ZOO OLOMOUC SE ZAPOJILA DO OCHRANY CHŘÁSTALA.OHROŽUJÍ JEJ ŽACÍ STROJE, DOBYTEK A VYSOUŠENÍ LUK.

Pojďte s námi na noční dobrodružnou výpravu přírodovědců, v jejichž týmu stanul i náš zoolog MVDr. Jan
Kirner. Cílem byl monitoring chřástala polního, včetně mapování početnosti volajících samců na vhodných
lokalitách, jejich následná ochrana a práce s místními zemědělci. Tato činnost probíhá na Šumavě už od
roku 2010 za personální podpory Zoologické a botanické zahrady města Plzeň, Zoo Jihlava a od letošního
roku i Zoo Olomouc. Opeřence kroužkujeme, měříme délku křídla, zobáku, ocasu, nártu, vážíme
a určujeme stáří. Letošní červnové mapování přineslo 16 volajících samců, z nichž se 10 podařilo
odchytit, a dokonce mezi nimi byli dva jedinci, které náš tým na stejných lokalitách kroužkoval přesně
před rokem. Je až neuvěřitelné, že tak malá „slepička“ za tu dobu zvládla otočit Afriku, v pořádku se
vrátit na stejné místo uprostřed Šumavy a ucházet se o přízeň samičky. Ve srovnání s minulým rokem
došlo k vzestupu, ale obecně je trend populace klesající,“ dodává MVDr. Jan Kirner
.

„Šumava, 22:30, ukrutná bouřka, skupina přírodovědců se chystá na výpravu s cílem chytit tajemný přízrak
hor. Počasí se naštěstí brzy umoudřuje a my vyrážíme. Zastavujeme na okraji zamokřené horské louky.
Chvíli posloucháme. Z louky slyšíme volání dvou rozvášněných samečků. Nazouváme broďáky a razíme si
cestu v půlmetrové trávě směrem, odkud se ozývají zvuky. Přicházíme na dvacet metrů od neviditelného
tvora. Ušlapáváme trávu pod sebou, krčíme se k zemi, pouštíme hlasovou provokaci a chystáme podběrák
k odchytu. Hlas se pomalu ale jistě přibližuje. Už je zatraceně blízko, jeho síla trhá ušní bubínky. Ani
nedutáme. Slyšíme, jak si nekompromisně razí cestu vegetací rovnou k nám. A v tom nám zvíře probíhá
pod nohama a útočí na reproduktor, z něhož se ozývá hlas konkurenta. Jeden rychlý pohyb podběrákem
a luční duch je náš! Není jím nikdo jiný než drobný pták chřástal polní. Následuje vědecká práce. Opeřence kroužkujeme, měříme délku křídla, zobáku, ocasu, nártu, vážíme, a určujeme stáří. Krátká
fotodokumentace a vypouštíme samečka zpět na svobodu. Ani na moment ho odchyt neznepokojil.
Prakticky okamžitě začíná opět „chřástat“.

OBECNÉ INFORMACE

Chřástal polní (Crex crex) patří do čeledi krátkokřídlí stejně jako třeba známější jeřábi. Je tažným ptákem,
který zimu tráví v Africe a do České republiky přilétá v květnu, kde hnízdí na podmáčených loukách. Ty
jsou pro něj naprosto klíčové. Intenzifikace zemědělství si vybírá svou daň i na horských loukách, které
jsou sečeny několikrát za sezónu. Chřástali tak nemají dostatek času k vyvedení mláďat a kvůli vysoké
rychlosti žacích strojů je jich mnoho přímo posečeno. Spolu s intenzivní pastvou dobytka a vysoušením
luk to způsobuje rychlý pokles početnosti tohoto mimořádně zajímavého živočicha.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325