ZOO Praha 2019

Ibis madagaskarský (Lophotibis cristata)

Základní data:

Zoologická zahrada:  Praha, Kolektiv 5 pracovníků, vedoucí: Antonín Vaidl, Pavlína Štěpanovská, Vendula Budková, Iva Babováková, Martina Řeháková

Přihlašovaný odchovek roku: ibis madagaskarský (Lophotibis cristata)  

Mládě – vylíhnuto dne: 03.08. 2019  

Doplňující údaje:

Celkem živě vylíhnuto od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata

Z celkového počtu jejích oplozených vajec: 2 vejce

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 15.11. 2019: 1 mládě

Schéma odchovu: kombinovaný odchov s umělou inkubací 

Jedná se o: první odchov v zoologické zahradě v České a slovenské republice

Rodiče pocházejí: z chovu Zoo Jersey

Oba rodiče jsou zřejmě nepříbuzní: ano

Stručný popis odchovu:

Ibis madagaskarský patří mezi početnou skupinu ptáků čeledi ibisovitých z řádu pelikáni. Ze všech 29 druhů ibisů ovšem ibis madagaskarský přeci jen vyniká svým vzhledem. Ačkoli měří až 50cm a patří mezi největší ptáky Madagaskarského lesa, díky svým krátkým nohám je jeden z nejmenších druhů ibisů. Co je však mnohem zajímavější, je typická chocholka. Ačkoli některé druhy se také pyšní chocholkou z prodloužených per na temeni a týle hlavy, ibis madagaskarský má ovšem jako jediný druh chocholku již od kořene zobáku, ještě navíc tvořenou odlišnou barvou per, než je zbytek těla, čímž se stává velmi výrazná a dává tomuto monotypickému zástupci rodu Lophotibis nezaměnitelný vzhled. 

Na konci roku 2018 se nám podařilo získat 2 páry původem ze Zoo Jersey, Lipsko a ptačího parku Walsrode. I když ibisové většinou hnízdí v koloniích, nikoli tento druh. Jeden pár byl představen veřejnosti při otevírání návštěvnické sezóny a druhý putoval do chovatelského zázemí. Po dvouměsíční stavbě hnízda, snesly oba páry vejce, ale oplozeno bylo jen u páru v zázemí. Abychom nic nepodcenili, přesunuli jsme jedno vejce do líhně a druhé nechali pod rodiči. První mládě ibise madagaskarského se vylíhnulo v Zoo Praha 3. srpna 2019 v inkubátoru. O tři dny později se vylíhnulo i mládě pod rodiči, avšak po 2 dnech uhynulo. Nicméně i přes tento prvotní nezdar jsme přistoupili k podsazení mláděte z líhně pod rodiče a pravidelně jsme ho kontrolovali, jestli je vše v pořádku. Povedlo se a po 36 dnech poprvé opustilo první mládě odchované v České republice hnízdo. Umělá inkubace a následný ruční odchov v prvních dnech života se ukázal jako klíčový. Mládě vyrostlo přirozeně pod rodiči, což je pro tento stále vzácně chovaný druh a druh dnes již i blízko ohrožení nesmírně důležité, protože uměle odchovaná mláďata se špatně zapojují do dalšího chovu.

Ibis madagaskarský (Lophotibis cristata)