Mláďata alexandrů čínských v Zoo Ostrava vylétají z hnízdních budek

Alexandr čínský patří mezi koloniální papoušky, kteří v přírodě žijí a rozmnožují se ve skupinách čítajících až 50 jedinců. Kolonie v Zoo Ostrava má v současné době 18 dospělých jedinců, kteří aktuálně odchovávají 19 mláďat. Ta postupně opouštějí hnízdní budky

Chovná skupina alexandrů čínských v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava má aktuálně 18 členů – osm samců a deset samic. Rodičovské páry odchovávají celkem 19 mláďat. Tak jako většina druhů papoušků, hnízdní i alexandři ve stromových dutinách. Dutiny jim v zoo nahrazují hnízdní budky. Odchov všech mláďat probíhá přirozeným způsobem, tj. rodiči. Mláďata jsou po vylíhnutí pokryta bělavým prachovým peřím a jsou zcela odkázána na péči dospělých. Hnízdní budku opouštějí ve stáří 70–75 dnů. V tomto období již dosahují velikosti dospělých alexandrů. I opeřením se podobají dospělým jedincům, respektive samicím. Po vylétnutí z boudy jsou mláďata stále krmena rodiči. Úplné samostatnosti dosahují ve stáří okolo půl roku.

Alexandr čínský se jako jeden z mála papoušků vyznačuje pohlavním dimorfismem (dvojtvárností). Peří samců i samic je zbarveno stejně, odlišují se ale barvou zobáku – samci mají v dospělosti vrchní část zobáku červenou, spodní černou. Samice mají zobák celý černý a kolem krku světle růžový pruh. Mláďata se od samic odlišují kratším ocasem. Ve stáří dvou let jsou chovatelé schopni rozeznat samce a samici.

Většina ostravských mláďat již opustila hnízdní budky. Návštěvníci je mají možnost pozorovat ve voliéře nedaleko vstupu do zoologické zahrady u expozice Zahradní umění Dálného východu směrem k Voliérám ptáků Tibetu a Číny.

Alexandr čínský (Psittacula derbiana) patří k nejpestřeji zbarveným alexandrům. Vyskytuje se pouze v horách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu a v Číně (provincie Sečuán a Jün-nan) a v indických státech Arunáčalpradéš a Ásám. Obývá jehličnaté a smíšené lesy, porosty rododendronů i kulturní krajinu v nadmořských výškách 1 250 až 4 000 m. Živí se hlavně semeny stromů, různými bobulemi, ale zalétá i na pole s obilím a kukuřicí a do ovocných sadů. V Červeném seznamu ohrožených druhů je tento otužilý pestrý papoušek zařazen v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened), a to především kvůli kácení starých stromů s dutinami, které jsou důležité pro jejich hnízdění, a kvůli pytláctví a nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty.

S pozdravem

Šárka Nováková

Tisková mluvčí