ZOO Jihlava 2019

daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis)

lenochod dvouprstý (Choloepus didactylus)

komba velká (Otolemur crassicaudatus)

poletuška slovanská (Pteromys volans)

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Michal Kratochvíl, Karel Růžička, Štěpánka Štěpánová a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis)

0, 1, 0 mládě narozeno dne: 11. března 2019

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 100 % ze živě narozených

Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první známé mládě otce a první známé mládě matky

V naší zoo je to celkově: první odchované mládě

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       otec z odchytu (pravděpodobně Togo)

matka z odchytu (pravděpodobně Togo)

Oba rodiče jsou příbuzní: není známo

K odpáření došlo v naší zoo: v srpnu 2018, páření nebylo pozorováno

Stručný popis odchovu:

První zvířata, dva samci a samice, která pravděpodobně pocházejí z odchytu v Togu, se v naší zahradě neočekávaně objevila 26. května 2018. Jednalo se o jedince, kteří k nám z počátku byli umístěni v rámci chovatelské spolupráce do preventivní izolace, během jejich již probíhajícího převozu.

Protože jejich kondice nebyla ideální a zvířata trpěla průjmy, tak jsme se rozhodli je rozdělit do samostatných klecí. Následná zdravotní vyšetření prokázala přítomnost různých parazitů a potvrzena byla i probíhající salmonelóza. Krmnou dávku jsme postavili na listové zelenině, bylinách, listnatém okusu, granulích pro listožravce a celeru a okamžitě začali i s probiotickou stimulací a přídavky vitamínů. Přes veškerou snahu jsme po třech dnech přišli o jednoho ze samců, jehož celkový stav byl od počátku nejhorší.

Klece pro zbývající zvířata jsme upravili, vybavili roštovými podlážkami a usadili je „na nožky“, což umožnilo propadávání trusu, se kterým již damani dále nepřicházeli do styku. V pravidelných měsíčních intervalech jsme prováděli kontrolní vyšetření, jejichž výsledky vypadaly velmi nadějně a koncem října 2018 jsme mohli salmonelózu definitivně prohlásit za potlačenou.

V polovině července 2018, když už bylo jasné, že obě zvířata u nás zůstanou trvale, jsme obě klece propojili tunelem s mřížovou seznamovací přepážkou. Damani se ihned začali zdržovat v těsné blízkosti a po několika dnech byli bez problémů spojeni. K dispozici samozřejmě dostali celý dříve dostupný strukturovaný prostor.

  1. března 2019 jsme při kontrole spacího boxu zjistili, že samice porodila jedno mládě. Výrazně jsme omezili jakékoli aktivity v tomto chovném prostoru a dopřávali damanům co nejvíce klidu. Zcela přirozený odchov mláděte rodiči, který jsme pouze decentně monitorovali, probíhal zcela bezproblémově. Po čtyřech měsících, 10. července 2019, jsme všechna zvířata odchytili, důkladně prohlédli, odebrali vzorky na kontrolní vyšetření a určili pohlaví mláděte. Žádné zdravotní ani jiné komplikace nebyly potvrzeny.

Podle dostupných údajů tento taxon momentálně na světě drží pouze 2 české zoologické zahrady, Jihlava a Ostrava, přičemž v obou jsme ho dokázali v roce 2019 rozmnožit.

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení

 

Kolektiv 4 pracovníků a vedoucí: Michaela Havlová, Marta Hudcová, Lubomíra Ševčíková, Petra Škárková a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: lenochod dvouprstý (Choloepus didactylus)

0, 0, 1 mládě narozeno dne: 29. dubna 2019

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 100 % ze živě narozených

Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první odchované mládě matky a druhé mládě otce

V naší zoo je to celkově: třetí odchované mládě

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: v roce 2006

Rodiče pocházejí:       otec z odchovu Zoo Jihlava, narozený 17. června 1999

matka z odchovu Zoo Schwerin, narozená 28. dubna 2012

Oba rodiče jsou příbuzní: nejsou

K odpáření došlo v naší zoo: páření nebylo pozorováno

 

Stručný popis odchovu:

Lenochody chováme v amazonském pavilonu Escondido a to přímo nad hlavami návštěvníků. 29. dubna 2019 byla samice již od rána neklidná a krátce po poledni porodila. Ihned jsme uzavřeli pavilon. Narozené mládě bylo klidné, leželo ve správné pozici, neozývalo se. Už ve 14 dnech jevilo zájem o okus. Od 5. týdne přijímalo pevnou stravu ve formě vařené mrkve a běžně přijímalo podávaný okus. Zhruba od 6. týdne bylo krmeno i pár kousky dobře stravitelné zeleniny. Mládě bylo poprvé viděno zavěšené mimo matku 5. července 2019, většinu času však tráví s ní.

Pavilon jsme naplno zpřístupnili veřejnosti začátkem července, dva měsíce po narození mláděte. Předtím jsme lenochody postupně přivykali na návštěvníky častějšími návštěvami zaměstnanců zoo a pak i vpouštěním malých skupinek návštěvníků do pavilonu. Samec je po celou dobu odchovu přítomen u samice s mládětem a nezpůsobuje žádné problémy.

Pohlaví mláděte jsme doposud neurčovali. Mládě se zatím převážně drží matky a nechceme jej zbytečně stresovat manipulací.

Jedná se o cenné mládě, neboť jeho prarodiče pocházejí z přírody.

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Marek Dohnal, Šárka Krčilová, Martin Slepica a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: komba velká (Otolemur crassicaudatus)

1, 0, 0 mládě narozeno dne: 11. června 2019

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 1 mládě – tedy 50 % ze živě narozených

Mládě bylo odchováno takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první mládě otce a první mládě matky

V naší zoo je to celkově: první odchované mládě

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       otec z odchovu Zoo Moskva, narozený 8. června 2015

matka z odchovu Zoo Moskva, narozená 8. března 2015

Oba rodiče jsou příbuzní: jsou si vzdáleně příbuzní

K odpáření došlo v naší zoo: páření nebylo pozorováno

 

Stručný popis odchovu:

První zvířata, dva samce a samici, jsme po dlouhé době do EU dovezli ze Zoo Moskva 7. srpna 2018. Neprodleně po příletu byli všichni jedinci umístěni do povinné podovozní izolace v Zoo Praha. Odtud byl následně 3. října 2018 pár přesunut do naší zahrady.

Zvířata jsme ubytovali v prostorné voliéře chovného zázemí Modeta, kde držíme i druhý druh velkých komb, komby Garnettovy. Komby mají v případě příznivého počasí volný přístup i do navazující venkovní klece.

  1. června 2019 jsme zaznamenali narození dvou mláďat. Matku jsme nijak nevyrušovali ani poté, když jsme druhý den, 12. června 2019, jedno z mláďat, samce, nalezli na zemi pod porodním boxem mrtvé. Přirozený odchov druhého mláděte rodiči, který jsme pouze z dálky sledovali, ovšem probíhal zcela bezproblémově.

Po třech měsících, 25. září 2019, jsme zvíře poprvé odchytili, důkladně prohlédli a určili pohlaví. Žádné zdravotní ani jiné komplikace nebyly potvrzeny.

Podle dostupných údajů tento taxon momentálně v Evropě mimo Rusko drží pouze 2 české zoologické zahrady, Dvůr a Jihlava, které spolu již od příprav dovozů prvních zvířat úzce spolupracují.

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení

Kolektiv 3 pracovníků a vedoucí: Michal Kratochvíl, Karel Růžička, Štěpánka Štěpánová a Richard Viduna

Přihlašovaný odchov taxonu: poletuška slovanská (Pteromys volans)

0, 3, 0 mláďata narozena dne: 27. května 2019

 Doplňující údaje:

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně: 3 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 3 mláďata – tedy 100 % ze živě narozených

Mláďata byla odchována takto: vlastními rodiči

Jedná se o: první mláďata otce a první mláďata matky

V naší zoo jsou to celkově: první odchovaná mláďata

Když poslední úspěšně odchované mládě se narodilo: xxx

Rodiče pocházejí:       otec z odchovu Zoo Schönebeck, narozený 8. srpna 2016

matka z odchovu Zoo Riga, 24. června 2018

Oba rodiče jsou příbuzní: nejsou

K odpáření došlo v naší zoo: páření nebylo pozorováno

 

Stručný popis odchovu:

První zvířata, dvě samice z lotyšské Zoo Riga, jsme do zahrady přivezli 8. října 2018. Protože výstavba jejich expozičního zařízení zatím nebyla ukončena, byly dočasně umístěny do zázemí, kde se dobře aklimatizovaly. 12. dubna 2019 jsme je už v nové voliéře na Lesní stezce spojili se samcem z německé Zoo Schönebeck, který byl od 23. března 2017 deponovaný u spolupracujícího soukromého chovatele.

Vše bylo v pořádku a 27. května 2019 jsme v jedné z hnízdních budek nalezli tři mláďata. Zároveň jsme ovšem museli oddělit druhou samici, která nebyla v dobré kondici, a ostatní dospělá zvířata ji napadala. Toto zvíře bohužel později uhynulo.

O mláďata však rodiče pečovali řádně, zcela bez našeho zásahu. Pouze jsme pravidelně každý týden kontrolovali, zda jsou všechna naživu a prospívají. Poté co malé poletušky začaly samostatně opouštět budku, jsme je 5. srpna 2019 odchytili, důkladně prohlédli, určili pohlaví a očipovali.

Podle dostupných údajů tento taxon momentálně v Evropě drží 8 institucí, přičemž pouze 3 tradiční chovatelé (Moskva, Riga, Schönebeck) a premiérově Jihlava ho dokázali v roce 2018 rozmnožit.

Za organizaci přihlášku podává a uvedené skutečnosti potvrzuje: Richard Viduna, vedoucí zoologického oddělení