VÍTÁME MLÁDĚ NEJVĚTŠÍ KOČKOVITÉ ŠELMY EVROPY

Narodil se sameček rysa karpatského. Matka ho skrývala v rozsáhlém zarostlém výběhu dlouho před
zraky nejen návštěvníků, ale i chovatelů. Dle chování rodičů jsme předpokládali, že samice porodila,
ale jistotu jsme získali až poté, co jsme mládě poprvé spatřili, uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková
.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Olomoucká zoo chová rysy od roku 1965. Za dobu jejich působení v zahradě se podařilo úspěšně
odchovat celkem 28 mláďat rysů ostrovidů a 13 mláďat rysů karpatských, z nichž některá byla
i navrácena do volné přírody. Současně výběh obývají rodiče s mládětem.

OBECNÉ INFORMACE

Rys je největší kočkovitou šelmou Evropy, která bývala běžným obyvatelem našich lesů. Na přelomu
19. a 20. století mu u nás ale hrozilo vyhubení. V ČR se nyní jeho výskyt udává zejména v oblasti Beskyd
a na Šumavě. Charakteristickým znakem všech rysů je krátký ocas a trojúhelníkovité uši s černými
štětinkami (tzv. chvostky). Skvěle šplhá. Jeho poměrně velké tlapy využívá jako sněžnice, jelikož mu
zabraňují, aby se při svých toulkách zasněženými oblastmi propadal do hlubokého sněhu. Během zimy
srst na tlapách ještě zhoustne, zvětší se tak jejich plocha a tím i schopnost rysa pohybovat se po sněhu.
Žije samotářsky, páry tvoří pouze v období říje. Loví vše od drobných savců a ptáků až po srnčí zvěř. Svou
kořist většinou odtáhne stranou a přehrne listím a větvičkami (výjimečně ji i vytáhne na strom). Jeho
ochota se k ní vrátit závisí na míře hladu a dostupnosti dalších úlovků: jeli v okolí dostatek neopatrné
kořisti, raději jde lovit znovu. Pokud je kořisti málo a další lov namáhavý, vrací se ke kořisti pravidelně.
Zajíc mu tak může vystačit na dva dny, srna až na týden. Jednotlivci mají odlišné uspořádání a intenzitu
skvrn, což výzkumníkům v přírodě usnadňuje práci při identifikaci konkrétních jedinců. Délka březosti je
cca 70 dní a po této době se rodí 14 mláďata o hmotnosti 250420 g. Největší současnou hrozbou pro
evropské populace rysů je nelegální lov.

ZAJÍMAVOSTI

Rysům se přezdívá samotáři s přehledem. Jak samotný název napovídá, vynikají výborným zrakem
a sluchem. Myš jsou schopni zaznamenat na více než 70 m, srnčí zvěř až na 500 m a zajíce okusujícího
potravu slyší na vzdálenost 5060 m. Samci mohou dosahovat hmotnosti i přes 30 kg, samice málokdy
váží přes 20 kg.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325