ZOO Ostrava – další mláďata u sudokopytníků

Během posledního týdne přibylo v ostravské zoologické zahradě několik mláďat  mezi sudokopytníky – jedno mládě ve výběhu jelenů milu, dvě mláďata antilopy losí v pavilonu afrických zvířat a další telátko v expozici Na statku.

4. dubna se narodila samička vzácného jelena milu (Elaphurus davidianus). Tento jelen je příkladem zvířete, které bylo v důsledku lidské činnosti ve volné přírodě zcela vyhubeno, a jako druh byl před úplným vymizením z planety Země zachráněn jen díky chovům v lidské péči (zoologických zahradách a chráněných oborách). Jeho původní domovinou byly bažinaté oblasti východní Číny, kde byl v důsledku nadměrného lovu pro maso vyhuben před více než 2000 lety! V r. 1864 objevil jezuitský kněz a přírodovědec páter Armand David (odtud vědecké jméno jelena) malé stádo v císařských zahradách v Pekingu. Podařilo se mu vyjednat převoz několika zvířat do Evropy, díky čemuž se zde postupně vytvořila poměrně stabilní populace. V ostravské zoo se tito jeleni chovají od roku 1974 a malá samička je již 53. odchovávaným mládětem.

7. dubna přišla na svět samička antilopy losí a hned následující den ještě jedna. Antilopa losí (Taurotragus oryx) patří společně s bizony, buvoly a skotem do podčeledi tuři (Bovinae), takže český název „antilopa“ je poněkud zavádějící. I tělesnou stavbou spíše připomínají mohutné tury než subtilnější antilopy. Samci mohou dosahovat hmotnosti až jedné tuny. Podobnost se skotem spočívá i ve skutečnosti, že se v Africe, odkud antilopy pocházejí, chovají tato zvířata na farmách pro maso, kůži a majestátní trofeje. V Evropě probíhají také experimenty s jejich domestikací. V České republice provádí rozsáhlé domestikační a výzkumné projekty Česká zemědělská univerzita v Praze. Ostravská zoo chová antilopy losí od roku 1971. Za tuto dobu se podařilo odchovat celkem 51 mláďat (včetně těch čerstvě narozených).

9. dubna pak porodila samice skotského náhorního skotu své první mládě – samečka. Skotský náhorní skot (Bos primigenius taurus) je velmi odolné masné plemeno domácího skotu původem ze Skotska. Řadí se mezi primitivní plemena. Jeho existenci prokázaly archeologické nálezy již v 6. století našeho letopočtu. Toto nenáročné plemeno je vhodné zejména do horských a podhorských oblastí, kde může být chováno celoročně na pastvě. V Zoo Ostrava je toto plemeno chováno od roku 2011.

Všechny porody proběhly bez komplikací a bez nutnosti asistence ze strany člověka. Všechny mámy se rovněž o své potomky příkladně starají.