ZOO OLOMOUC NAVRACÍ SOVU PÁLENOU DO VOLNÉ PŘÍRODY

Tento týden byla zahájena příprava k vypuštění letošního mláděte sovy pálené do volné přírody. Stalo
se tak ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Bartošovicích, kde jsou sovy navraceny do přírody tzv.
metodou soft release. „Jedná se o velmi šetrnou metodu vypuštění, která je sice časově náročná, ale
výrazně zvyšuje přežitelnost navrácených jedinců. Náš odchov byl tudíž vypuštěn do tzv. adaptační
voliéry v areálu záchranné stanice. Zde se bude spolu s dalšími sovami rozlétávat na velké ploše, nabírat
energii a učit se lovit živé hlodavce. Následně se otevřou dveře voliéry a ptáci se nechají dobrovolně
vyletět, načež podle potravní nabídky dispergují do okolí a obsazují vhodná stanoviště,“ upřesňuje
zoolog MVDr. Jan Kirner. „Oproti minulým rokům se letos podařilo odchovat pouze jedno mládě,
samičku vylíhnutou 6. 6. 2022. Je to ale první potomek od mladého chovného páru, čehož si ceníme,“
dodává chovatelka Mgr. Monika Davidová
.

PŘÍČINY ÚBYTKU POPULACE
Za drastickým úbytkem sovy pálené, typického nočního predátora s výrazným obličejovým závojem,
jehož stanovištěm byly povětšinou zemědělské usedlosti, které poskytovaly dostatek potravy v podobě
hlodavců, stojí hned několik příčin. Den trávily sovy na opuštěných půdách, kde také vyváděly svá
mláďata. To se ale v mnohém změnilo. Starých statků výrazně ubylo a hlodavci, trávení jedem, jsou pro
sovy smrtelnou pastí. Tyto příčiny však nepatří k jediným. Proto museli ornitologové najít pro sovu
náhradní řešení. Spočívá v instalaci speciálních budek, zabezpečených proti vniknutí predátorů,
umístěných nejčastěji v areálech zemědělských družstev.

PODLOŽENÍ MLÁDĚTE

Z hlediska zvýšení šance na úspěšné vypuštění, je ideální podložení mláděte do budky volně žijícího páru,
který vychovává stejně stará mláďata. Bohužel žádná z budek nebyla tentokrát případnými adoptivními
rodiči obsazená. Letošní rok je celkově pro sovu pálenou velmi chudým. V celém Česku je zaznamenáno
hnízdění pouze několika desítek párů.

REPATRIACE

Zoologická zahrada Olomouc se dlouhodobě podílí na repatriaci sovy pálené (Tyto alba) zpět do naší
krajiny. Pojmem repatriace se označuje vypuštění živočicha do oblasti, kde dříve žil, ale z důvodu různých
škodlivých vlivů z ní vymizel. Repatriace živočichů zpět do volné přírody je jedním z vrcholů činnosti
moderních zoologických zahrad a jsme rádi, že můžeme takto přispívat k uchování druhového bohatství
návratem právě tak důležitého článku potravního řetězce, jakým je právě charismatická sova pálená.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 32
5

Adaptační voliéra v Bartošovicích
Hnízdní budka
Kontrola hnízdní budky
Kontrola před vypuštěním do adaptační voliéry
Mládě ve věku pěti dní
Mládě ve vcěku jedenácti dní
Mádě ve věku dvanácti dní
Mládě ve věku sedmnácti dní
Příprava na vypuštění do adaptační voliéry v Bartošovicích
Vypuštění sovy do adaptační voliéry v Bartošovicích