Zoo Ostrava představuje nové druhy v Pavilonu evoluce

Pavilon evoluce v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava aktuálně obývá přes 400 zvířat v téměř 40 druzích. Zájemci zde najdou zástupce různých živočišných skupin – bezobratlé, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky i savce. Nově jsou zde k vidění vodní žáby drápatečky Merlinovy a skupina sarančí pustinných.

Moderní expozice byla vybudována hlavně pro šimpanze a kočkodany, ale k vidění jsou zde i zástupci dalších živočišných skupin – od bezobratlých přes ryby, obojživelníky a plazy až po ptáky a již zmíněné savce. Třebaže mnozí nejsou tak velcí jako právě primáti, každý z nich je něčím zajímavý a jedinečný. Oba nové druhy jsou k vidění ve vnitřní vyhlídce do výběhu šimpanzů.

Drápatečka Merlinova (Pseudhymenochirus merlini) je ryze vodní žába, která je v chovech velmi vzácná. Obývá stojaté a zastíněné pomalu tekoucí vody v západoafrických státech Guinea-Bissau, Guinea a Sierra Leone. Zatím nepatří k ohroženým druhům, ale je citlivá vůči kácení vegetace kolem vodních toků, dále je lovena pro konzumaci místními obyvateli a hrozbu představují i nepůvodní dravé ryby. V akváriu v Pavilonu evoluce je umístěna skupina samců této vodní žáby.

Saranče pustinná (Schistocerca gregaria) je zástupcem hmyzu s proměnou nedokonalou. Nazývá se také saranče všežravá a je to onen nechvalně známý „nájezdník“ obývající velkou oblast od severozápadní Afriky po střední Asii. Dospělá saranče uletí za podpory větru každý den až 150 km a sežere potravu o váze odpovídající hmotnosti jejího těla, tj. něco přes 2 gramy. Velká hejna tvoří desítky milionů sarančat. Ve zmenšeném modelu v ostravské zoo spásá vegetaci jen několik desítek jedinců, které zachycuje video. Jsou mezi nimi vidět bezkřídlé nymfy, ze kterých se po posledním svleku stávají okřídlení dospělí jedinci.

S pozdravem

Šárka Nováková

Tisková mluvčí