Krajty zelené v Zoo Ostrava se poprvé rozmnožily

Krajty zelené obývají v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava jedno z akvaterárií v pavilonu Papua. K vidění jsou zde ve své typické poloze na větvích dvě samice a jeden samec. První pokus o rozmnožení proběhl už v loňském roce, ale nebyl úspěšný. V letošním roce se 23. května vylíhlo deset mláďat, která zůstávají v chovatelském zázemí. Přestože se tito zelení hadi chovají v 80 evropských zoo, rozmnožují se jen vzácně. Ostravští chovatelé proto doufají, že bude prvoodchov úspěšný.

Krajta_zelená_foto_E.Gombala

Krajty zelené chová ostravská zoo od roku 2018, kdy přivezla dvě samice ze Zoo Plzeň. V roce 2021 k nim přibyl samec ze Zoo Lipsko. Poprvé snesly vejce obě samice již v loňském roce, ale snůška se od počátku nevyvíjela dobře. Kolem Vánoc pozorovali chovatelé opakovaně páření. Jedna ze samic po nějaké době ztratila svou jasně zelenou barvu, její kůže získala modravý nádech, což byla známka toho, že v sobě nosí vejce. „Asi 14 dní před kladením vajec jsme samici přestěhovali z expozičního terária do zázemí. V přírodě pravděpodobně ukrývají tyto krajty snůšku v dutinách, kterou měla nahradit bouda v zázemí. Samice ale nakonec nakladla 29. března 2023 vejce volně do terária,“ popisuje Petra Valentová, chovatelka–teraristka. Snůšku, která čítala celkem 11 oplozených vajec, umístili chovatelé do líhně. Inkubace trvala 50 dní. Jedno vejce se krátce před líhnutím začalo kazit, proto bylo z líhně vyřazeno. Ukázalo se, že ve vejci byla dvojčata, ale oba zárodky uhynuly.  

Třídenní_mláďata_krajt_zelených_foto_E.Gombala

Zbývajících deset mláďat se vylíhlo 23. května. „Vzhledem k tomu, že rodiče krajt, podobně jako většiny plazů, o svá mláďata nepečují, zůstávají dál v zázemí, zatímco jejich matku jsme vrátili zpět do pavilonu Papua. Malé krajty měří po vylíhnutí okolo 20 cm a jsou zbarvené žlutě. Záhy po opuštění vaječných obalů se snaží dostat do bezpečí a hledají vhodnou větvičku, na níž zaujímají typickou polohu, jakou známe i u dospělých krajt. Zatím nepřijímají žádnou potravu, postupně tráví živiny ze žloutkového váčku. Krmit je začneme myšími holátky až po prvním svleku, což bude okolo 10. dne jejich života,“ doplňuje Lucas Bono, chovatel–terarista. Do velikosti dospělých jedinců (cca 180 cm) dorostou asi za dva roky, jejich barvu získají už okolo jednoho roku.

Mládě_krajty_zelené_foto_E.Gombala

Krajty zelené chová v Evropě 80 institucí v celkovém počtu 150 jedinců. Za posledních 12 měsíců se odchov podařil jen v jedné další zoo (šest mláďat bylo odchováno v dánské zoo v Randersu). V přírodě zatím nepatří k ohroženým druhům, ale vzhledem k tomu, že v lidské péči se množí vzácně, je ostravský prvoodchov velmi důležitý.

Krajty zelené v Zoo Ostrava, dospělé i mláďata, zachycuje video.

Krajta zelená (Morelia viridis) obývá celou Papuu (ostrov obecně znám jako Nová Guinea) a přilehlé malé okolní ostrůvky, kde se vyskytuje v mnoha barevných formách. Krajty v Zoo Ostrava pocházejí z malého souostroví Aru jihozápadně od Papui. Na těchto ostrůvcích se nachází tropický deštný les se spoustou často bezejmenných říček. Jedna z nich se stala předlohou pro akvaterárium v pavilonu Papua. V přírodě tento škrtič přes den odpočívá stočený v typické poloze na větvi a aktivní je v noci. Mladí jedinci loví převážně drobné plazy (například scinky), v jídelníčku starších jedinců se vyskytují hlavně menší savci a také ptáci.