Zoo získala pár kulíšků nejmenších – nejmenších sov ČR

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava nenajdeme jen exotické druhy, jsou zde chováni i zástupci fauny České republiky, zejména dravci a sovy. Nově k nim přibyla i naše nejmenší sova – silně ohrožený kulíšek nejmenší.

Kulíšek nejmenší_foto E.Gombala

Pár kulíšků nejmenších, které zoo získala od soukromého chovatele, mohou návštěvníci ostravské zoo vidět spolu s dalšími čtyřmi druhy sov v komplexu voliér na jedné z botanických stezek – na Cestě vody (pod expozicí s domácími zvířaty Na statku). Voliéry pro sovy byly vybudovány v roce 2020 a obývají je druhy, které žijí a hnízdí v České republice. Kromě kulíšků jsou zde sovy pálené (Tyto alba guttata), sýčci obecní (Athene noctua noctua), sýci rousní (Aegolius funereus) a puštíci bělaví (Strix uralensis macroura).

Je to celá polovina druhů sov, které se v naší přírodě vyskytují. Většina z nich patří v ČR k ohroženým druhům, a proto je chráněna zákonem. Sovy nejvíce ohrožuje rapidní úbytek vhodných míst, kde mohou hnízdit. Jsou to převážně staré stromy s dutinami, staré zemědělské budovy apod. Vlivem intenzivního zemědělství a využívaním množství pesticidů a dalších chemických látek k hubení hlodavců, hmyzu a dalších tzv. „škůdců“ přicházejí (nejen) sovy o významné zdroje potravy. I proto je Zoo Ostrava zapojena do několika projektů na záchranu sov v Evropě – přirozeně odchované mladé jedince bezplatně poskytuje pro vypuštění do volné přírody za účelem posílení volně žijících populací.

Kulíšky nejmenší v Zoo Ostrava zachycuje video. Z potravy, kterou drží sovy v pařátech (jedná se o myš), je patrné, jak jsou kulíšci drobní.

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) je naše nejmenší sova, velikosti asi hýla. Samci váží 55–60 g, samice 70–75 g. Přestože je kulíšek velmi drobný, dovede ulovit i kořist stejně velkou jako je on sám, ať už se jedná o savce či ptáky. Nejčastěji hnízdí v jehličnatých lesích v dutinách, které dříve vytesal strakapoud velký. Tuto dutinu si neustále vzorně a pečlivě čistí, takže pod ní vždycky najdeme spoustu zbytků kořisti.