IBISOVÉ JSOU OPĚT VENKU!

Ze svého zimoviště byli zpět do letní voliéry vypuštěni ibisi skalní. Tomuto kroku předcházel odchyt,
pravidelné preventivní odčervení, nakládka do transportních beden a v závěru vypuštění v obří
voliéře v blízkosti Pavilonu šelem. V průběhu zimy se hejno na základě doporučení koordinátora
evropského záchovného programu (EEP) rozšířilo o tři mladé samce a jednu samici ze zoo ve
švýcarském Zürichu, čímž se vyrovnal nepříznivý poměr pohlaví v našem hejnu a ptáci tak dostanou
možnost každý najít svůj protějšek,“ uvádí kurátor ptáků MVDr. Jan Kirner. Celkem jich tedy pobývá
ve voliéře 13. Pozorný návštěvník si již v těchto dnech může povšimnout dvou párů, které pracují na
stavbě svých hnízd
.

POUŠTNÍ STAŘÍK
Waldrapp, jak se ibisovi skalnímu také říká, znamená „lesní krkavec“. S biotopem, který obývá, ale
nemá toto jméno mnoho společného. Žije v horách nebo suché krajině, kde hnízdí na skalních
římsách. Zato název latinský vystihuje tento ohrožený druh mnohem více. Geronticus eremita by se
dalo volně přeložit jako „pouštní stařík“ či „starý poustevník“. Při pohledu na hlavu tohoto ptáka je
příměr k holohlavému starci více než příznačný. Nicméně dva z našich nových „švýcarských“ ibisů
lysou hlavu ještě nemají, a to proto, že se jedná o mláďata, která do jednoho až dvou let věku mají
hlavu ještě stále opeřenou.

OBECNÉ INFORMACE

Přirozeně se vyskytoval v severní Africe, na Blízkém východě a na několika místech v Evropě. Tady byl ale dočista vyhuben v 16. století, a i mimo Evropu mu hrozilo vyhynutí koncem 20. století. Populace v zoologických zahradách naštěstí byly stabilní a chov se dobře dařil. Na vhodných lokalitách tak mohlo započít vypouštění jedinců odchovaných v lidské péči zpět do volné přírody, které trvá doteď. Nyní můžete díky společnému úsilí mnoha zoologických zahrad pozorovat volně žijící ibisy skalní v Alpách nebo na několika místech ve Španělsku. Ibis skalní je velmi charismatickým druhem, který je jednou z vlajkových lodí úspěchu zoologických zahrad na poli ochrany přírody.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325