DRUHÉ MLÁDĚ VARI ČERNOBÍLÝCH V ČR!

Vari černobílý je lemurem, kterého ze všech unijních zoologických zahrad v republice rozmnožuje
pouze Zoo Olomouc spolu se Zoo Ústí nad Labem. Dne 24. 5. se těmto poloopicím narodilo mládě.
„Je to kluk a daří se mu výborně. Od prvopočátku přibývá pravidelně na váze. Ve výběhu je
společně s rodiči a sourozenci z roku 2021,“ podotýká zooložka Ing. Jitka Vokurková. Olomoucká
zahrada chová vari od roku 1990 a na svět v ní přišlo celkem 39 mláďat.

NA PRAHU VYHYNUTÍ
Ve volné přírodě obývají pouze ostrov Madagaskar. Většině madagaskarských poloopic kvůli kácení
deštných pralesů, lovu pro maso a úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima
a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě, na prahu vyhynutí.
VÍTANÝ ZAHRADNÍK
Kriticky ohrožený lemur vari patří mezi největší lemury. Ze všech lemurů je také nejvíce plodožravý,
současně je velmi důležitým roznašečem semen po pralese, čímž zajišťuje jeho obnovu. Taktéž
přenáší pyl z květů národního stromu Madagaskaru-ravenaly madagaskarské. Zbytek jeho potravy
tvoří listy, nektar, semena, a dokonce i houby. Pohybuje se převážně v korunách stromů a je jediným
primátem, který za si účelem rozmnožování staví hnízda. V těch ponechává mláďata, která první dva
týdny hlídají oba rodiče. Někdy rodí svá mláďata i více samic do jednoho hnízda. Při přesunu je
přenáší v zubech jako kočka. Vari mívá největší počet mláďat, že všech lemurů, obvykle bývají 2-3,
ale výjimečně až 6.
OBECNÉ INFORMACE
Staří Římané nazývali duchy zemřelých, kvílejících v podsvětí, „lemuros“. První Francouzi, kteří na
Madagaskaru přistáli a uslyšeli naříkavé plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejím původcům
– lemurům – právě toto jméno. Vari jsou známí zejména svým hlasitým křikem, vydávají několik
různých typů volání, z nichž každé trvá několik sekund a není pravděpodobně zaměřené na
vyznačení jejich teritoria. Každý z nich má typické černobílé zbarvení srsti, které je unikátem, neboť
neexistují dva jedinci se stejnou kresbou. Tento druh obývá deštné pralesy na východní straně
Madagaskaru. Vyskytuje se v nízkých až středních nadmořských výškách, hluboko v primárních lesích
s vysokými a vzrostlými stromy. Aktivní je výhradně za denního světla.
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325