drápy k trofejním účelům a na vnitřní orgány pro využití v tradičním asijském léčitelství, i pastevci, chránícími svůj dobytek. Jejich přirozené prostředí je ničeno a fragmentováno lidskými zásahy. O jejich početnosti v přírodě existuje velmi málo informací. Z dostupných údajů lze populaci odhadovat na přibližně 3000 jedinců. Pro špatnou dostupnost území a jeho nepřehlednost je ale spolehlivost odhadů v jednotlivých regionech velmi nízká a bude spíše nadsazená. (Pro srovnání, například populace medvědů ledních, označovaných jako zranitelný druh, je odhadována na přibližně 25 000 jedinců).

V zoologických zahradách je medvěd plavý chován velmi málo – a to jen v členských zoo Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA), zde převážně v zoologických zahradách Střední Asie a Ruské federace. Celkem maximálně do 30 jedinců.

Nedávno vyšlo nové číslo našeho e-magazínu: https://zoonoviny.zoohluboka.cz/