ZOO Plzeň 2019

Ježura novoguinejská (Tachyglossus aculeatus lawesi)

Křovinář němý (Lachesis muta)

Ježura novoguinejská (Tachyglossus aculeatus lawesi)

Základní data:
Zoologická zahrada: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Divišová Petra, Hiková Eliška, Rothová Kristýna a Peš Tomáš
Přihlašovaný odchov taxonu: Ježura novoguinejská (Tachyglossus aculeatus lawesi)
0,1,0 mládě narozeno v únoru 2019
Doplňující údaje:
Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata
Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 50 % ze živě narozených
Mládě byla odchováno takto: vlastními rodiči
Jedná se o: druhé mládě otce a druhé mládě matky
V naší zoo je to celkově: první odchované mládě
Rodiče pocházejí: otec z neznámé lokality, rok narození odhadován 2010-2012 matka z NEW GUINEA (the whole Island), narozena 2011
Oba rodiče jsou příbuzní: nejsou
K odpáření došlo v naší zoo: neznámo kdy, páření nebylo pozorováno
Stručný popis odchovu:
Zoo v Plzni chová ježury od roku 2012, kdy se dovezla dvě zvířata. Po determinaci pohlaví obou z nich se zjistilo, že se jedná o samce a s TP Berlin došlo k následnému přepárování zvířat. V roce 2016 se v plzeňské zoo narodilo mládě, které však uhynulo při váze necelých 300 g. Reprodukční interval ježur je obvykle dva roky i více. V lednu 2019 bylo objeveno uhynulé mládě (28 g) – zřejmě krátce po vylíhnutí. Chovatelé se tedy „loučili“ s nadějí na odchov, utěšováni tím, že zvířata jsou v pořádku a jsou schopna reprodukce. Po této události jsme se rozhodli ubikaci ježur kompletně vyčistit (7.2.2019). Při této činnosti jsou ježury přemístěny do boxů a zváženy. Zjištění, že má samice mládě v kožním záhybu, byl pro všechny zúčastněné šok. Po zkušenosti z neúspěšného odchovu z roku 2016 jsme se rozhodli do odchovu nezasahovat a nechat vše na rodičích. 27.2.2019 se vše potvrdilo a malá ježura byla poprvé viděna mimo kožní záhyb matky! První kontrola mláděte (z celkem 4) proběhla v květnu 2019, kdy byla zjištěna váha 653 g. Při poslední kontrole v říjnu 2019 mládě vážilo 1213 g, bylo očipováno a paplací určeno jako samice.
Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Jiří Trávníček, ředitel V Plzni 31. prosince 2019

Křovinář němý (Lachesis muta)

narozena 9.8.2019, Jedná se o první odchov tohoto druhu v České republice

Jedná se pravděpodobně o druhý odchov v evropských institucích. – mimo privátní chovy.

Vejce byla umístěna do krabičky s vlhkým vermikulitem a dána do vodního inkubátoru, který osvědčeně používáme pro inkubaci krajt zelených. Tam se inkubovala při teplotě 25,6-25,8°C.

Oba rodiče pocházejí z privátního chovu švédského chovatele. Zvířata jsou odchována v zajetí, narozena roku 2014. Do naší zoo byl pár umístěn 12.3.2016,  jako cca dvouletý. 

Rodiče chováme odděleně při teplotách do 26°C. V zimních měsících probíhá snížení teploty na 17°C. Začátkem ledna zvýšíme teplotu na 26°C a po prvním svleku od cyklace, byli rodiče připuštěni k sobě.

Páření bylo pozorováno 23.1.2019 . Samice nakladla 9 vajec dne 18.5.2019.  Váha čerstvě narozených mláďat byla cca 60g.    

Kurátor plazů  Jan Konáš