ZOO OLOMOUC POVEDE CELOSVĚTOVOU PLEMENNOU KNIHU. TAMNÍ STÁDO VZÁCNÝCH JELENŮ JE DRUHÉ NEJVĚTŠÍ NA SVĚTĚ.

Zoologická zahrada Olomouc dosáhla dalšího významného milníku. Světová asociace
zoologických zahrad (WAZA) totiž právě v těchto dnech pověřila Zoo Olomouc vedením
celosvětové plemenné knihy pro v přírodě vyhubeného siku vietnamského (Cervus nippon
pseudaxis). Jedná se o nesmírně prestižní ocenění práce olomouckých zoologů i o známku odborné
úrovně této zoo. „Celosvětové plemenné knihy jsou vedeny pro 135 vzácných druhů a poddruhů
zvířat, zejména savců, ale i ptáků a plazů. Jejich vydáváním jsou pověřeny zoologické zahrady na
všech kontinentech, přičemž většinu jich vydávají zoo v Evropě, následuje Severní Amerika a Asie.
U nás je publikuje ještě Zoo Děčín (pro kočku rybářskou) a Zoo Praha (pro koně Převalského; to je
mimochodem vůbec nejdéle vycházející plemenná kniha v rámci zoo na světě),“ říká doc. Jan
Pluháček ze Zoo Olomouc, pověřený zpracováváním a vydáváním plemenné knihy siky
vietnamského. Evropské zoologické zahrady jsou významným útočištěm tohoto velmi vzácného
jelena. A právě dynamicky se množící olomoucké stádo je nyní již druhé největší v rámci
zoologických celého světa.

KNIHA PRO SIKU VIETNAMSKÉHO
Celosvětová plemenná kniha pro siku vietnamského byla poprvé sestavena v roce 1993 v Tierparku
Berlín (Německo). V roce 2015 ji převzala Zoologická zahrada Ostrava a nyní přešla do Olomouce.
Poslední vydání (z listopadu 2022) obsahovalo údaje o 399 jedincích žijících ve 37 zoologických
zahradách (35 v Evropě a dvě v USA).
TERMÍN DALŠÍHO VYDÁNÍ
Sestavení prvního olomouckého a historicky celkově 29. vydání této plemenné knihy je plánováno
na měsíce říjen-listopad letošního roku. Důvody tohoto časování souvisí s biologií daného druhu.
Všichni kolouši již budou na světě (rodí se hlavně od března do května) a bude se i vědět, kteří
a kolik jich přežilo. Zároveň to bude s dostatečným předstihem před shozem paroží a růstem nového.
Jeleni, kterým roste paroží, se totiž nesmí přepravovat, aby se neporanili. Na plemennou knihu
navážou doporučení k přesunům a ty musí vyjít včas, aby bylo možné siky vietnamské bez úhony
převážet mezi jednotlivými zoo. Tato doporučení k přesunům pro tento druh od letošního roku bude
poprvé vydávat Zoo Olomouc.
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325